Partnerships
5.09.2023

Neste stöttar Petronas med förnybar diesel till deras F1-transporter i Europa

De pågående klimatförändringarna berör alla delar av samhället, och alla aktörer ser vikten av att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar, även motorsporten. Många av de företag som sponsrar och deltar i motorsport förstår behovet av att vidta omedelbara åtgärder. Bland dessa finns Petronas, som är partner till Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, och som genom att ta konkreta steg för förändring hoppas på att kunna bidra till en mer hållbar framtid för Formel 1. Neste, tillsammans med sin tyska partner TOOL-FUEL Services, bidrar genom att förse Petronas med förnybar diesel, även kallad “HVO” för att minska utsläppen från deras transporter. 

Mercedes F1 och dess logistikpartner siktar mot att minska utsläppen med 200 ton CO2 för nio tävlingar på olika platser i Europa under den nuvarande F1-säsongen. Teamets flotta av Mercedes-Benz Actros-lastbilar, som utför de nödvändiga transporterna inför varje tävling, spelar en avgörande roll då de körs på HVO100, förnybar diesel, under hela Europaturnén. Den bedömda körsträckan ligger på mellan 900 och 1 000 mil med start i Storbritannien och Tyskland och vidare genom Europa. Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel istället för fossilt bränsle minskar utsläppen med upp till 90 procent*, räknat över bränslets hela livscykel.  

Denna satsning ligger i linje med Nestes mål, att hjälpa sina kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år till 2030. Neste MY Förnybar Diesel, som produceras av 100 procent förnybara råvaror, är ett viktigt medel för att uppnå detta mål. Avgörande är att förnybar diesel är ett drop-in-bränsle som inte kräver några modifieringar av motorer eller bränsleinfrastruktur, utan är en lösning med lägre miljöpåverkan, som är både omedelbart tillgänglig och effektiv.

Nestes partner för bränsledistribution i Tyskland, TOOL-FUEL, svarar för att distribuera förnybar dieseln till Petronas F1-team. 

”Vi är mycket stolta över det förtroende Neste har visat oss”, säger Alexander Stöhr, vd på TOOL-FUEL Services, som kallar partnersamarbetet ett avgörande steg och ett ”potentiellt genombrott”.

Jörg Hübeler, Head of Market Development Europe & APAC på Neste, talar också varmt om samarbetet med TOOL-FUEL. 

”Samarbetsavtalet mellan Neste och TOOL-FUEL markerar ett viktigt steg i den ökande potentialen för att minska beroendet av fossil inom transportsektorn på den tyska marknaden”, konstaterar Hübeler. 

Samarbetet mellan Neste, Petronas och TOOL-FUEL symboliserar de tre aktörernas åtagande om att ställa om till mer hållbara lösningar, inte bara de innovativa alternativen i framtiden, utan även de alternativ som ger lägre utsläpp som finns tillgängliga redan idag. 

 

 

* Minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.