Hållbarhet
20.07.2022
 4 min read

Samarbete avgörande för att garantera mänskliga rättigheter

Nina Norjama
Head of Human Rights, Neste

 

På Neste tror vi att samverkan är en av framgångsfaktorerna för att lyckas ställa om till en hållbar verksamhet, inom alla områden. Att hitta samarbetspartners är inte minst centralt i det arbete vi gör för att säkra att mänskliga rättigheter respekteras under utbyggnaden av vår anläggning i Singapore. 

Den stora utmaningen när det gäller mänskliga rättigheter är att de är systemberoende och inte kan lösas av ett enda företag. Vid utbyggnaden av Nestes anläggning i Singapore har vi redan från start arbetat med olika samarbetspartners för att garantera att mänskliga rättigheter respekteras under hela projektet. Redan på planeringsstadiet, innan det slutliga investeringsbeslutet var fattat, samarbetade vi med en extern rådgivare inom området och gjorde en riskbedömning för att bättre kunna förstå hur arbetet skulle kunna påverka mänskliga rättigheter i regionen. Den bedömningen identifierade migranter som en sårbar grupp och listade ett antal åtgärder att införa på arbetsplatsen för att garantera att deras rättigheter skulle respekteras. Genom att ta upp dessa och andra tänkbara problemområden redan från början engagerade vi lokala instanser som anläggningsentreprenörer och underleverantörer i vårt arbete för mänskliga rättigheter. 

 

Att säkerställa arbetskraftens rättigheter
 

Efter att vi genomfört en riskbedömning tog vi fram ett antal rekommenderade åtgärder för att skydda arbetskraftens rättigheter på byggarbetsplatsen, som gick utöver lokala lagkrav och föreskrifter. Först och främst etablerade vi ett kontrollprogram för leverantörskedjan, som startar med en inledande kvalificeringsprocess med strikta sociala villkor för alla potentiella leverantörer och entreprenörer. Därefter under anläggnings fasen genomfördes revisioner av alla byggentreprenörer inklusive ett antal av deras större underleverantörer. Utöver ett tungt fokus på säkerhetsprogram genomförde vi även åtgärder för mångfald och inkludering, i syfte att öka personalens välbefinnande och göra dem medvetna om sina rättigheter i arbetslivet.

Ett annat viktigt initiativ var att införa en lokal process för att kunna inkomma med åsikter till arbetsgivaren, där anställda på ett säkert sätt kunde uttrycka funderingar och farhågor kring arbetsrelaterade frågor, direkt till Neste, med förslagslådor uppsatta på byggarbetsplatserna. När vi behövde genomföra åtgärder för att avhjälpa ett problem hade vi alltid som ambition att angripa grundorsaken och hitta en optimal lösning tillsammans med våra samarbetspartners. I slutet av 2021, när vi utvärderade mottagna synpunkter och våra åtgärder för att hantera dem, kunde vi se att förslagslådorna fungerat som en effektiv kanal mellan de anställda och ledningen. De gjorde det möjligt för oss att hantera olika ärenden, klagomål och frågor. 

 

Tillsammans agerar vi för mänskliga rättigheter

För att kunna skapa effektiv förändring måste vi, inte enbart främja de åtgärder som är positiva för mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och våra leverantörskedjor, utan även påverka hela industrin. Efter en sammanställning av aktiviteter som utförts vid vår social revision början av 2022 anordnade Neste ett seminarium med alla företag som deltagit i revisionen, för att dela med oss av våra erfarenheter och vad som fungerat bäst. 

Evenemanget ägde rum i maj 2022 under rubriken ”Tillsammans för arbetsrätten och mänskliga rättigheter i byggbranschen” och sammanfattar väl vårt sätt att arbeta med mänskliga rättigheter under Nestes utbyggnad i Singapore. Det samlade 17 byggföretag inklusive ett flertal som redan tidigare hade avslutat sitt arbete i projektet. Vi diskuterade ämnen som tvångsarbete, ansvarsfull rekrytering och löner som går att leva på, och poängterade att företag kan samarbeta för att driva dessa frågor framåt och lära sig av varandra. 

Förutom att öka medvetenheten om viktiga mänskliga rättighetsfrågor genom att anordna seminariet ville vi även erbjuda de företag som deltog en möjlighet att samarbeta och nätverka med varandra. Samarbete är nyckeln – både för arbetet med mänskliga rättigheter och för hållbarhet i stort. 

 
Written by
Nina Norjama
Head of Human Rights, Neste