Hållbarhet
8.11.2023
 3 min read

Efter IPCC:s ultimatum: Kan vi skala upp förnybar energi i tid?

Nick van Mead

Varningarna i den senaste rapporten från IPCC är skarpa. I denna artikel pratar vi med Francis X Johnson, chefsforskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) som arbetat med rapporten, och Johannes Lehken, chef för Public Affairs (Europe) på Neste, vilken roll förnybara energi kan spela i den kommande omställningen. 

 

Vi måste röra oss i ljusets hastighet”, varnade FN:s generalsekreterare António Guterres vid lanseringen av AR6 Synthesis Report: Klimatförändringar 2023 från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) i Interlaken, Schweiz. ”Vi har inte ett ögonblick att förlora utan måste öka våra ansträngningar i turbofart. Klimatets tidsinställda bomb tickar.”

Slutrapporten, den sista sammanfattande i en sjuårig cykel, målade upp en krass bild av mänsklighetens situation: de globala yttemperaturerna stiger snabbare än under någon period de senaste 2 000 åren, CO2-halten i atmosfären är högre än de har varit på två miljoner år, och över 3,3 miljarder människor är ”höggradigt sårbara” för klimatförändringarna. 

Det krävs omfattande minskningar av utsläppen av växthusgaser globalt om vi ska kunna uppfylla målet att begränsa globala temperaturer till 1,5 °C, eller till och med till 2 °C, över förindustriella nivåer. Istället fortsätter utsläppen att stiga. Arton länder, däribland USA, Frankrike, Finland, Italien, Storbritannien och Tyskland, har upprätthållit en minskad nivå av utsläpp av växthusgaser i mer än ett decennium. Men detta motverkas av en ökande global aktivitet inom industri, energiförsörjning, transport, jordbruk och byggnader. 

”Mänskligheten är ute på tunn is”, som Guterres varnade, ”och den isen smälter snabbt.” 

Kan förnybara energikällor bli en dellösning som kan skalas upp i tid?

 

”Priset för att fortsätta förhala”

Francis X Johnson, chefsforskare vid Stockholm Environment Institute (SEI), arbetade med IPCC:s slutrapport som medlem i den omfattande författargruppen, och hjälpte till att sammanställa sammanfattningen av tre arbetsgruppers rapporter och tre särskilda rapporter om 1,5 °C, land och hav.

”Den genomsnittliga läsaren kan bli förvånad över att det inte står mer om förnybar energi”, säger han, ”men detta beror helt enkelt på materialets bredd. Det finns inga nya referenser, men slutrapporten innehåller cirka 66 000 referenser till tidigare rapporter. Det är en enorm mängd material att täcka, allt som är relevant för frågan om klimatförändringar.”

Johnson säger att befolkningstillväxt och andra faktorer såsom konsekvenserna av omfattande köttätande innebär att enbart förnybar energi aldrig kommer att räcka till som lösning.

”Det är ett nödvändigt villkor att vi kan skala upp förnybar energi betydande, men det räcker inte på långa vägar om vi ska nå 1,5 °C-målet, eftersom vi behöver utsläppsminskningar inom alla sektorer och system”, säger han. 

Johannes Lehken, chef för Public Affairs (Europa) på Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle, håller med. ”Det är priset för att fortsätta förhala frågan”, säger han. ”Förnybara lösningar är inte en patentlösning, det är alldeles för sent för en sådan utan vi behöver flera.”  

 

Snabba förändringar möjliga

Johnson ser dock några goda nyheter i rapporten, bland annat de 18 länder som lyckades minska utsläppen och de sjunkande priserna på sol- och vindenergi jämfört med fossil energi.

”För tjugo år sedan fanns det fortfarande ett ekonomiskt hinder för förnybar energi”, säger han, ”men det är borta nu, andra kostnader återstår dock. Som finansiering, institutionell kapacitet, förmåga att absorbera tillfällig förnybar energi i elnätet och lagringsfrågor och dessa är lättare att lösa i rikare länder. Den ekonomiska kostnaden kan hanteras, åtminstone för sol- och vindkraft, och snart även för batterier, men det finns kostnader förknippade med att skala upp dessa lösningar globalt.”

