Collaborations
16.08.2023
 5 min read

Hur kan vi minska utsläppen från stora evenemang? Exempel: Super Bowl

Efter en betydande avmattning under 2020 och 2021 är evenemangs- och upplevelsebranschen nu tillbaka med full kraft. Den ökade aktiviteten aktualiserar ett viktigt ämne: koldioxidavtrycket från stora evenemang. I den här artikeln diskuterar vi hur arrangörer och sponsorer kan minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från sina evenemang, och berättar mer om vad Neste, med flera, gjorde för att minska påverkan från årets Super Bowl i Phoenix i Arizona, USA.

 

Det finns ett antal faktorer som bidrar till det totala koldioxidavtrycket från ett evenemang. Ett område där det finns möjligheter att minska utsläppen är transporter. Under de senaste åren är det något som många evenemang tagit fasta på och vidtagit åtgärder inom, som att stimulera samåkning och kollektivtrafik. Dessa åtgärder berör dock inte de utsläpp som kommer av flygresor, som är den mest koldioxidintensiva formen av transport. Särskilt privata flygresor anses vara ett transportmedel med låg hållbarhet. Det genomsnittliga privatjetplanet släpper ut cirka två ton kol per timme. Som jämförelse släpper den genomsnittliga amerikanen ut uppskattningsvis 16 ton kol per år

Användningen av förnybart flygbränsle som alternativ till konventionellt fossilt jetbränsle kommer att spela en nyckelroll i flygindustrins strävan att minska sina koldioxidutsläpp. International Air Transport Association (IATA) uppskattar att förnybart flygbränsle skulle kunna bidra med 65 procent av de utsläppsminskningar som behövs för att flyget ska nå netto noll till 2050. Tillverkad av hållbart framställt, 100 procent förnybart, avfall och restprodukter kan förnybart flygbränsle direkt ersätta konventionellt fossilt jetbränsle och minska utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent*. 

Som den ledande producenten av förnybart flygbränsle arbetar Neste inte bara hårt för att öka produktionskapaciteten, utan etablerar även nya partnerskap för att öka medvetenheten om förnybart flygbränsle. Ett färskt exempel var vid den senaste Super Bowl LVII-matchen i februari i Glendale, Arizona, USA, där Neste visade hur evenemangs- och flygindustrin kan samarbeta för att bli mer hållbara. Neste gjorde två saker: För det första samarbetade företaget med Signature Aviation, världens största nätverk av fasta basoperationer (FBO) som levererar viktiga stödtjänster, som tankning av flygplan vid privata flygterminaler, för att erbjuda förnybart flygbränsle för människor som reste till matchen. För det andra samlade Neste in använd matolja från försäljarna på parkeringsplatsen utanför stadion genom dotterbolaget Mahoney Environmental. Den insamlade använda matoljan användes som råvara för att producera mer av Nestes förnybara produkter.

 

Att använda förnybart flygbränsle för att göra flygresor från Super Bowl mer hållbara 

Enligt Federal Aviation Administration (FAA) hade flygplatserna i storstadsområdet Phoenix i Arizona under Superbowl LVII-veckan 4 000 fler starter och landningar än vanligt och nästan 1 100 ytterligare flygplan parkerade på marken, inklusive hundratals små privata jetplan. 

På Scottsdales flygplats fick dessa privata jetsettare möjligheten att minska miljöpåverkan från sin utgående flygning genom att använda Neste MY Förnybart FlygbränsleTM från Signature Aviations terminal. 

”För två år sedan tillkännagav vi vår första stadiga leverans av förnybart flygbränsle till privata flygplan i San Francisco. Sedan dess har vi fortsatt vårt åtagande med att öka anpassningen till förnybart inom den allmänna flygindustrin genom att investera i leveranskedjan, samarbeta med våra kunder och utöka tillgängligheten tillsammans med Neste i hela vårt globala nätverk. Att vi gjort förnybart flygbränsle tillgängligt på Scottsdale flygplats inför Super Bowl visar att förnybart flygbränsle är ett tillgängligt och effektivt alternativ för att avsevärt minska flygrelaterade utsläpp under stora evenemang över hela världen”, säger Jovan Phillips, produktchef på Signature Aviation.

Arrangemanget på Scottsdale bygger på det befintliga partnerskapet mellan Neste och Signature, som inleddes 2020. Just nu är Nestes förnybara flygbränsle tillgänglig på många stora flygplatser över hela världen, inklusive San Francisco International Airport och Los Angeles International Airport i USA. 

 

Att samla in använd matolja och omvandla den till förnybara bränslen

Återvinning av avfall är en metod för att göra stora evenemang mer hållbara. Om det exempelvis serveras mat på plats, kan arrangörerna för eventet se till att matoljan från tillagningen av denna mat samlas in och återvinns. Det var detta som Neste gjorde, genom sitt dotterbolag, Mahoney Environmental, vid Super Bowl. 

Cirka 15 000 personer som hade biljetter till Super Bowl i Phoenix deltog i aktiviteter före och efter matchen utanför State Farm Stadium den 12 februari. Festligheterna inkluderade levande musik från framstående musiker samt mat och dryck från över 50 lokala försäljare. 

Före matchen levererade Mahoney Environmental tre tanker där de olika aktörerna kunde göra sig av med sin använda matolja. Följande dag hämtade Mahoney behållarna och de 450 liter av använd matolja som samlades in vid Super Bowl 2023. Den använda matoljan skickades till Nestes raffinaderier där den användes som råmaterial för förnybara produkter, som förnybar diesel och förnybart flygbränsle. 

 

förnybart flygbränsle, använd olja

Läs mer om använda matoljor

”Tillsammans med Neste förvandlar vi en restprodukt (använd matolja) från stora arenor, som fotbollsarenor, till förnybara bränslen och produkter. Som sedan bidrar till att skapa en mer hälsosam planeten för framtida generationer. Vi är stolta över att kunna hjälpa arenor, och engagemangslokaler där det serveras mat, att kompensera för en del av den negativa påverkan på miljön som stora evenemang skapar”, säger Dave Kimball, vd och koncernchef på Mahoney Environmental.

Idag samlar Neste, tillsammans med Mahoney Environmental, in använd matolja från över 80 000 platser över hela USA, inklusive restauranger, flygplatser, stora evenemang och konserter. I vissa områden, som Oakland i Kalifornien, samarbetar Neste med lokala partners för att samla in avfall och rester som ska användas som råmaterial i produktionen av förnybara produkter. Företaget levererar sedan förnybar diesel till staden, där den används för att driva lastbilar och bussar. 

 

Så kan stora evenemang bli mer hållbara

Samarbetet mellan Neste och deras partners vid senaste Super Bowl är bara ett exempel på hur man kan göra stora evenemang mer hållbara med relativt liten ansträngning. Samma modell kan användas vid andra evenemang, som konserter, musikfestivaler och internationella konferenser.

I kombination med andra åtgärder, som att begränsa plastanvändningen till där den behövs som mest och uppmuntra återvinning, kan arrangörer och sponsorer upprätta nya, mer hållbara rutiner för hur man genomför stora evenemang.

 

*) Vid användning i ren form (dvs. oblandat) och beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden