Flyg
14.02.2022
 1 min read

Postflygningar med hållbart flygbränsle från Neste

I februari gjordes två postflygningar med en av de högsta inblandningarna av hållbart flygbränsle (“SAF”; sustainable aviation fuel).
  
Flygningarna gick mellan Stockholm och Sundsvall, samt Stockholm och Malmö med en inblandningen av SAF på 39 procent. Bränslet levererades direkt från tillverkaren Neste till flygplanet, vilket är nödvändigt för att skapa full kontroll över inblandningsgraden i pilottestet.    
 
“PostNords långsiktiga målsättning är att vara fossilfria 2030 och bidra till en hållbar utveckling i linje med Sveriges ambitioner. Det är ett ambitiöst mål, och för att nå det behöver vi ta flera steg på många olika områden, som till exempel investera i nya elfordon, minimera energiförbrukningen i våra lokaler och använda fossilfria drivmedel. Däri ingår också att testa och utvärdera helt nya lösningar, som en hög inblandning SAF i ett ordinarie flygplan”, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef PostNord Sverige.
 
Neste MY Sustainable Aviation Fuel är ett hållbart flygbränsle som tillverkas av råmaterial från 100 % förnybara avfalls- och restprodukter. Bränslet har ett mindre miljöavtryck jämfört med fossila bränslen. Under sin livscykel, inklusive inverkan från produktion och logistik, kan Neste MY Sustainable Aviation Fuel uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser på upp till 80 % jämfört med fossilt jetbränsle. Neste MY Sustainable Aviation Fuel är kemiskt identiskt med vanligt flygbränsle. Bränslet uppfyller de höga krav på säkerhet och kvalitet som ställs inom flygsektorn och är certifierat enligt ASTM D7566.