Transport
21.10.2022
 2 min read

Neste ökar tillgängligheten på förnybar diesel: Erbjuds nu på nästan 400 tankstationer runt om i Sverige

 

Neste fortsätter satsningen på att utöka erbjudandet av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), ett drivmedel tillverkat av förnybara råvaror som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent, på fler platser i Sverige. Under 2022 har antalet tankstationer ökat från 296 till 381 stationer,  en ökning med 29 procent. 

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) har samma höga prestanda som fossil diesel, men minskar utsläppen av växthusgasutsläpp med 70-90 procent. Dieseln är särskilt attraktivt då den har en nästintill identisk kemisk sammansättning som fossil diesel, vilket innebär att den kan tankas direkt i befintliga fordon eller blandas med fossil diesel.  Nestes förnybara diesel är tillverkad av förnybara råvaror, till exempel animaliskt fettavfall från livsmedelsindustrin, använd matolja och fiskfett från fiskindustrin. 

Neste är världsledande på förnybara och cirkulära lösningar och arbetar ständigt med att utveckla produkter som kan bidra till att minska klimatpåverkan och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. En viktig del av arbetet är att säkra tillgången på Neste MY Förnybar Diesel runt om i landet. Bara i år har antalet tankstationer ökat med 85 stycken. Tack vare att allt fler stationer erbjuder förnybar diesel i pumparna, kan en större andel fordonsägare nu göra ett klimatsmart val.

- Vi ser ökningen som ett tydligt tecken på att allt fler efterfrågar hållbara alternativ. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda våra kunder Neste MY Förnybar Diesel runt om i landet, säger Christian Pettersson, försäljningschef på Neste.

En av Nestes samarbetspartners är OKQ8, en av fyra licensierade  återförsäljare i Sverige, med ett stationsnät på 762 stationer, som nu kan erbjuda ännu fler privatbilister och yrkesförare att göra hållbara val, var man än befinner sig i Sverige.

- Samarbetet med Neste är en del i OKQ8:s ambition att möjliggöra för medlemmar och kunder att ställa om utifrån var och ens egna förutsättningar. Partnerskapet är en viktig komponent i vår egen omställning och mål om nettonollutsläpp i hela verksamheten 2035, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

För att kunna erbjuda Neste MY Förnybar Diesel över hela landet samarbetar Neste med ett flertal återförsäljare, inklusive Energifabriken, Biofuel Express och Qstar. Nätverket av återförsäljare möjliggör att konsumenter och företag kan tanka från Pajala i norr till Trelleborg i söder.

- Tack vare ett gott samarbete med våra återförsäljare  har vi lyckats utöka vårt nätverk på den svenska marknaden och med att göra Neste MY Förnybar Diesel tillgängligt för ett allt större antal kunder, säger Christian Pettersson, försäljningschef på Neste.

Expansionen är ett tydligt tecken på att det finns en stor efterfrågan. Genom ett ökat utbud av hållbara alternativ, som Neste MY Förnybar Diesel, är det enkelt att tanka nytt och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.