1 December 2023

Neste och Eppendorf inleder ett strategiskt partnerskap och utvecklar förnybar plast till laboratorieprodukter

Neste Corporation, Pressmeddelande, 1 december 2023 kl. 9:00 (EET)

Foto: Material som används till produkter för medicinsk tillämpning har särskilt höga kvalitetskrav. Källa: Neste

  • Eppendorf lanserar ett nytt sortiment av produkter till laboratoriearbete, gjort på plast på förnybara råvaror, som minskar användningen av fossil olja och erbjuder laboratorier ett mer hållbart alternativ 
  • Neste levererar den förnybara Neste RE™ som ersätter fossil råvara vid produktionen av produkterna 

Neste har ingått ett samarbete med Eppendorf, en ledande tillverkare och leverantör av laboratorieutrustning, för att utveckla laboratorieprodukter tillverkade av plast av förnybara råvaror. Detta strategiska partnerskap gör det möjligt att tillsammans skapa ett nytt sortiment med förbrukningsvaror i förnybar plast för laboratoriebruk: Eppendorf Consumables BioBased. 

Förbrukningsmaterial på laboratorier, såsom rör och skålar, kommer att tillverkas av Neste RE™, en råvara som tillverkas av 100 procent förnybara råvaror, exempelvis använd matolja. Dessa förbrukningsartiklar blir därmed ett mer hållbart alternativ för de laboratorier som vill minska sitt koldioxidavtryck genom att ersätta fossil råolja vid tillverkningen av sådana produkter. När de första produkterna i den nya linjen har lanserats kommer de att på ett betydande sätt kunna bidra till en hållbar omställning inom life science-branschen. 

Life science är en betydande konsument av engångsprodukter i plast. Vi står samtidigt inför en växande global miljöutmaning. Eppendorf och Neste tillhör de företag som därför ser ett akut behov av fler, mer hållbara, lösningar. Eppendorfs BioBased-produkter kommer att fungera precis som deras berömda förbrukningsartiklar i plast som de erbjuder idag som är fossiloljebaserade. De kommer att uppfylla de rigorösa specifikationer som krävs för utrustning som används vid vetenskapliga experiment. 

Den nuvarande produktportföljen omfattar Eppendorf Tubes® med skruvlock, plus epT.I.P.S.® BioBased filterpipettspetsar, tillverkade av certifierad polypropen, baserad på förnybara råvaror. Nestes förnybara Neste RE-råvara används vid produktionen av rören, medan skruvkork och pipettspetsar tillverkas i samarbete med andra leverantörer. En massbalansmetod kommer att tillämpas för att fördela de förnybara råvarorna till produkterna. 

Efter en framgångsrik lansering av det första sortimentet av Eppendorf Consumables BioBased, vill företagen med sitt samarbete fortsätta att driva innovation och främja mer hållbara material inom laboratoriebranschen och vetenskaplig forskning. Med Eppendorfs omfattande erfarenhet av tillverkning av förbrukningsvaror för forskning, och Nestes expertis inom förnybara produkter, är de tillsammans väl lämpade för att ta itu med att förbättra hållbarhet inom värdekedjan. Från de förnybara råvarorna som används vid tillverkningen, till lanseringen av själva slutprodukten. Förutom förnybara energikällor kommer parterna även att utvärdera möjligheten att använda kemisk återvinning för att både återvinna Eppendorfs förbrukningsvaror för laboratorier, och sedan kunna använda detta återvunna material i produktionen av fler sådana förbrukningsvaror. 

“Vi är glada över att gå ihop med Neste för att få in mer förnybar plast i labbet”, säger Brigitte Klose, Global Marketing Manager for Consumables på Eppendorf. “På Eppendorf är vi fast beslutna om att stödja våra kunder i deras arbete med att bli mer hållbara, och genom att kombinera vår expertis med Nestes har vi kunnat leverera högpresterande, mer hållbara förbrukningsartiklar i plast, som kan hjälpa forskarvärlden att minska sitt koldioxidavtryck. Detta samarbete är ytterligare ett stort steg framåt i vår strävan mot att bli mer hållbara, och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta vara pionjärer i utvecklingen av förnybara alternativ.”

“Laboratorietillämpningar ställer höga kvalitetskrav på de material som används”, säger Maria Carcolé, chef för Brand Owner Management på Neste Renewable Polymers and Chemicals. “Samarbetet med Eppendorf visar att trots dessa krav är en omställning till mer hållbara material möjlig, redan idag. Det krävs bara vilja och samverkan för att nå dit.” 

Genom att använda förnybara material i plasten i sina laboratorieprodukter kan laboratorier och företag minska sin klimatpåverkan och ställa om mot en mer hållbar framtid. Eppendorf och Neste vill fortsätta att forska på, och utveckla, fler alternativ till plastprodukter till laboratoriebruk som är mer hållbara. På så vis hoppas de på att kunna fortsätta att förse forskarvärlden med praktiska lösningar som förbättrar hållbarheten inom deras bransch, och på att kunna bidra till minskad användning av fossila råvaror inom forskning.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Eppendorf: Bettina Grochulla, tel. +49 40 692106268 / grochulla.b@eppendorf.de

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Eppendorf in brief

Eppendorf is a leading international life science company that develops, manufactures, and distributes instruments, consumables, and services for use in laboratories around the world.

The product portfolio of the business units Liquid Handling, Consumables, Separation & Instrumentation and Bioprocess includes, for example, pipettes, pipette tips, centrifuges, mixers, ultra-freezers and bioreactors for cell and gene research. In addition, Eppendorf offers a wide range of high-quality consumables. In fiscal year 2022, the Eppendorf Group generated €1.23 billion in sales and invested €76 million in research and development (R&D).

Eppendorf products are used in academic and industrial research laboratories, for example in companies in the pharmaceutical, biotech, chemical and food industries. But Eppendorf products are also used in clinical or environmental analysis laboratories, in forensics and in industrial laboratories for process analysis, production, and quality assurance.

Eppendorf was founded in 1945, is headquartered in Hamburg, Germany, operates production and R&D sites in Europe, Asia and North America and has subsidiaries in 33 countries. Today, the Group employs more than 5,000 people worldwide. They all act in accordance with the purpose of the company's founders: to improve human living conditions. Read more: www.eppendorf.com