28.02.2022
 1 min read

Södertälje hamn har som mål att vara den grönaste hamnen i Sverige

Södertälje hamn har som mål att vara den grönaste hamnen i Sverige

" Allt har fungerat hur bra som helst"

Per Fredman, Vice VD Marknad och Försäljning Södertälje hamn

Södertälje hamn har tankat HVO100 redan sedan fem år tillbaka

Hamnens årsförbrukning ligger på 160 kubik Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) - vilket ger en CO2e inbesparing på 432 ton jämfört med fossil diesel.

Södertälje Hamn ligger unikt placerad i en av Sveriges mest expansiva regioner och är ett helägt dotterbolag till Telge AB, som ägs av Södertälje kommun. För rederier, järnvägsoperatörer, speditörer, varuägare och åkerier är hamnen en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. 

Hamnen arbetar för att vara en effektiv, pålitlig och stark länk i transportkedjan med fokus på minsta möjliga negativa effekter på miljön även för de egna, kundernas och leverantörernas verksamheter inom hamnområdet.
Södertälje hamn tankar hela sin maskinpark med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) med hjälp av Neste partnern och återförsäljaren Energifabriken, som endast säljer 100% förnybara bränslen. 

Hamnen har även maskiner som drivs med förnybar el.

Tre anledningar till att Södertälje hamn bytte till HVO100 från Neste: 

  • Miljöperspektivet
  • Personalen skall känna en stolthet för sin arbetsgivare
  • Hamnen vill ligga i framkant när det kommer till miljötänk 

Hamnen hade vissa farhågor kring hur maskinerna skulle fungera med en ändring till förnybar diesel från det fossila. Neste var däremot en välbekant aktör och hamnen kände väl till företaget som världens största producent av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. 

Lärdomen har verkligen varit att allt fungerar hur bra som helst och med en så kallad “drop-in” lösning där inga ändringar i existerande maskinpark behövs, är det inga konstigheter överhuvudtaget. Per Fredman som jobbar som Vice VD Marknad och Försäljning på hamnen konstaterar att det positiva är att de verkligen drar sitt strå till stacken kring miljötänket och undrar varför man inte talar mer om denna lösning.