Hållbarhet
31.03.2023
 7 min read

“Nyckeln till vår framgång är våra medarbetare” - Historien om Nestes omställning

Världen har aldrig förändrats så snabbt – de senaste 75 åren har varit en tid av omställningar för både omvärlden och Neste som företag. Idag befinner sig Neste på en ambitiös resa mot att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Verklig förändring sker inte av sig självt, så det bästa sättet att berätta Nestes framgångssaga är genom de människor som varit delaktiga i den, och som kan ge den bästa bilden av hur förändringen gick till.

 

 

De tidiga innovatörerna

Ulla Kiiski, en av de tre ursprungliga utvecklarna av NEXBTL-tekniken, är av den bestämda uppfattningen att allt börjar med innovation: "Den finns i vårt DNA", säger hon. ”Innovationen är grundläggande eftersom det är den som gör att vi kan ligga steget före våra konkurrenter."

Kiiski förklarar att Neste ursprungligen grundades 1948 för att säkra Finlands oljeförsörjning. Företagets första decennier var år av stadig tillväxt, mest tack vare de två första finska raffinaderierna som byggdes i Nådendal år 1957 och i Borgå år 1965. Under de följande decennierna utforskade Neste olika typer av nya lösningar och utvecklade flera bränslen med lägre utsläpp, såsom högkvalitativ blyfri och svavelfri bensin och diesel, samt bensin utan aromatiska föreningar för små motorer.

Kiiski har själv spelat en avgörande roll i utvecklingen av Nestes förnybara bränslen. Tack vare den patenterade NEXBTL-tekniken som Kiiski utvecklat tillsammans med sina kollegor kunde Neste börja ersätta fossila råvaror med oljor och fetter med förnybart ursprung i sin produktion av högkvalitativa bränslen. Företaget kunde till och med använda avfall och biprodukter som råmaterial för att tillverka förnybara produkter av högsta kvalitet.

Den första patenten för tekniken beviljades år 1997, men tiden var ännu inte inne för att fullt ut utnyttja den teknik som senare skulle utgöra grunden för Nestes förnybara verksamhet. ”Mitt stoltaste Neste-ögonblick var när den första NEXBTL-enheten i Borgå, Finland, startade produktionen av förnybar diesel 2007. Det bevisade att vår teknik fungerar i kommersiell skala”, förtydligar Kiiski. ”För mig var det överväldigande, vi hade lyckats göra något som ingen hade gjort tidigare. Det uppmuntrade mig som uppfinnare”, berättar hon stolt.

År av tillväxt

Det tidiga 2000-talet var en tid av förändring, eftersom det fanns ett ökat tryck i samhället för att minska koldioxidutsläppen. Neste tog ett strategiskt beslut att bekämpa klimatförändringarna genom att fokusera på tillväxt inom förnybara bränslen. Detta innebar även att det finska företaget fick en mer global närvaro då nya raffinaderier för förnybara produkter grundades i Singapore (2010) och i Rotterdam (2011).

Kenneth Lim, Refinery Director och General Manager på Neste Singapore förklarar att de nya raffinaderierna och deras senare expansion var, och är, en stor sak för företaget. Neste kan öka kapaciteten och införa fler bränslen med lägre utsläpp och andra förnybara produkter på den globala marknaden. ”Det är mycket viktigt att Neste verkar globalt. Kampen mot klimatförändringarna är inte en lokal kamp utan en global”, säger Lim.

Född i Singapore, har han noga följt hur människors föreställning om Neste har förändrats under åren: ”När jag började på företaget var det ingen i Singapore som kände till Neste. Men nu när de undervisar i hållbarhet på lokala skolor – nämner de oss”, beskriver han. "Och det gör mig så stolt."

Den nya djärva strategin

Nestes omställning skedde inte av misstag. Det är resultatet av affärsbeslut såväl som strategiska förändringar i företagskulturen, arbetssätt och av Nestes varumärke. 

”Nyckeln till vår framgång är våra medarbetare. Oavsett hur turbulenta år vi har haft så har vår Neste-anda gjort att vi samarbetar för att hitta nya lösningar, det har tagit oss dit där vi är”, förtydligar Hannele Jakosuo-Jansson, Executive Vice President, Human Resources och HSSEQ.

Neste hade precis rätt storlek för att genomföra omställningen: tillräckligt stort för att göra skillnad och tillräckligt litet för att vara smidigt och reaktivt. ”Början av vår förnybara verksamhet var en ganska krokig väg, men vi lärde oss mycket. Vi stod inför flera utmaningar och frågor inifrån företaget och även från externa intressenter, förklarar Jakosuo-Jansson.

Ändå bestod Nestes vision, delvis på grund av företagets värderingar och den öppna kulturen inför att lära sig och göra nya saker. Det är den attityden som fortfarande efterföljs och testas varje dag.

Under 2010-talet blev USA en allt viktigare marknad för Neste. Företaget hade redan framgångsrik verksamhet i USA med renare bränslen, men var fortfarande relativt okänt som varumärke.

