Transport
26.08.2022

Neste tillhandahåller förnybart drivmedel till den första marina mobila drivmedelsstation

I ett samarbete mellan Neste, OKQ8 och Fossil Free Marine öppnas idag en toppmodern sjömack där kunderna kan tanka förnybara drivmedel. Till en början erbjuds framförallt tankning av Nestes förnybara diesel, Neste MY Förnybar Diesel™. Öppningen av macken är ett steg i rätt riktning för att erbjuda förnybara lösningar till båtägare.

”Vi är mycket glada över öppningen av macken som innebär att fler båtförare får tillgång till de förnybara alternativ som vi erbjuder. Detta är ett steg för en mer hållbar mobilitet inom båtbranschen”, säger Christian Pettersson, försäljningschef på Neste.

Den nya drivmedelsstationen är totalt 24 meter lång och är utrustad med två bränslepumpar. Macken är ett samarbete mellan Fossil Free Marine och OKQ8 där Neste förser bränslepumparna med sitt förnybara dieselbränsle, Neste MY Förnybar Diesel. Till en början erbjuds tankning av Nestes dieselalternativ och alkylatbensin. I framtiden planeras även försäljning av andra typer av förnybara bränslen.

"Vi är extremt glada över att öppna denna mack och skapa förutsättningar för förnybara alternativ till båtägare. Vi har arbetat med Neste de senaste åren och det är ett fantastiskt bra samarbete", säger Karl-Oskar Tjernström, VD på Fossil Free Sweden. 

Neste MY Förnybar Diesel är producerat av 100 procent förnybara råvaror och kan användas i alla typer av dieselmotorer. Det reducerar utsläppen med upp 70-90 % jämfört med fossil diesel och till skillnad från andra förnybara alternativ har Neste MY Förnybar Diesel fördelen att det inte krävs någon modifiering av vare sig fordon eller motor. Bränslet kan dessutom blandas med fossil diesel direkt i tanken, något som underlättar för båtägare i övergången från traditionellt båtbränsle till Neste MY Förnybar Diesel.

Genom öppningen av båtmacken på Lidingö hoppas Neste tillsammans med Fossil Free Marine och OKQ8 göra det enklare för båtägare att göra ett mer hållbart val när de tankar sina båtar.