25 Oktober 2019

REMONDIS och Neste bildar partnerskap för att utveckla kemisk återvinning av plastavfall

Publicerad i Nyheter

Pressmeddelande från Neste Corporation, 23 oktober 2019 kl. 13:00 (CET)

Neste, världens ledande leverantör av förnybar diesel och förnybart flygbränsle och expert på att leverera lättillgängliga förnybara kemikalielösningar, och REMONDIS, ett av världens största privatägda återvinnings-, tjänste- och vattenföretag, har tecknat ett avtal om samarbete inom utvecklingen av kemisk återvinning av plastavfall. Företagen ska koncentrera sig på att utveckla och snabba på kemisk återvinning med målet att nå en kapacitet att behandla över 200 kiloton plastavfall per år.

Mekanisk återvinning av plast har givit ett positivt bidrag under flera årtionden till den cirkulära ekonomin, till att säkra råmaterial och att skydda klimatet. Partnerskapet innebär att REMONDIS och Neste kombinerar REMONDIS:s stora kapacitet att samla in och sortera avfall med Nestes erfarenheter och kunskaper om oljeraffinering och bearbetning av lågkvalitativt avfall och restprodukter. Företagen avser att bygga ett ekosystem kring kemisk återvinning, så att andra företag i värdekedjan kan ansluta sig till initiativet och komplettera mekanisk återvinning och därmed sluta cirkeln även för de plaster som idag är svåra eller omöjliga att återvinna. 

Vid kemisk återvinning av plast bryts plastavfallet ned i råmaterial för plast och kemisk industri, så att det kan användas vid produktion av nya, högkvalitativa plaster, kemikalier och bränslen.

”För att kemisk återvinning av plast ska kunna förverkligas i industriell skala är det nödvändigt att återvinningsindustrin och den kemiska industrin arbetar tätt tillsammans. Partnerskapet mellan REMONDIS och Neste är inriktat på att skapa en optimal återvinningsprocess så att fler plaster kan vara cirkulära”, betonar Jürgen Ephan, VD för REMONDIS Recycling. 

”Vi drivs av vår ambition att skapa en friskare planet för våra barn. Med REMONDIS som en av våra hållbarhetsorienterade partners i värdekedjan kan vi bygga en lösning för kemisk återvinning av material som vi inte kan återvinna idag. Kemisk återvinning kommer att göra det möjligt för oss att låta kolet ingå i ett kretslopp i samhället om och om igen, vilket är ett av Nestes huvudmål i vår roll som ledande inom hållbarhet i vår bransch. Genom samarbetet mellan REMONDIS och Neste tar vi ett steg mot att uppfylla vårt mål att årligen behandla mer än en miljon ton plastavfall från och med 2030”, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals, Neste.

Samarbetet mellan REMONDIS och Neste är ett steg mot innovationer och investeringar som är nödvändiga för att ställa om återvinningsindustrin för framtiden. Vi behöver nya kapaciteter och tekniker och ett stödjande juridiskt ramverk för att kunna uppfylla EU:s ambitiösa återvinningsmål. Kemisk återvinning kommer att vara kritiskt för att nå dessa mål. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Tillförordnad vice kommunikationschef

Ytterligare information:

Neste:
Heikki Färkkilä, Vice President, Chemical Recycling, Renewable Polymers and Chemicals. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 7:30–15:00 CET).

Ersätt råolja med plastavfall
Nestes cirkulära plastlösningar

REMONDIS SE & Co. KG:
Michael J. Schneider, presstalesman/Manager Press & Public Relations, tel. +49 2306/106 515, e-post michael.schneider@remondis.de

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com 

Remondis SE & Co. KG

REMONDIS is one of the world's largest privately owned recycling, service and water companies and provides services to around 30 million people. Via its branches and associated companies, REMONDIS operates across four continents including 24 European countries, China, India, Taiwan, the United Arab Emirates, Egypt and Australia. Founded in 1934, this family-run business has a workforce of more than 36,000 employees and an annual turnover of 7.9 billion euros (2018). REMONDIS focuses on developing partnerships to implement novel and forward-looking concepts and ideas to help conserve our raw material and water supplies for future generations. www.remondis.de