Förnybara lösningar
3.12.2021
 3 min read

Hur kan byggbranschen ställa om för att minska sina utsläpp?

Neste arrangerade i november 2021 ett seminarium om hur byggbranschen kan öka takten för att bli klimatneutrala. Enligt branschens färdplan som Byggföretagen tillsammans med Fossilfritt Sverige har tagit fram, ska bygg- och anläggningssektorerna vara klimatneutrala år 2045. Redan år 2030 ska branschen ha halverat utsläppen genom att använda befintliga lösningar. Neste MY Förnybar Diesel  - är en av lösningarna. 

Per Emanuelson, försäljningschef på Neste, inledde seminariet med en introduktion av Nestes utveckling från ett regionalt oljeraffinaderi till att bli en global ledare för förnybara och cirkulära lösningar. Satsningen har gett resultat. Neste är idag utsett till ett av världens mest hållbara företag.

- Cirka 10 procent av Sveriges totala nettoutsläpp kommer från byggbranschen. En stor utmaning är att det finns cirka 800 000 arbetsmaskiner varav 95 procent av dem går på diesel. Det innebär samtidigt en möjlighet. En stor andel av branschens arbetsmaskiner kan gå över till att drivas av hållbarare drivmedel som förnybar diesel. En sådan övergång innebär utsläppsminskningar på upp till 1 miljon ton koldioxidekvivalenter, säger Per Emanuelson.

Efter presentationen följde en paneldiskussion. I panelen deltog Matilde Unge, miljöchef på Veidekkes byggverksamhet; Elisabet Stadler, miljöchef på Peab; Fredrik Bergman, projektchef Genomförande för Norra Djurgårdsstaden; Stockholms stad samt Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Skandinavien på Neste.   

Paneldiskussion handlade om branschens utmaningar och förutsättningar framåt och det fanns stor enighet om behovet av en snabb omställning. Matilde Unge nämnde att industriverksamheten på Veidekke har förhållandevis lågt hängande frukter som gör stor skillnad medan det på materialsidan finns större utmaningar. Elisabet Stadler påpekade att ett antal tekniksteg behövs ta för att bli klimatneutrala, bland annat innovationer för att producera klimatneutral betong och stål. Fredrik Bergström menade att det även är viktigt att ställa rätt miljökrav så att entreprenörerna kan möta dessa på ett hållbart sätt. 

Magdalena Streijffert från Neste ansåg att det behövs fler långsiktiga beslut för att främja en snabbare övergång mot att bli klimatneutral:

- Idag har vi en reduktionsplikt, som är ett långsiktigt verktyg för att successivt blanda in biodrivmedel i andra drivmedel. När det gäller HVO100 som Neste MY Förnybar Diesel finns det en skattebefrielse som gör det mer konkurrenskraftigt jämfört med fossil diesel, säger Magdalena Streijffert, Neste. 

En avslutande fråga från publiken var, vad de respektive bolagen i panelen kommer göra på kort sikt för att minska utsläppen under nästa år. En av de åtgärder som Peab har fokus på är att se till att deras anläggningstransporter har minst 40 procent förnybara bränslen fram till år 2023. Veidekke har målsatt olika aktiviteter inom scoop 3, där indirekta utsläpp hamnar och kommer att fokusera på att få in dem i klimatbudgeten nästa år.

Projektet i Norra Djurgårdsstaden ska minska transporterna när det gäller anläggningens schaktmassor med 80 procent. Det innebär att de återanvänder materialet på plats. Fredrik Bergström nämnde även att målet för nästa år är att ha 100 procent fossilfria transporter. 

För Nestes del berättade Magdalena Streijffert att målet för nästa år är att möta efterfrågan på biodrivmedel. Neste har bland annat utvecklat en teknik så att de kan använda mer lågkvalitativa rest- och avfallsströmmar från till exempel livsmedelsindustrin. 

Panelen var enig om att alla lösningar från elektrifiering till HVO100, biogas och förändrat beteende behövs i omställningen och HVO100 är en lösning som finns redan här och nu. 

 1 Global 100 list by Corporate Knights