Lehken ser även vissa positiva resultat så som framstegen inom teknik med låga koldioxidutsläpp, större åtaganden från nationalstater (även om de fortfarande måste fullföljas, påpekar han) och initiativ som EU:s Fit for 55-program samt USA:s president Joe Bidens senaste initiativ för bioteknik. Även i ljuset av andra typer av globala utmaningar som Ukrainakriget och energipriskrisen visade det sig att det var möjligt att snabbt ställa om till alternativ energiförsörjning. Nu måste samma dynamik och förändringsvilja styras mot att gå över till förnybara energikällor. 

 

Förnybart flygbränsle blir det nya normala

Vid sidan av sol- och vindkraft ser Johnson att biodrivmedel spelar en mycket viktig roll när det gäller att minska utsläppen inom luftfart, sjöfart och tunga vägtransporter, men han varnar för att en stor konsumtion av energi i rika länder måste hanteras. 

”Extremt hög efterfrågan är problemet”, säger Johnson, som uppmanar makthavare och politiska beslutsfattare att investera mer i kollektivtrafik, uppmuntra gång och cykling, och agera för förtätning i städer så att de blir effektivare när det gäller koldioxidutsläpp. ”Om du tror att du kan undvika att minska den totala efterfrågan på energi i rika länder så nej, då kommer det sannolikt inte att vara möjligt att uppnå miljömålen. Det är svårt att minska den totala konsumtionen, men gör vi inte det kommer situationen bara mer utmanande ju längre tiden går.”

Även Lehken lyfter fram flytande förnybara bränslen som en del av lösningen. ”Vi på Neste välkomnar satsningen på elektrifiering”, säger han. ”Lastbilar och andra fordon kommer dock att vara kvar på vägarna och behöva flytande bränslen under lång tid framöver. Det är samma sak med luftfarten. Att byta till en helt ny typ av bränsle kommer att ta decennier och innebära teknisk innovation på bred front, så under överskådlig framtid behöver vi använda oss av förnybart flygbränsle  (SAF).” 

Förslag till lagstiftning, som EU:s ReFuelEU, vilken i sin nuvarande form kommer att föreskriva miniminivåer för förnybart flygbränsle, från två procent år 2025 till fem procent 2030 och 63 procent 2050, blir en stor drivkraft”, säger han. ”För tillfället är vi i ett tidigt skede, men förnybart flygbränsle kommer att bli det nya normala inom den närmaste framtiden. Det är spännande att se att denna nya industri växa fram.”

 

Ingen tid att förlora 

En annan rubrik i IPCC:s rapport handlar om vikten av koldioxidinfångning för att minimera den globala uppvärmningen. ”Du kan inte lägga alla dina ägg i en korg”, förklarar Johnson. ”Vi kan inte bara fokusera på att gå över från fossila bränslen till förnybar energi. Koldioxidinfångning kommer också att bli allt mer nödvändigt.”

Så kan vi göra det? ”Rapporten visar att det kommer att bli svårt att hålla sig under 1,5 °C”, säger Johnson. ”2 °C verkar mer genomförbart. Men för att göra det måste minskningen avi CO2 gå snabbare, bli mer omfattande och täcka fler sektorer. CO2 stannar kvar i atmosfären under en lång tid så vi kan inte vänta med att utföra åtgärder för lägre utsläpp med tio eller 20 år.”

Han avslutar med att betona vikten av varje typ av åtgärd som kan leda till utsläppsminskning som vi kan göra. ”Klimatförändringens effekter blir mer och mer allvarliga med varje bråkdel av extra uppvärmning, och inte bara allvarligare, utan även mer oförutsägbara. Varje bråkdel av en grad vi kan spara in på är viktig.”

 

 

Ett tack till:

Nick Van Mead, en prisbelönt journalist med mer än 20 år på Guardian och Associated Press, senast som vice chefredaktör för Guardian Cities.

 

 

Written by
Nick van Mead