Referenser
1.11.2023
 2 min read

Givande cirkulärt samarbete: Så blir frityrolja från pommes frites till förnybar diesel

Genom samarbeten med andra företag kan Neste förvandla restprodukter från restaurangbranschen till råvara som används vid tillverkningen av förnybara bränslen. Såhär går det till när oljan från pommes frites blir till HVO100, förnybar diesel.  

Den finska hamburgerkedjan Hesburger och Neste har samarbetat i två år i ett cirkulärt projekt där matrester blir till förnybart bränsle. I Hesburgers restauranger friteras det varje dag tusentals kilo pommes frites. Oljan som använts till friteringen samlas in och blir till förnybara produkter, som Neste MY Förnybar Diesel™. Förnybar diesel som sedan används av Hesburgers lastbilar när de transporterar råvaror och material till restaurangerna. 

Totalt samlas det in cirka 420 ton använd frityrolja från Hesburgers restauranger varje år från över 300 Hesburgerrestauranger runt om i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Hesbruger har tagit fram ett system där de lastbilar som gör varuleveranser till restaurangerna tar med sig den använda frityroljan därifrån när de åker, vilket innebär att insamlingen inte medför några extra transporter.

“Samarbetet mellan Hesburger och Neste är ett utmärkt exempel på en konkret hållbarhetsinsats. När jag tankar bilen känns det lite extra roligt att veta att jag kör på förnybar diesel tillverkad delvis av frityrolja från våra pommes frites,” säger Jari Vuoti, vice vd för Hesburger.

 

En miljon kilometer med Neste MY Förnybar Diesel

I oktober 2021 började Hesburger använda Neste MY Förnybar Diesel vid merparten av sina transporter i Finland. Lastbilarna som transporterar råvaror och material till restaurangerna, använder företrädesvis förnybar diesel och på ett år tankar Hesburgers bilar omkring 175 000 liter Neste MY Förnybar Diesel. Hittills har företagets lastbilar gått över en miljon kilometer på förnybar diesel. Tack vare bytet till förnybara bränslen har Hesburger minskat utsläppen av växthusgaser med i upp till 90 procent* för dessa transporter, jämfört med om de skulle ha kört på fossil diesel.

“Neste har som mål att hjälpa våra kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med våra förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton per år fram till 2030. Neste MY Förnybar Diesel tillverkas till 100 procent av förnybara råvaror som avfall och restprodukter. Frityroljan från pommes frites är ett bra exempel på en cirkulär råvara och på hur vi kan utnyttja avfall och restprodukter till raffinering av högkvalitativ förnybar diesel. Samarbete och partnerskap mellan olika företag i värdekedjan har en nyckelroll för att vi ska lyckas att ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle. 

Vårt samarbete med Hesburger är ett bra exempel på hur man i arbetet med att uppnå sina egna mål om minskade utsläpp även kan tillgodose andra intressenter och deras förväntningar och krav på hållbarhet,” det säger Kirsi Liira, ansvarig för hållbara partnersamarbeten inom affärsenheten Marketing & Services på Neste.

 

*) I genomsnitt 90 procent mindre koldioxidavtryck under bränslets hela livscykel, när utsläppen jämförs med utsläppen från fossil diesel. Metoden för att beräkna utsläppen och utsläppsminskningen under hela livscykeln överensstämmer med EU:s direktiv II om förnybar energi (2018/2001/EU).