Hållbarhet
4.05.2020

Råvarorna vi använder till vår HVO Neste MY Förnybar Diesel

En del av Nestes framgång som en av världens största leverantör av biodrivmedel är att den teknik som används tillåter fler än 10 olika typer av råvaror i framställningen av förnybar diesel. De råvaror som Neste använder i produktionen tas från stora delar av världen, inklusive Sverige, vilket ger företaget stor flexibilitet och säkerhet i en orolig tid. Eftersom en stor andel av råvarorna är rest- och avfallsprodukter, är råvaruströmmarna svåra att förutse, och kan variera från år till år. Med det sagt vill vi ändå berätta här om de råvaror som användes under 2019, både på global nivå och i Sverige.

Nestes råvaror på global nivå

För 2019 var 80 procent av våra råvaror för produktion av biodrivmedel rest- och avfallsprodukter. De största volymerna kom från följande råvaror:

  1. Animaliska fetter
  2. Använd matolja
  3. Restprodukter från matoljeproduktion (bland annat PFAD)

Neste har som mål att alla råvaror för vår produktion av HVO ska vara avfalls- och restprodukter år 2025.

När det gäller tillgången på avfalls- och restprodukter har vi gjort analyser som visar att det finns cirka 35 miljoner ton per år runt om i världen som kan användas i framställningen av förnybar diesel. Genom utveckling av vår teknik kan vi idag använda fler rest- och avfallsprodukter än tidigare samtidigt som vi har utvecklat en mer effektiv logistikkedja för insamling, vilket också ökat volymerna.

Nestes råvaror i Sverige

I den HVO som Neste säljer till den Svenska marknaden används inga grödobaserade råvaror, såsom palmolja. Den 1 juli 2019 valde den svenska regeringen att omklassificera PFAD, en restprodukt från tillverkningen av palmolja inom livsmedelsindustrin. Ändringen betyder att PFAD nu anses vara en samprodukt istället för en restprodukt. Det gör att PFAD:n behöver spåras till plantage och uppfylla de hållbarhetskriterier som gäller för grödobaserade råvaror.

Konsekvensen av regeringens beslut är att den volym av PFAD som ingår i den HVO som säljs av Neste i Sverige har minskat kraftigt och i närtid ersatts med andra råvaror, framför allt animaliska fetter, men också använd matolja. Orsaken till denna nedgång är att tillgången till spårbar och certifierad PFAD är idag begränsad.

Hållbarhet är kärnan i Nestes verksamhet och vi vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, både på de marknader vi säljer våra produkter och i de länder vi köper våra råvaror. Vi är övertygade om att vi kan vara med och göra skillnad genom att påverka på plats. Därför arbetar Neste bland annat med att göra PFAD:n spårbar till odling trots att det är en komplex fråga. Orsaken till dess komplexitet är att många av dessa handelskedjor inkluderar livsmedelsindustrin, som idag lagstiftningsmässigt inte har några krav gällande spårbarhet och transparens. Även om vi kan tycka att krav på hållbarhet och transparens skulle gälla alla så tror vi på att jobba tillsammans med andra inom branschen, inkluderat livsmedelsföretagen, i syfte att verka för en hållbar produktion av palmolja.

Men spårbarhet är bara en förutsättning för hållbarhet. Vi har därför också påbörjat ett samarbete med ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, i syfte att öka andelen certifierad PFAD, där vi genom en tredjepartscertifiering bland annat behöver visa att råvaran uppfyller hållbarhetskriterierna för markskydd, som exempelvis innebär att ingen odling får ske på plantage som anlades efter år 2008. Det är ett arbete som kommer att ta tid men där vi är stolta över att kunna bidra till en mer hållbar produktion av både biodrivmedel och livsmedel.

Framtidens råvaror

Neste ökar budgeten kraftigt för år 2020 för forskning och utveckling av framtidens råvaror. En viktig del är att utveckla vår teknik så att fler råvaror med låg kvalitet från avfalls- och restströmmar kan användas i tillverkningen av högkvalitativ förnybar diesel.

Förutom vår unika NEXBTL-teknologi kommer Neste också att behöva utveckla nya tekniker. Neste ser att framtidens råvaror kommer bland annat att vara skogs- och jordbruksrester (lignocellulosa), hushållsavfall, alger och framställan av elektrobränslen. På så vis kan vi öka volymerna av råvaror kraftigt och på så vis möta den ökade efterfrågan.

Neste vill fortsätta vara ledande på marknaden och kommer att fortsätta investera i ny teknik och nya råvaror för att kunna bidra till en hållbar omställning inom transportsektorn och till ett fossilfritt samhälle. Hör gärna av dig om du vill veta mer!