Transport
26.04.2023
 2 min read

Nu kan åkerier tanka förnybart på vägen ut i Europa

I samarbete med Q8 i Danmark erbjuder nu Neste aktörer inom den tunga transportsektorn att tanka Neste MY Förnybar Diesel på nio strategiskt belägna Q8-stationer i Danmark. Lanseringen innebär att en grön transportkorridor skapas för transporter ut i Europa - samt för transporter från Europa till Norden, och gör det möjligt för svenska åkerier som ska ut i Europa att tanka HVO100 även i Danmark. Samtidigt ökar efterfrågan på hållbara bränslen bland danska åkerier som ett enkelt sätt att minska sitt klimatavtryck. 

Bland danska företag pågår ett skifte för att ställa om transporterna till mer hållbara lösningar. Det är en omfattande omställning, då en stor del av den danska lastbilsflottan fortfarande drivs med fossil diesel. Samarbetet mellan Neste och Q8 bidrar till att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser för transportföretag genom att gå från fossil diesel till förnybar diesel (HVO100).

Danmark har dessutom, likt Sverige, press på sig att nå högt uppsatta EU-klimatmål för transportsektorn. Samtidigt har svenska åkerier haft tillgång till HVO100 sedan en period tillbaka. Neste MY Förnybar Diesel är redan nu tillgänglig i bland annat Belgien, Tyskland, Holland och Finland.

"Samarbetet med Q8 i Danmark är ett viktigt steg för oss att göra Neste MY Förnybar Diesel mer tillgängligt i Europa. Alla lösningar behövs för att minska utsläppen från transporter så att transportsektorn kan uppfylla EU-målet om att bli koldioxidneutral till 2050. Denna lansering innebär även att åkerier tryggt kan tanka med hållbart bränsle på vägen ut i Europa", säger Christian Pettersson, Head of Branded Sales, från Neste.

Inledningsvis kommer den förnybara dieseln HVO100 att bli tillgänglig för tunga transporter på nio bränslestationer. Sen tidigare finns bränslet tillgängligt på över 300 OKQ8 mackar runt om i Sverige. Genom att använda Nestes förnybara diesel kan utsläppen av växthusgaser från fordonet minskas med upp till 90 procent (beräkningsmetod: EU RED II 2018/2001/EU), jämfört med fossil diesel. Det visar beräkningar på hela bränslets livscykel.

"Vi står inför en stor omställning inom transportsektorn under de närmaste åren och vi upplever en ökad efterfrågan från företag, på framför allt produkter som kan bidra till att minska klimatpåverkan. Biodrivmedel kommer att vara avgörande för att uppnå de nödvändiga utsläppsminskningarna de kommande åren, inte minst för tunga transporter. Därför är samarbetet med Neste centralt för vår ambition om att minimera klimatpåverkan, både för oss själva och våra kunder", säger Helle Dahlgren Skov, Retail Director på Q8.

Neste MY Förnybar Diesel är ett mer hållbart alternativ till fossil diesel och kan användas utan att det krävs några modifieringar av befintliga motorer, fordon eller infrastrukturen för bränsledistribution. Neste MY Förnybar Diesel finns på stationer längs rutter med mycket tung trafik runt om i Danmark.