Transport
10.05.2023
 3 min read

Så minskar BMW Group sitt koldioxidavtryck genom ett pilotprojekt med Neste MY Förnybar Diesel

Logistiken spelar en nyckelroll i värdekedjan för ett fordon. Alla de olika aktörer som deltar i processen med leverans och produktion av ett nytt fordon har frågan om hur de löser sin logistik gemensamt. Koldioxidutsläpp genereras vid produktionsanläggningen, vid leverans av fordonsdelar till fabriker och vid transporter av nytillverkade fordon ut till den globala distributionen.

BMW Group har satt upp ett delmål i sitt miljöarbete relaterat till transporter. Till 2030 ska koldioxidutsläppen minska med 40 procent över hela värdekedjan för ett nytt fordon, från resurser till återvinning. Företagets ambitiösa mål innebär att hela livscykeln för ett fordon måste undersökas noggrant och alla potentiella utsläppsminskningar måste identifieras. Det beror på att logistiken utgör en hävstång för att minska det ekologiska fotavtrycket, även när man ser till fordonens hela livscykel. 

Pilotprojekt med Neste MY Förnybar Diesel 

Tekniska innovationer som ger minskade utsläpp för logistikledet efterfrågas av hela branschen. Med det i åtanke har BMW Group redan drivit en rad olika aktiviteter under de senaste åren. Ett av företagets initiativ sedan december 2022 är ett pilotprojekt med Neste MY Förnybar Diesel från Neste i ren form. Fyra lastbilar som tillhör logistikleverantören Guggemos (GV Trucknet) trafikerar motorvägen mellan Landau an der Isar och BMW-fabriken i München. De kör den 120 kilometer långa sträckan flera gånger om dagen och levererar till huvudfabriken i München precis i rätt tid från Landau. I mars 2023 utökades projektet med ytterligare sex lastbilar. Dessa tillhör DB Schenker-flottan och transportlagerdelar från BMW Group Supply Center i Eching till produktionen i München. Lastbilarna kör cirka 40 kilometer för varje tur och returresa. 

Dessa lastbilar går nu på Neste MY Förnybar Diesel, som tillverkas av 100 procent förnybara råmaterial, exemeplvis använd matolja. Jämfört med fossilt dieselbränsle genererar det förnybara bränslet en minskning av koldioxidutsläpp på upp till 90 procent* sett över bränslets hela livscykel. Besparingarna av koldioxidutsläpp för de tio lastbilar som just nu kör för BMW Group med förnybart dieselbränsle uppgår till 800 ton koldioxidekvivalenter per år. Det finns dock fler fördelar. Det höga cetantalet hos Neste MY Förnybar Diesel garanterar effektiv och ren förbränning. Bränslet har god beständighet mot kyla och är därför lämpligt för mycket låga temperaturer ner till -23 °C. Dessutom är Neste MY Förnybar Diesel fri från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under en längre tid utan någon kvalitetsförlust eller ökad vattenhalt. 

 

Minska koldioxidavtrycket i BMW:s leverans- och transportkedjor 

Neste MY Förnybar Diesel tillverkas genom Nestes patenterade NEXBTL-teknik, med vilken förnybar energi kan raffineras från ett stort antal råmaterial, även av lägre kvalitet. I Nestes portfölj av förnybara råmaterial ingår fett och olja från avfall och restprodukter, samt hållbart producerad vegetabilisk olja. Avfall och restprodukter utgör 90 procent av den årliga förbrukningen av förnybara råmaterial hos Neste, den siffran nådde till och med 95 procent 2022. Det förnybara dieselbränslet från Neste är inte det samma som biodiesel. De skiljer sig åt när det gäller kemiska egenskaper och produktionsprocessen.

"Vi är mycket glada att BMW Group har valt oss som partner för det pågående pilotprojektet med förnybart dieselbränsle", säger Peter Zonneveld, Vice President Sales på Neste. “Användningen av Neste MY Förnybar Diesel kan på ett värdefullt sätt bidra till att minska koldioxidavtrycket i leverans- och transportkedjorna för fordon som tillverkas av BMW.”

För BMW Group är det enkelt att använda Neste MY Förnybar Diesel. Bränslet har en liknande kemisk sammansättning som fossil diesel och kan därför användas i vilket dieselfordon som helst, utan att man behöver göra några förändringar av motorn. Det samma gäller för den befintliga infrastrukturen för tankstationer. Lastbilarna som körs på uppdrag av BMW tankas på icke-offentliga tankstationer som tillhör leverantören av logistiktjänster. 

 

 

*) Minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på den regionspecifika lagstiftning som tillhandahåller metodiken för beräkningarna (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och USA Kalifornien LCFS för USA), och den råmaterialmix som används för att tillverka produkten för varje marknad.