Transport
6.12.2021
 1 min read

SAF tillgängligt i Gävle

Vi vill vara med och bidra till minskade utsläpp från våra flygresor. Därför är det glädjande att kunna meddela att Neste MY Förnybart Flygbränsle finns tillgängligt i Gävle och vi är redo att leverera till alla parter.  Neste MY Förnybart Flygbränsle är producerad från 100% förnybara råvaror och minskar CO2 utsläppen med upp till 80% jämfört med fossila bränslen. Det utgör därmed en omedelbar lösning som minskar de direkta koldioxidutsläppen från flyget. Via vår cistern i Gävle kommer vi nu att alltid ha produkt tillgängligt för den svenska marknaden och vi ser fram emot och hjälpa våra kunder att nå de uppsatta miljömålen.