Transport
5.05.2022
 3 min read

Coca-Cola Europacific Partners i Holland tankar lastbilarna med Neste MY Förnybar Diesel

- Coca-Cola är världens största bryggeriföretag med produkter som säljs i mer än 200 länder och regioner globalt.

- Coca-Cola Europacific Partners kommer nu att använda HVO100 för sina mer än 50 000 distributionskörningar varje år i Nederländerna.

- Bränslet, som marknadsförs som Neste MY Förnybar Diesel™, är framställt av 100 % förnybara råvaror.

En möjlighet för Coca-Cola Europacific Partners att öka sin hållbarhetsprofil

Varje år transporterar Coca-Cola mer än 100 miljarder produkter från sina produktionsanläggningar till distributionscentraler över hela världen. Det kräver tiotusentals körningar, stora fordon och miljontals liter bränsle. Samtidigt som företaget har tagit stora steg inom hållbarhet, bland annat med ambitiösa mål för förpackningsspill och användning av återvunna material, utgör transportlogistiken en betydande aspekt i verksamheten och innebär ytterligare en möjlighet att förbättra företagets miljöavtryck.

Tre utmaningar som Coca-Cola Europacific Partners står inför

  1. Minska de absoluta växthusgasutsläppen med 25 procent eller mer till 2030 jämfört med 2015.
  2. Investera i förnybara energiapplikationer.
  3. Fortsätta mot målet nettonollutsläpp till 2050.

På många vägar kör vi till exempel med EcoCombi-lastbilar. Det är extra långa lastbilar som kan ta fler produkter samtidigt och därmed sparar in många körningar varje år. Vi har också redan tidigare övergått till 30 procent biobränsle i vissa lastbilar. I och med den totala övergången till HVO100 för transport av alla våra drycker bygger vi vidare på dessa tidigare steg och tar ännu ett stort steg framåt.

– Marijke Jacobs-Heefer, Associate Director of Country Logistics på Coca-Cola Europacific Partners Netherlands.

Lösningen

Genom att tanka sina EcoCombi-lastbilar med Neste MY Förnybar Diesel™, som är framställd av 100 % förnybara råvaror, kan Coca-Cola Europacific Partners minska sina växthusgasutsläpp på de berörda transportvägarna med 70-90 procent*.

Lösningen passar Coca-Cola Europacific Partners perfekt, eftersom bränslet är helt kompatibelt med befintliga dieselsystem och inte kräver någon ändring av fordonsmotorerna eller att någon ny infrastruktur införs. Omställningen till förnybart bränsle stödjer också Coca-Cola Europacific Partners fokus på vetenskapligt grundade klimatmål och åtagande om förnybar energi.

Enligt Coca-Cola Europacific Partners står leveranskedjan för ungefär 85 procent av företagets koldioxidavtryck, så därför är det avgörande att ta vara på varje möjlighet att minska utsläpp från leveranspartner både uppströms och nedströms för att uppnå klimatmålen.

För närvarande är HVO100 det mest hållbara alternativet som finns för vår typ av transport, och som gör att vi nu kan uppnå lägre koldioxidutsläpp.

– Marijke Jacobs-Heefer, Associate Director of Country Logistics på Coca-Cola Europacific Partners

*Metoden för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).