Transport
21.06.2023
 2 min read

Ny digital lösning gör det lättare för företag att spåra utsläpp

 

Neste och Scania har tillsammans tagit fram en ny digital lösning som på ett enkelt sätt kan spåra företags användning av förnybara drivmedel och utsläpp. Genom att kombinera uppgifter från Scanias Fleet Management Portal med uppgifter från Neste får kunder aktuella uppgifter kring sina utsläpp i realtid och hur de ligger till mot sina egna utsläppsmål. 

 

Hittills har det varit svårt att kontrollera om fordon från leverantörer, eller den egna flottan, körs på förnybara bränslen. Anledningen är att majoriteten av fordonen kan tankas med både förnybara och fossila bränslen., Det har inte funnits någon säker metod för att  kontrollera och garantera att exempelvis en lastbil faktiskt tankas med förnybara drivmedel. Detta har även inneburit att det varit svårt för företag att med säkerhet följa upp hållbara åtgärder för att se hur dessa bidrar till att uppnå deras klimatmål. 

Nestes och Scanias nya digitala lösning erbjuder nu en möjlig  lösning på problemet. Förhoppningen är att den i framtiden kan användas av alla fordonstillverkare och för alla typer av förnybara bränslen. 

-Vi vill driva på omställningen till ett hållbart transportsystem där rörlighet har en mer positiv påverkan på näringslivet, samhället och miljön. I det här samarbetet var målet att ge tillgång till tillförlitliga, exakta och automatiserade beräkningar av utsläpp som kunder kan använda i den dagliga verksamheten, men som på längre sikt även stärker trovärdigheten för förnybara bränslen i hela transportekosystemet”, säger Jacob Thärnå, Head of Sustainable Transport (chef för hållbara transporter) på Scania.  

Neste och Scania testar den nya digitala lösningen tillsammans med olika partners inom logistik, bland annat logistikföretaget HAVI. Lösningen kombinerar data om var en viss lastbil har tankats och hur mycket den har kört med data om hur fordonets klimatpåverkan förändras vid användning av Neste MY Förnybar Diesel.  

-Tillsammans med Scania och våra pilotkunder vill vi visa hur klimatdata kan addera värde och driva på utvecklingen inom logistikindustrin till att minska utsläppen. Samarbete i hela värdekedjan är viktigt när nya lösningar utvecklas. Detta pilotprojekt är ett bra exempel på hur en kundcentrerad lösning banar väg för vårt gemensamma arbete med att minska påverkan på klimatet, säger Mats Hultman, chef för OEM Partnerships på Neste.