Flyg
11.07.2023
 5 min read

Klimatkompensation och förnybart flygbränsle: Två sätt att minska flygresornas klimatpåverkan

Chris Stokel-Walker

När flygresorna ökar efter covid-19-pandemin granskas åter den roll de spelar för de pågående klimatförändringarna. Alternativ för hur man kan flyga med ett renare samvete håller på att växa fram, men vad innebär ett kryss i rutan ”klimatkompensera” när du bokar flyg? Och finns det ett mer direkt sätt att minska utsläppen från en flygresa?

 

”Undvik flygresor när du kan, vida därefter åtgärder för att minska utsläppen från de flygresor du fortfarande behöver göra, och kompensera till sist för de utsläpp du inte kan eliminera eller minska. Det är en modell som vi alla kan och bör följa”, det säger Hugo Stenberg, hållbarhetschef och teamledare för klimat och cirkulär ekonomi på Neste, ett världsledande företag inom produktion av förnybart flygbränsle och förnybar diesel.

Den första delen av modellen, att undvika flygresor när du kan, är ganska lätt att förstå. Men hur gör man för att på bästa sätt minska och kompensera för de utsläpp som sker inom en så nödvändig sektor som flyget? Som för närvarande står för cirka 2,5 procent av de globala koldioxidutsläppen. En siffra som dessutom förväntas öka betydligt under de kommande årtiondena om inga åtgärder vidtas.

”Att flyga har, trots alla de goda saker som det medför och de möjligheter det ger att göra världen mindre och ta dig till olika platser, en enorm inverkan på klimatet”, säger Chris Oskam, hållbarhetschef på Sunweb Group, en ledande europeisk reseorganisation.

Koldioxidkompensation – vad och hur?

Som en lösning erbjuder många flygbolag och andra företag passagerare möjligheten att köpa koldioxidkompensation för att minska klimatpåverkan från sin flygresa. Men hur gör det din flygresa mer hållbar?

Genom att kryssa i rutan ”klimatkompensera” stödjer du ekonomiskt olika projekt som hjälper till att bekämpa klimatförändringar genom att antingen förhindra ytterligare CO2 från att släppas ut i atmosfären, eller ta bort koldioxid direkt ur luften. Ett exempel är investeringar i skogsvård, som antingen säkerställer att träden underhålls inom ett visst område eller att nya träd planteras för att binda koldioxid från atmosfären.

Hugo Stenberg fortsätter förklara: ”Koldioxidkrediter är en konstruktion som representerar att ett ton CO2 inte släpps ut i, eller tas bort från, atmosfären. Som ett resultat av ett projekt eller en intervention. Koldioxidkrediter kan handlas på en marknadsplats för företag och privatpersoner, för att kompensera för deras utsläpp av växthusgaser som uppstår på annat håll.”

Certifiering är tillgänglig från organisationer som The Gold Standard för att verifiera korrektheten och effektiviteten i ett system för koldioxidkompensation. Om man väljer en sådan produkt är det värt att kontrollera att de kompensationer du köper uppfyller branschpraxis. ”Det är viktigt att öka insynen i konsekvenserna av klimatkompensation”, säger Stenberg och påpekar att kompensationen är användbar, men att den inte ersätter direkta utsläppsminskningar.

”Vi på Neste vill säga att alla lösningar behövs”, säger Stenberg. Men kompensation innebär inte att man, påpekar Oskam, upphäver koldioxidpåverkan från flygresor, utan bara att man kompensera för denna påverkan på annat håll. Det finns också en viktig andra möjlighet; att man hittar bättre alternativ som mildrar påverkan på vår miljö.

Minska utsläppen – vad och hur?

En sådan lösning som minskar utsläppen från flygresor, som finns tillgänglig redan idag, är förnybart flygbränsle. Det är ett bränsle som fungerar som ett alternativ till fossilt flygbränsle och som i jämförelse minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel. Förnybart flygbränsle är tillverkat av förnybara råvaror, som avfall och restprodukter, inklusive använd matolja.

Oskam säger: ”Det är för närvarande mer ekonomiskt effektivt att köpa koldioxidkompensation än att spendera lika mycket pengar på att köpa förnybart flygbränsle, men genom att använda förnybart flygbränsle minskar man den faktiska koldioxidpåverkan från flygresan, i stället för att kompensera för den i efterhand.”

Den enorma ökningen av Nestes produktionskapacitet för förnybara produkter i företagets anläggningar i Singapore och Nederländerna, som öppnade 2023, kommer att bidra till att möta den ökande efterfrågan på förnybart flygbränsle genom att öka tillgången på densamma. Det kommer bli en av de huvudsakliga lösningarna för att avsevärt minska utsläppen från flyg.

Både Oskam och Stenberg betonar att för den som vill resa mer hållbart finns det idag ett brett landskap av alternativ att förhålla sig till.

”Det finns olika saker vi bör och kan göra. Flygindustrin kan till exempel förbättra flygresornas miljöpåverkan genom att beakta alla typer av optimeringsfaktorer, som att säkerställa att rutter och laster är så effektiva som möjligt”, säger Oskam.

Med tanke på att vi måste begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C, säger Stenberg: ”Slutmålet har vi klart för oss, så att göra flygresor mer hållbara, med alla de lösningar vi har tillgång till, kommer spelar en stor roll för att uppnå det.”

Så när du bokar nästa flygresa, se till att kontrollera vilka alternativ som finns för att minska utsläppen. Fler och fler flygbolag använder mer hållbara bränslen, som förnybart flygbränsle, och erbjuder nu även möjligheten för kunden att själv köpa dessa bränslen för sin flygresa.

 ”Att markera rutan för klimatkompensation när du bokar ett flyg är bra, men att minska dina utsläpp med förnybara bränslen är ännu bättre”, avslutar Stenberg.

 

 

*) Vid användning i ren form (dvs. oblandat) och beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden

 

Ett tack till:

Chris Stokel-Walker, författare, talare och journalist vars arbete har publicerats av BBC News, New York Times och WIRED UK.

 

Written by
Chris Stokel-Walker