4 Maj 2020

Nestes förvärv av det USA-baserade företaget Mahoney Environmental avslutat

Publicerad i Nyheter under Cirkulär ekonomi


Neste Corporation, Pressmeddelande, 4 maj 2020 kl. 9 (EET)

I mars 2020 tillkännagav Neste att de avsåg att förvärva Mahoney Environmental (Mahoney), ett ledande insamlings- och återvinningsföretag för använd matlagningsolja i USA, och deras närstående verksamheter. Förvärvet har nu godkänts av berörda myndigheter och ett avtal har tecknats.

”Genomförandet av den här affären är ett viktigt steg framåt för Nestes tillväxtstrategi. Det stärker vår globala plattform inom förnybara råmaterial och bygger vidare på Nestes förvärv 2018 av det holländska handelsföretaget inom djurfetter, IH Demeter. Jag är glad över att kunna hälsa Mahoneys medarbetare hjärtligt välkomna ombord på vår gemensamma resa mot att skapa en friskare planet åt våra barn”, säger Nestes VD och styrelseordförande Peter Vanacker.

Nestes råvarustrategi är inriktad på att öka användningen av avfall och biprodukter samt att utveckla nya råvarukällor. Företaget har som målsättning att andelen av råvarorna som är avfall och biprodukter ska vara 100 procent år 2025. Mahoney Environmental är en viktig partner för att Neste ska kunna uppnå detta mål, eftersom de redan idag har tillgång till en betydande volym använd matlagningsolja, med utrymme för ytterligare tillväxt, i hela Nordamerika.

Mahoneys unika, integrerade affärsmodell skiljer dem från konkurrenterna. Parallellt med insamling och återvinning av använd matlagningsolja erbjuder Mahoney även installation och konstruktion av utrustning som används för hantering av matlagningsolja, leveranser av färsk olja samt rengöring av fettavskiljare. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se