Förnybara lösningar
29.04.2022
 4 min read

Bygga så in i Norden!

26-29 april ordnades mässan “Nordbygg”- Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som vartannat år lockar runt 48 000 besökare från byggsektorn i Sverige, men även från övriga Skandinavien, Baltikum och Europa. 
Neste deltog på mässan tillsammans med sina distributionspartners under de fyra dagarna. 

I Sverige finns det idag uppskattningsvis 800.000 arbetsmaskiner som är aktiva i byggbranschen och som årligen står för utsläpp motsvarande 1.3 miljoner ton koldioxid. Majoriteten av fordonen inom byggbranschen drivs idag på diesel och har med rätt drivmedel i tanken potential att minska sina utsläpp med drygt 1 miljon ton per år redan idag.

En stor andel av byggbranschens arbetsmaskiner kan enkelt gå över till att tanka mer hållbara drivmedel. Om alla dieseldrivna arbetsmaskiner hade tankats med Neste MY Förnybar Diesel hade byggbranschens utsläpp minskat med drygt 1 miljon ton koldioxid varje år, vilket motsvarar två procent av Sveriges totala nettoutsläpp. Det är en lågt hängande frukt för byggbranschen att ta för att på sikt nå sina klimatmål, säger Christian Pettersson - säljchef på Neste.
Byggföretagen tillsammans med Fossilfritt Sverige har satt som mål att byggbranschen ska vara klimatneutral år 2045 och menar även att branschen kan halvera sina utsläpp redan år 2030 bara genom att använda sig av befintliga lösningar. En befintlig lösning som kan användas redan idag är den förnybara dieseln Neste MY Förnybar Diesel, ett drivmedel som har potentialen att minska utsläppen med 70-90% sett till livscykeln på hela bränslet. 

Neste MY Förnybar Diesel är ett hållbart biodrivmedel som kan användas redan idag och kan drastiskt hjälpa till att minska utsläppen från arbetsmaskiner verksamma i Sverige. Med tanke på att en majoritet av fordonsflottan inom byggbranschen idag är dieseldriven är Neste MY ett mycket bra alternativ för att på ett effektivt vis minska utsläppen, fortsätter Christian.
95% av alla arbetsmaskiner är tyngre fordon som traktorer, hjullastare och grävmaskiner, som alla drivs på diesel. Samtidigt går utvecklingen inom elektrifieringen långsamt för den här typen av fordon och det kommer ta tid att byta ut hela fordonsflottan då livslängden för maskinerna kan vara upp till 30 år. (Läs mer på https://www.neste.se/om-neste/hallbar-mobilitet/vad-menas-med-hallbar-mo...)  Något som innebär att det kommer finnas ett behov av flytande drivmedel under en lång tid framöver. 

​Källor: Naturvårdsverket (2019,2020), Boverket (2020).