Partnerships
2.10.2023

Komatsu väljer förnybar diesel: för planeten och människan

 

Komatsu, en globalt ledande tillverkare av utrustning och orginalmotorer, har i sin tillverkning ställt om till förnybar diesel, med Neste som en av leverantörerna. Företaget kommer att använda förnybar diesel, även kallad HVO100, som fyllningsbränsle i sina fabriker, för all utrustning som produceras i Europa. Detta innebär att utrustningen i deras sortiment, ett brett utbud av hjullastare, grävmaskiner och andra maskiner, kommer att vara tankad med förnybar diesel när den når kunderna.

Förnybar diesel kommer att spela en avgörande roll i att minska koldioxidutsläppen från de industrier där Komatsu-utrustning används, som byggentreprenad, gruvdrift och skogsbruk. Med  Neste MY Förnybar Diesel™ minskar utsläppen av växthusgaser med så mycket som upp till 90 procent* under bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel. 

Efter att ha ställt om till förnybar diesel har talespersoner för Komatsu bekräftat att bränslet har uppfyllt, eller överträffat, alla förväntningar på prestanda i de dieselmotorer och maskiner där det använts.  

Så vad fick företaget att göra den här omställningen? Ingo Büscher, verkställande direktör för Komatsu Tyskland, divisionen för byggentreprenad, beskriver tre viktiga anledningar för att börja med förnybar diesel:

”HVO100 är en kostnadseffektiv metod för att minska utsläppen”, säger Büscher. ”Det är stabilt och pålitligt, och förutom lägre utsläpp av växthusgaser ger förbränningen även upphov till färre partiklar av andra typer. Det är bra för maskinerna, men ännu bättre för planeten, och ett sätt för oss att bidra till en mer hållbar framtid.” 

Komatsu är ett företag som agerar och verkar globalt, 90 procent av de maskiner som säljs i Europa tillverkas dock lokalt i Europa. Komatsu Germany Construction känner sig därmed i hög grad som en europeisk anläggning, med ansvar för att göra sitt yttersta för att driva på och leda omställningen mot lägre CO2-utsläpp. “Mot bakgrund av miljömedvetenheten i det tyska samhället är våra nästan 1 000 anställda i Hannover stolta över att vara de som introducerar användningen av HVO100 i bolaget.”

Förutom användningen av förnybar diesel fortsätter Komatsu att forska fram och utveckla ny teknik och optimera affärsverksamheten, med målet att vara med och bidra till sina kunders omställning. Till exempel arbetar Komatsu för att begränsa utsläpp och energianvändning från transporter genom att återanvända och återtillverka maskinkomponenter inom Europa. Företaget har också flera pågående initiativ vad gäller användningen av förnybar energi, vattenbesparingsåtgärder och för att främja biologisk mångfald. 

Vid Komatsu Forests tillverkningsanläggning i Umeå gjordes omställningen till förnybar diesel samtidigt som anläggningen uppnådde en koldioxidneutral produktion. Omställningen har även genomförts i Komatsu Germany Construction i april, i Komatsu UK i maj och i Komatsu Italia Manufacturing i september.

”Det är centralt för vår verksamhet och trovärdighet att vi kan visa våra kunder vilka mer hållbara lösningar som är attraktiva för dem. För att kunna göra det behöver vi ha en djup förståelse för vilka lösningar som fungerar för vilka tillämpningar och vilka kunder”, förklarar Büscher.

Büscher påpekar även att för vissa av Komatsus produkter är elektrifiering ett bra alternativ framöver. Men beroende på tillgången på el, infrastruktur och användningen av utrustningen fungerar det inte för alla kunder just nu. Förnybar diesel är en lösning som kan införas snabbt och enkelt med omedelbara och mätbara resultat.

”Våra kunder har sina egna miljömål. Genom att använda förnybar diesel hoppas vi kunna visa vad som är möjligt med våra produkter, och även agera som en samarbetspartner till dem på deras resa.”

Både Büscher och Mats Hultman, chef för OEM Partnerships på Neste, betonade värdet av partnerskap som detta.

”Varje nytt samarbete är ett stort steg för Neste”, säger Hultman, ”särskilt när det gäller att demonstrera varför förnybar diesel är en effektiv lösning för sektorer som annars kan ha svårt att ställa om”. 

Ur Büschers perspektiv är partnerskapet med Neste idealiskt. ”Neste är inte bara en pålitlig affärspartner. De har även värderingar som ligger väldigt mycket i linje med våra och de behandlar oss på samma sätt som vi strävar efter att behandla våra samarbetspartners.

Komatsus långsiktiga mål är att uppnå koldioxidneutralitet till 2050, och även att minska operativa och produktionsmässiga CO2-utsläpp med 50 procent till 2030, mål som fungerar väl med övergången till förnybar diesel.

”Våra kunder och samarbetspartners vill också se förändring, och i vissa fall är det lagstiftningskrav på större miljöanpassning. Genom att agera redan nu visar vi på vårt engagemang och att vi menar allvar, både med våra egna mål, och våra kunders”, säger Büscher och lyfter fram varför det är motiverat från ett affärsperspektiv att använda förnybara produkter. ”Vi ser det som obligatoriskt att ha en vision för framtiden, samtidigt som vi fortsätter att leverera lösningar som fungerar här och nu.”

Att göra mer hållbara val och att ständigt sträva efter att minska utsläppen är även Nestes mål, både för sin egen verksamhet och för sina kunder. Fortsatta partnerskap, som det med Komatsu, hjälper Neste i företagets strävan efter att skapa en mer hälsosam planet för framtida generationer.

 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.