Transport
27.04.2022
 3 min read

De gula fordonen släpper ut växthusgaser helt i onödan

Vi ser dem överallt; hjullastare, bandgrävare, vältar, dumprar, lastmaskiner, snöplogar, byggkranar, grävare, kompressorer, generatorer: De Gula Fordonen, ofta benämnda så då de har samma tydliga gula färg. 
De allra flesta körs på fossil diesel och jobbar i eller nära tätbebyggelse. Där släpper de ut växthusgaser och partiklar som skadar både klimatet och närmiljön. Varje år säljs det cirka 5000 nya gula fordon. 

Men är inte eldrift lösningen på klimatutmaningen?
De senaste åren har politiker, och även media, hållit fram eldrift som den viktigaste ersättningen för fossila bränslen. Och det är lätt att förstå varför: el producerad av vatten-, vind- och kärnkraft släpper inte ut växthusgaser när den driver fordon. Men tittar man på hur mycket de totala utsläppen faktiskt kan minskas med eldrift finns det skäl att söka fler alternativ - det kommer även att krävas andra alternativa drivmedel för att få ner utsläppen till en acceptabel nivå.
Rapporten “European Commission Impact Assessment Study” visar att år 2030 kommer 75 - 90% av alla vägtransporter fortfarande vara bensin- eller dieseldrivna.
Prognosen för försäljning av eldrivna personbilar är att det kommer att finnas cirka 600.000 totalt i världen år 2040. Och dessa kommer då bara att ersätta 15% av förbrukningen av fossil bensin och diesel. Det finns inte motsvarande prognos för entreprenadfordon men det finns all anledning att tro att eldriften inte kommer att vara hela lösningen för de gula fordonen heller.
Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt framåt men för den tunga trafiken finns fortfarande begränsningar vad gäller prestanda, räckvidd samt kostnad.

Vi måste minska beroendet av fossila drivmedel
Parallellt med ökad effektivitet och lägre förbrukning (genom ECO-driving och teknisk utveckling) är det viktigt att minska transporternas beroende av fossila drivmedel. I närmare 200 år har vi förlitat oss på fossila källor för att driva vägtransporter och entreprenadfordon. Vi måste ställa om till förnybara källor, och det bör ske snabbt. Det innebär en fundamental omställning, och alla lösningar behövs.

HVO100, ett drivmedel som väcker intresse
HVO100 är en produkt som framställs av avfall och restprodukter, till exempel använd matolja, samt hållbart framställda vegetabiliska oljor.Den är kemiskt näst intill identisk med fossil diesel men ger 70-90%  mindre utsläpp av växthusgaser. HVO100 har väckt både intresse och många frågor hos byggföretag, entreprenörer och andra som kör dieseldrivna fordon. 

Importerad vs. inhemskt producerad HVO
En del HVO produceras i Sverige, men den absoluta merparten importeras. Världsledande producent är finska Neste med raffinaderier i Finland, Holland och Singapore.

Biodiesel och HVO100 - samma sorts bränsle?
Är biodiesel (FAME och RME, till exempel) och HVO100 samma typ av bränsle? Nej, de har olika egenskaper som köldtålighet, lagringstålighet, kompatibilitet etc. Båda behövs i kampen för klimatet, men man ska titta på vilket bränsle som passar ens egna fordon och förutsättningar bäst.

Kundernas krav, och kravet på nybyggnation.
Något som också blir allt vanligare är att de som köper bygg- och transporttjänster sätter upp egna miljö-och klimatmål- mål. Att jobba mot “Fossilfrihet 2030 eller 2045” blir ett allt vanligare mål  hos medvetna företag och regioner, och då måste hela deras produktionskedja vara hållbar, inklusive upphandlade leverantörer.
Från 1 januari 2022 ska dessutom alla nya byggnader klimatdeklareras. Det betyder att byggherrarna ska redovisa vilken klimatpåverkan ett bygge har, inklusive transporter, maskin- och bränsleval. Det är lågt hängande frukt att byta ut det fossila bränslet mot biodrivmedel, som till exempel förnybar diesel, för alla gula fordon och transporter.

Tillgängligheten - en utmaning som kan lösas.
För en del företag som velat byta till biodrivmedel har tillgängligheten varit ett hinder - dels har det inte alltid funnits att köpa på grund av stor efterfrågan, och dels kanske det inte funnits tankstationer i arbetsplatsens närhet. En del har löst det med egna tankar på sina anläggningar, ofta i samarbete med bränsledistributörerna. Sedan något år tillbaka säljer dessutom flera av de stora oljebolagen biodrivmedel  på sina mackar. Tillgången på HVO kommer att öka år 2023 då finska Neste 
ökar den årliga produktionskapaciteten vid sitt raffinaderi.
Man ser generellt att etanol blir allt mindre vanligt medan HVO i högre utsträckning etableras hos de stora aktörerna.  HVO100 är helt kompatibel med fossil diesel och man kan fylla på och blanda med fossil diesel om man inte skulle vara i närheten av  en HVO-mack.

Så kan HVO100 ersätta fossil diesel?
Ja, HVO100 har i stort sett samma kemiska sammansättning som fossil diesel och fungerar precis likadant - man kan tanka alla dieseldrivna fordon med HVO100, utan att ställa om motorn. Det är producerat av 100% förnybara råvaror och minskar CO2e-utsläppen med 70-90% över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Det enkla bytet hjälper både den lokala miljön och det globala klimatet.
Frågan om HVO100 kan ersätta fossil diesel går till Kristian Johansson, sales support och produktchef på Zeppelin som har ensamrätten på Caterpillars (CAT) maskiner i Sverige. ”Jag har snart 25 års erfarenhet av maskiner och drivmedel och har fått mycket frågor om ”alternativa bränslen" genom åren. För de maskiner vi sålt de senaste 8-10 åren och som vi säljer nu, är HVO100 fullt kompatibelt med fossil diesel” säger Kristian Johansson.

En annan användare av HVO100 är Liebherr, en global ledare inom utveckling av mobilkranar som även tillverkar grävmaskiner, truckar och andra “gula fordon”. Den förnybara dieseln används vid den första påfyllningen och testning samt i fabrikens hela vagnpark.
Ulrich Heusel, produktionsdirektör på Liebherr-Werk Ehingen GmbH, förklarar:
”Vi kommer att kunna spara 2,5 miljoner liter fossil diesel varje år genom att byta till Neste MY Förnybar Diesel. Det innebär en årlig minskning med ungefär 6 500 ton koldioxid”.

Ska vi komma åt klimatutmaningen behövs alla alternativa drivmedel.
Ibland är diskussionen om hur de fossila bränslena ska ersättas enögd, man talar bara om eldrift som lösningen på utsläppen av växthusgaser. Men alla förnybara drivmedel kommer att behövas; el förstås, vätgasdrift som är under utveckling, och biobränslen som FAME,  RME och HVO100 som kommer att vara viktiga under lång tid framåt. Med HVO100 kan man dessutom behålla och fortsätta köra alla befintliga dieseldrivna fordon, en miljöbesparing i sig.