Transport
24.03.2023

Hamburgs flygplats fortsätter som enda flygplats i Tyskland att använda Neste MY Förnybar Diesel till sin markfordonsflotta

Hamburgs flygplats kommer att fortsätta använda Neste MY Förnybar Diesel™ (även känd som HVO100) till sina dieseldrivna fordon. Det innebär att alla stora dieseldrivna fordon på den största internationella flygplatsen i norra Tyskland, som exempelvis flygplanstraktorer och fordon för brandbekämpning från flygplatsens brandkår, kommer att fortsätta att drivas med förnybar diesel från Neste. 

Som världens första internationella flygplats övergick Hamburgs flygplats till förnybart bränsle redan 2016 för att driva sina dieselfordon efter en intensiv testfas. Sedan dess har Nestes distributör TOOL-FUEL Services försett tankstationen på Hamburgs flygplats med Neste MY Förnybar Diesel. 

”Vi har varit pionjärer som använt förnybara bränslen till vår dieseldrivna fordonsflotta på Hamburgs flygplats sedan 2016. Nästan alla våra markfordon drivs redan av förnybara energikällor, som el, solenergi och snart vätgas. Genom att även använda Neste MY Förnybar Diesel har vi lagt till en viktig komponent till vårt transportsystem. Vissa stora fordon, som de för brandbekämpning på flygfält, kan fortfarande inte på något praktiskt sätt drivas med el. Neste MY Förnybar Diesel utgör en omedelbar lösning för utfasning av fossila bränslen, eftersom den är tillverkad av 100 procent förnybara råvaror och omedelbart minskar växthusgasutsläppen. Vi är stolta över vårt bidrag till att minska utsläppen och till att vi fortsätter förbättra vår miljöprestanda här på flygplatsen, säger Jan Eike Hardegen, Head of Environment, på Hamburgs flygplats. 

Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* under bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel. 

”Vi är mycket glada över att Hamburgs flygplats kommer att fortsätta använda Neste MY Förnybar Diesel till alla sina dieseldrivna fordon på flygplatsen, eftersom det innebär att vi kommer kunna fortsätta erbjuda ett värdefullt bidrag till deras arbete med att uppnå deras hållbarhetsmål. Med Neste MY Förnybar Diesel kan en fordonsflotta byta från fossil diesel till förnybar diesel över en natt utan att behöva göra några justeringar av de befintliga dieselfordonen”, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales Europe och APAC på affärsenheten Förnybara vägtransporter (Renewable Road Transportation), på Neste. 

Neste MY Förnybar Diesel har en liknande kemisk sammansättning som fossil diesel. Det innebär att det fungerar som en drop-in ersättning för fossil diesel som inte kräver några ändringar av befintliga fordon, tankstationer eller tankinfrastruktur.

 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.