24 Januari 2019

Neste bland de mest hållbara företagen i världen när CDP utvärderar klimatpåverkan

Publicerad i Nyheter

Neste Corporation pressmeddelande 24 januari, 2019, kl 8:00 (EET)

Den ideella miljöorganisationen Climate Disclosure Project (CDP) har pekat ut Neste som en av världens främsta företag vad gäller klimatåtgärder. Neste kvalificerar sig därmed till en plats på CDP:s Climate Change A-lista. Endast 126 företag i världen tog sig in på A-listan och Neste är det enda energiföretaget som når den högsta nivån.

CDP Climate Change utvärderar företags åtgärder för att motverka klimatrisker och utnyttja de affärsmöjligheter som produkter och tjänster med låga koldioxidutsläpp innebär. I det resultat som CDP presenterade den 22 januari 2019, bedömdes Nestes klimatåtgärder vara ännu bättre än tidigare år vilket resulterade att Neste placerades i topp på A-listan. Men redan förra året tog sig Neste in på A-listan. Utvärderingen baseras på Nestes hållbarhetsarbete under 2017.

“Lösningarna med låga utsläpp är vårt mest betydande bidrag i det globala arbetet för att motverka klimatförändringar. Under 2017 bidrog våra förnybara produkter till att våra kunder kunde minska klimatutsläppen med motsvarande 8,3 miljoner ton. Men nu vi siktar på ännu större utsläppsminskningar,” säger Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs på Neste

Under de senaste 12 åren har Neste, inom CDP:s ramverk, offentliggjort sina åtgärder för att förebygga klimatförändringar. Fokus ligger på att genom cirkulär ekonomi minska utsläpp. I jämförelse med traditionell diesel, kan Neste MY Förnybar Diesel minska klimatutsläppen. Under förra året lanserades den förnybara dieseln på den svenska marknaden.

CDP har samlat in data från tusentals företag om deras klimatpåverkan, risker och möjligheter, för en oberoende utvärdering. Syftet med utvärderingen är att lyfta fram företagens vikt i arbetet med att uppfylla målen i internationella klimatöverenskommelser.

“Vi är enormt glada över att vår höga rankning i CDP:s klimatprogram. Det är vårt långsiktiga arbete med att bekämpa klimatförändringar samt vår förmåga att leverera resultat som banat väg för den här fina placeringen. Vår mission är att erbjuda hållbara lösningar för transportsektorn, städer, flygindustrin men också för kunder inom polymerer och kemiindustrin,” säger Honkanen.

CDP tillkännager också resultat för sina program inom skog och vattenförsörjning. I dessa kategorier rankas Neste B- (Listan för vattenförsörjning), A- (Listan för skog, palmolja) och B (Listan för skog, produkter av nötboskap). Att offentliggöra skogliga fotavtryck är fortfarande ovanligt inom energisektorn. Neste fortsätter att vara det enda energibolaget som på ett transparent sätt informerar om sina skogliga fotavtryck som en del av CDP:s internationellt erkända skogsprogram.

Neste arbetar kontinuerligt för att erbjuda konkreta förslag på lösningar för en mer hållbar verksamhet. Ett aktuellt exempel på detta är projektet ”Zero Island” i den svenska skärgården. I detta projekt arbetar Neste tillsammans med samarbetspartners för att göra Lidö, en av Norrtälje skärgårds mest välbesökta semesteröar, till en ”Zero Island”, en ö med nollutsläpp av växthusgaser.

Kaisa Lipponen

Director, Corporate Communications and Brand Marketing

Mer information:

Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, tel. +358 10 458 4516, pekka.tuovinen(at)neste.com

Om CDP

CDP är en icke vinstdrivande ideell organisation som driver ett globalt informationssystem för investerare, företag, städer, stater och regioner i syfte att driva och hantera sin miljöpåverkan och utveckling av en hållbar ekonomi.

Läs också:

Neste utsedd till världens tredje mest hållbara företag på Global 100-listan

Neste’s Sustainability Report 2017 (in English)

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2017 hade Neste intäkter på 13,2 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com