Transport
1.03.2023
 1 min read

Biodrivmedel behövs: Produktionen av HVO kommer öka kraftigt.

Neste skriver i Aktuell Hållbarhet en replik till Tobias Gustavsson Binder och Anders Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet efter deras debattutspel om biodrivmedel. 

Johan Perander från Neste skriver:

"IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i sin debattartikel den 2 februari att förnybara drivmedel inte längre är en lättillgänglig lösning för företag att minska sina klimatutsläpp. Neste, världens främsta producent av HVO100, anser att denna beskrivning behöver nyanseras. Genom ökad produktion av förnybara alternativ som HVO100 kan den ökande efterfrågan tillgodoses i högre grad. Förnybara bränslen är en av många lösningar som kommer att spela en viktig roll i att bistå svenska företag att nå sina framtida klimatmål." 

Perander konstaterar vidare att IVL:s debattartikel inte tar upp att produktionen av HVO100 kommer öka under de kommande åren. Bland annat med en trefaldig ökning i EU, en sexfaldig ökning i USA och en trefaldig ökning i Asien jämfört med 2020. Neste ökar sin produktion från 3,3 miljoner ton år 2022 till 5,5 miljoner ton redan under 2023, och ytterligare till 6,8 miljoner ton år 2026.

Läs artikeln i sin helhet här.