14 Juni 2023

Neste och Norwegian i samarbete för 40 procent inblandning av förnybart flygbränsle under Almedalsveckan

Neste Corporation, Nyheter, 14 juni 2023

Foto: Norwegian

Under Almedalsveckan kommer Norwegians flygningar mellan Stockholm Arlanda och Visby flygplats att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle™ (även kallat SAF), motsvarande 40 procent av bränsleförbrukningen för dessa resor. Den höga inblandningen minskar utsläppen från motsvarande dessa flygningar med upp till 30 procent, jämfört med enbart fossilt jetbränsle, och visar hur effektivt utsläppen kan minskas med mer hållbart flygbränsle. 

Samarbetet mellan Neste och Norwegian ger resenärerna som flyger till och från Almedalen möjligheten att, utan att vidta andra åtgärder, bidra till att minska utsläppen. Det visar hur resor med flyg kan göras på ett mer hållbart sätt med hjälp av förnybara flygbränslen. Distributionen av bränslet sker i samarbete med bränsleleverantören World Fuel Service (WFS) som möjliggör inblandningen.

“Vi är mycket glada för samarbetet med Neste under Almedalsveckan som innebär att vi kan minska utsläppen betydligt, upp emot 30 procent, motsvarande våra flygningar till och från Visby. I kombination med förnyelse av flygplansflottan, är fossilfria flygbränslen det i särklass snabbaste och effektivaste sättet att minska utsläppen på. Den stora utmaningen framöver är att få igång storskalig produktion av fossilfria bränslen eftersom det idag finns väldigt begränsade mängder att få tag på”, säger Anders Fagernæss, hållbarhetschef på Norwegian.

“Tillsammans med Norwegian vill Neste skynda på omställningen till ett mer hållbart flyg genom att redan idag visa på att det är möjligt att kraftigt minska utsläppen genom att blanda in förnybart flygbränsle. Det görs på Norwegians flyg till och från Almedalsveckan i Visby för att sedan på plats diskutera samarbete mellan industrin och beslutsfattare om hur Sverige kan fortsätta vara en förebild för omställningen till fossilfritt flyg”, säger Magdalena Streijffert, ansvarig för Public Affairs på Neste. 

Förnybart flygbränsle 
Förnybart flygbränsle ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle framställs av råvaror från hållbart införskaffade 100 procent avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Enligt det nuvarande regelverket så tillåts en inblandning av förnybart flygbränsle i fossilt jetbränsle upp till 50 procent. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans med befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen gäller när bränslet används i ren form (d.v.s. oblandad) och beräknad med etablerade metoder för livscykelbedömning (LCA), såsom CORSIA-metodologi

Norwegian och Neste arrangerar ett frukostseminarium under Almedalsveckan
Torsdag 29 juni kl. 08.00 arrangerar Neste och Norwegian en paneldebatt om framtidens hållbara flyg. I panelen finns politiker och aktörer i flygbranschen representerade. Läs mer om arrangemanget här: https://almedalsveckan.info/program/68021

Ytterligare information:

Neste: Hanna Marie Björklund, Communications Specialist Neste Sverige, tel +46 (0)730 36 75 09, hannamarie.bjorklund@neste.com. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Norwegian: Charlotte Holmbergh, Director of Communications and Public Affairs, +46 709 89 05 18, charlotte.holmbergh@norwegian.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Norwegian 

Norwegian är ett av Europas ledande flygbolag med över 300 linjer till över 100 destinationer. Under 2022 transporterade bolaget 18 miljoner passagerare. Målet är att minska utsläppen med 45 procent till 2030. För att vi ska nå målet arbetar bolaget med tre delar; att förnya flygplansflottan, att flyga mer effektivt och att öka inblandningen av fossilfria flygbränslen. Läs mer på www.norwegian.com