Transport
7.04.2021

El och biodrivmedel behövs för att ersätta de fossila bränslena

Att fordonsflottan blir fossilfri är en avgörande pusselbit för att sänka utsläppen från transportsektorn och för att nå klimatmålen. Den totala klimatpåverkan från ett fordon bestäms av flera faktorer under livscykeln, såsom tillverkningen av fordonets komponenter, bränslets råvaror och källorna bakom elektriciteten då elbilen laddas.

För att titta närmare på den här frågan publicerar nu Energiforsk en ny rapport om hur olika drivmedel påverkar den samlade klimatpåverkan från personbilar.

Rapporten visar att elbilar som drivs av el från svensk elmix ger lägst utsläpp över livscykeln, tätt följt av HVO100 baserad på animaliska fetter som tankas i befintliga och nya dieselmotorer. Jämfört med fossila bränslen så är klimatvinsterna stora att köra på el, biodrivmedel eller biogas