29 Mars 2022

Ny kapacitet för förbehandling och förädling: Neste arbetar med nästa steg i kommersialiseringen av kemisk återvinning av plastavfall i Borgå, Finland

Publicerad i Nyheter under Cirkulär ekonomi, Plast

Neste Corporation, Pressmeddelande, 29 mars 2022 kl. 08:00 (EET) 

Neste fortsätter arbetet med att kommersialisera kemisk återvinning av plastavfall genom en genomförbarhetsstudie av kapaciteten för bearbetning av flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå, Finland. Målet är att skala upp kapaciteten för bearbetning av flytande plastavfall genom att implementera egna tekniker för förbehandling och förädling av flytande plastavfall och integrera dessa tekniker i raffineringsverksamheten. Kapacitetsmålet för förbehandling och förädling under det första steget är 400 000 ton om året. Den här utvecklingen innebär ett stort steg mot Nestes mål att bearbeta mer än 1 miljon ton plastavfal per årl från 2030 och framåt. 

För att producera petrokemiska drop-in-råmaterial av flytande avfallsplast (t.ex. pyrolysolja), krävs intermediär raffinering för att avlägsna negativa föroreningar och optimera materialets kemiska sammansättning. 

– Om vi ska kunna förvandla kemisk återvinning till ett hållbart råmaterial i industriell skala för våra partners i värdekedjan för polymerer och kemikalier, måste vi överbrygga kvalitetsluckan mellan obearbetat flytande plastavfall och våra kunders krav på råmaterialet, förklarar Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals på Neste. – Vi är föregångare inom raffinering av flytande plastavfall till drop-in-råmaterial. Genom att skala upp vår bearbetningskapacitet, skapar vi efterfrågan på flytande plastavfall och bidrar till att göra det möjligt för våra partners i värdekedjan att leverera stora mängder högkvalitativt  material av återvunna råvaror.

Ökad flexibilitet vid bearbetning av plastavfall

2021 genomförde Neste den första serien provkörningar för bearbetning av flytande plastavfall i sitt raffinaderi i Borgå, Finland. Ytterligare provkörningar med större volymer kommer att genomföras under 2022. Även om obearbetat flytande plastavfall kan användas för körningar i provskala, kräver kontinuerlig bearbetning i industriell skala förbehandlings- och förädlingssteg för att avlägsna föroreningar och oönskade komponenter.

– Vi är glada över att fortsätta utvecklingen av bearbetningskapaciteten för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå. Målet är att förvandla plastavfall till värdefulla resurser och en hållbar ersättning för råolja. Den planerade nya kapaciteten för förbehandling och uppgradering är del av vår målsättning att bli det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030, samtidigt som vi stöttar övergången till cirkulära polymerer, säger Markku Korvenranta, Executive Vice President för Oil Products på Neste.

För att utveckla och bygga upp kapaciteten vid raffinaderiet i Borgå kommer Neste att utvärdera möjliga alternativ för finansiering av innovationer och samarbeta nära med lokala myndigheter som bevakar investeringens miljöaspekter. Efter genomförbarhetsstudien är målet att vara redo för investeringsbeslut under 2023, med start för stegvis införande under 2024.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. el. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se