Tracy Kiefer, Manager of HR & Administration på Neste USA, har arbetat på företagets kontor i Houston i över 30 år. Hon har förstahandserfarenhet av hur företaget var tvunget att förändras för att bli ett känt namn: "Jag tror att det är mer beskrivande att fråga hur företaget inte har förändrats! Vi gick från att vara ett totalt okänt, till ett beundrat och välkänt, företag. Det känns som natt och dag - vad vi var tidigare och vad vi är nu”, förklarar hon.

Den unika kulturen och de kontinuerliga möjligheterna till lärande och utveckling har hållit Kiefer sysselsatt och fått henne att känna sig som hemma på Neste: "Jag har aldrig varit uttråkad". Det är alltid något spännande på gång, säger hon. Siffrorna stödjer det påståendet: Numera sysselsätter Neste över 500 personer i Nordamerika. 

2015 ändrades företagets namn från Neste Oil tillbaka till det ursprungliga namnet, Neste, för att återspegla förändringen i strategin, med ett större fokus på förnybara produkter. Redan dessförinnan hade företaget lagt ökad vikt vid förnybart avfall och biprodukter. Förutom förnybar diesel som redan produceras i Finland, Singapore och Nederländerna, fortsatte Neste att utveckla sina drop-in-lösningar med förnybara flygbränslen och Neste RE, ett mer hållbart råmaterial för polymer- och kemikalieproduktion. Det utgjorde kritiska steg för att förändra vilken typ av produkter Neste var mest känd för.

Lars Börger, Vice President, Strategy and Long-term Development of Renewable Polymers and Chemicals, berättar att hans fascination för kemi började som barn och att passionen aldrig försvann. “Polymerer och kemikalier är viktiga för Neste, eftersom man kan hävda att vi befinner oss i ett företag som hanterar koldioxid. Och även om du tar bort kolet från bränslen och energi, är en dekarbonisering inte möjlig inom kemi. Det kommer alltid att finnas en marknad för förnybart kol i kemiområdet”, förklarar han.

Börger var en del av ett litet team som modigt tog Neste in i den nya riktningen. De omprövade den befintliga värdekedjan genom att använda förnybara råmaterial och kemiskt återvunnet plastavfall. ”Jag tror att vi lyckades sätta Neste på kemisektorns karta. Ändå kan vi inte förändra hela branschen ensamma. Vi behöver partners som delar samma vision och viljan att ställa om en linjär värdekedja till en cirkulär,” säger Börger.

Att ta ansvar för förändring

Förutom nya affärsområden har Neste påskyndat arbetet genom flera viktiga sammanslagningar och förvärv för att säkra tillgången till förnybara råmaterial samt för att möta den ökande efterfrågan på förnybara produkter globalt. Företaget har också öppnat nya kontor över hela världen - från Europa till USA och Asien-Stillahavsområdet.

Veli Matti Latola, Senior Sustainability Manager, har en lång historia med företaget. Egentligen råkade han växa upp i närheten av platsen där Nestes högkvarter är beläget. “Mitt första kontor hade till och med utsikt över min barndoms landskap”, skrattar Latola. Sedan dess har han arbetat både i Finland och utomlands och genom åren sett hur företaget fokuserat på att ta itu med världens mest angelägna hållbarhetsutmaningar.

Andelen avfall och restprodukter av globala förnybara råmaterial har stigit stadigt till över 90 procent. Neste har inlett en studie om att ställa om sitt raffinaderi i Borgå till en anläggning för förnybara produkter och cirkulära lösningar i världsklass, och att upphöra med raffineringen av råolja helt i mitten av 2030-talet. Andra viktiga framtida milstolpar som Neste siktar på är att minska kundernas växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton CO2 årligen till 2030 och att nå en koldioxidneutral värdekedja som är nettopositiv för naturen till 2040.

Utvidgning av produktionskapaciteten för förnybara produkter, utveckling av kemisk återvinningskapacitet för att ta itu med den globala utmaningen med plastavfall och att utforska nya innovationer är några av de områden som är i fokus i Nestes tillväxtstrategi framöver. För närvarande utforskar företaget nya skalbara råvaror och tekniker från Power-to-X, förnybar vätgas, alger, lignocellulosa och hushållsavfall

Matti Lehmus, President and CEO, är av den starka åsikten att alla möjliga lösningar behövs för att hantera de globala utmaningarna klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. ”Klimatförändringarna väntar inte, vi måste minska utsläppen på alla områden: på land, i luften och i havet, inom alla branscher och på alla områden i livet. Vi måste agera nu för att leva upp till vår ambition om att skapa en friskare planet för våra barn.”

75 år efter företagets grundande har Neste nu en stark position för att fortsätta sin tillväxt och omställning. Världen förändras, och Neste och dess medarbetare fullföljer sina åtaganden genom att ta ansvar för den omställningen: ”Jag är verkligen glad över vad vi redan åstadkommit tillsammans med våra kunder och partners och jag tror att vi har en fantastisk resa framför oss”, sammanfattar Lehmus.