10 Mars 2020

Neste stärker sin tillväxtstrategi och position inom inköp av förnybara råmaterial genom att förvärva Mahoney Environmental

Publicerad i Nyheter under Cirkulär ekonomi

Neste Corporation, Pressmeddelande, 10 march 2020 kl. 21.55 (EET)

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle tillverkat av avfall och biprodukter, har slutit ett avtal om att förvärva 100 procent av Mahoney Environmental (Mahoney). De och deras närstående företag är bolag verksamma inom insamling och återvinning av använd matlagningsolja i USA. Denna transaktion är villkorad av att vanliga villkor uppfylls samt av godkännande från ansvariga myndigheter.

”Det här är ytterligare ett viktigt steg för Neste i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Med förvärvet får vi tillgång till en stor mängd råvara i form av använd matlagningsolja samt en plattform för vidare tillväxt av vår leveranskedja för råmaterial i Nordamerika”, säger Nestes vd och styrelseordförande Peter Vanacker.

Transaktionen kommer stödja Nestes arbete med att bygga en global plattform för att samla in råmaterial i form av avfall och biprodukter. Nödvändigt för att kunna hålla jämna steg med världens växande behov av förnybara produkter. Affären stärker även Nestes konkurrenskraft på den globala marknaden för råmaterial från avfall och biprodukter. 

Använd matlagningsolja är ett av de råmaterial som Neste kan använda för att tillverka förnybar diesel, hållbart flygbränsle och råmaterial för förnybara polymerer, Neste har idag fler än tio sådana råvaror. En omfattande råmaterialbas ger Neste flexibilitet, eftersom det gör att man kan möta de behov som olika marknader och kunder har. Nestes slutprodukter håller alltid högsta kvalitet, oavsett vilket råmaterial som användes vid produktion.

Mahoney samlar i sin verksamhet in använd matlagningsolja från restauranger, hotell, idrottsarenor och flygplatser. Företaget förbehandlar den överblivna oljan och skapar ett pålitligt hållbart material som sedan kan omvandlas till förnybara produkter. 

”Det här är bara en del av vår tillväxtstrategi i Nordamerika”, säger Jeremy Baines, chef för Neste US, inc. ”Vi bygger även flera kommersiella stationer som därmed utökar vår lagrings- och logistikkapacitet samt kan distribuera mer hållbart flygbränsle.” 

Neste rankas som världens tredje mest hållbara företag enligt Global 100-indexet. Med hjälp av företagets förstklassiga förnybara produkter kan framåtblickande företag och städer fasa ut fossila bränslen, minska sitt koldioxidavtryck och uppnå sina hållbarhetsmål. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se

Om Mahoney Environmental
 
Mahoney Environmental är ett licensierat återvinningsföretag ledande inom insamling och återvinning av matlagningsolja. Sedan 1953 har Mahoney Environmental återvunnit använd matlagningsolja, fettavskiljningsmaterial och andra avfallsprodukter, som på ett hållbart sätt sedan omvandlas till nya produkter som djurföda och alternativa biobränslen. Företaget konstruerar tillförlitlig utrustning som effektiviserar hanteringen av matavfall och erbjuder service på högsta nivå. Mahoney Environmental levererar även fettavskiljare till livsmedelsoperatörer och servar nationella och regionala kedjor samt oberoende restauranger i hela USA. Mahoney Environmental erbjuder även program för färska oljor på utvalda marknader.