15 Juni 2023

Neste har beslutat att investera i enhet för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå

Neste Corporation, Pressmeddelande, 15 juni 2023 kl. 14:00 (EET) 

Foto: Nestes komplexa raffinaderi i Borgå i Finland erbjuder utmärkta möjligheter att omvandla och återanvända befintliga tillgångar och processer för nya ändamål, exempelvis att uppgradera flytande plastavfall till petrokemiska råmaterial av hög kvalitet. Källa: Neste

  • Investeringar på 111 miljoner euro
  • En viktig milstolpe för att skala upp kemikalieåtervinningen 

Neste har fattat det slutliga investeringsbeslutet om att påbörja byggandet av uppgraderingsanläggningar för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå i Finland. 

Med investeringen på 111 miljoner euro kommer Neste att bygga upp kapaciteten för att uppgradera 150 000 ton flytande plastavfall per år. Uppgradering är ett av de tre processteg som omvandlar flytande plastavfall till högkvalitativ råvara för ny plast: förbehandling, uppgradering och raffinering. Investeringen är en del av ett större projekt, (PULSE*) och har fått ett bidrag på 135 miljoner euro från EU:s Innovationsfond. När prjektet är implenterat fullt ut är målet en sammanlagd kapacitet på 400 000 ton per år. 

Förbehandling och uppgradering av flytande plastavfall spelar en viktig roll i Nestes sätt att arbeta med kemisk återvinning. Det gör det möjligt för företaget att öka flexibiliteten vid bearbetning av plastavfall av lägre kvalitet, och skala upp omvandlingen av flytande plastavfall till högkvalitativ petrokemisk råvara, i det befintliga raffinaderiet i Borgå. 

Vi har utvecklat vår kapacitet för att bearbeta råmaterial cirkulärt vid Borgå-raffinaderiet under de senaste åren och nu kommer vi att bygga en storskalig anläggning. Den nya anläggningen, som producerar 150 000 ton flytande plastavfall, är planerad att färdigställas under första halvåret 2025.” Det säger Markku Korvenranta, Executive Vice President för Nestes Oil Products.

Projektet kommer att innebära att Neste bygger nya tillgångar vid Borgå-raffinaderiet, men man kommer även utnyttja befintliga resurser genom eftermontering, för att möjliggöra snabb och effektiv kemisk återvinning. Det uppgraderade flytande plastavfallet kommer sedan att bearbetas i det konventionella raffinaderiet där det kommer att ersätta en del av de fossila resurser som bearbetas vid Borgå-raffinaderiet. 

Det nödvändiga förberedelsearbetet vid Borgå-raffinaderiet slutfördes under första halvåret 2023, vilket gör det möjligt att påbörja byggarbetet 2023 utan förseningar. 

*) PULSE = Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy (förbehandling och uppgradering av förvätskat plastavfall för att skala upp cirkulär ekonomi). Projektet PULSE stöds av den Europeiska Unionen. Synpunkter och åsikter som kommer till uttryck är endast författarnas och representerar inte nödvändigtvis EU:s eller CINEA:s uppfattningar. Varken EU eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem. Neste är enda mottagare av Europeiska Unionens finansiering av PULSE-projektet.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se