22 September 2020

Neste MY Förnybar Diesel finns nu på mer än 100 tankställen i Nederländerna

Neste Corporation, Pressmeddelande, 22 september 2020 kl. 9 (EET)  

Neste, världens ledande leverantör av förnybar diesel och det tredje mest hållbara företaget i världen*, firar en ny milstolpe med 100 försäljningsställen i Nederländerna för Neste MY Förnybar Diesel™. Neste MY Förnybar Diesel, som produceras till 100 procent av förnybara råvaror, lanserades på den holländska marknaden i oktober 2019. Genom att använda Neste MY Förnybar Diesel kan kunderna minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent** jämfört med fossil diesel under bränslets livscykel. 

”Vi är väldigt glada över att ha nått den här milstolpen tillsammans med våra fyra holländska distributionspartners och alla slutkunder. Såväl åkerier som privatkunder i hela landet kan nu tanka med vårt högkvalitativa bränsle och bli fossilfria omedelbart. Neste MY Förnybar Diesel är en drop-in-lösning, vilket innebär att den kan blandas med fossil diesel och inte kräver några förändringar av befintliga dieselmotorer eller infrastruktur”, säger Pieter Zonneveld, Vice President, Sales Europe & APAC för Nestes affärsenhet Renewable Road Transportation.

Snabb tillväxt för Neste MY Förnybar Diesel i Nederländerna

Nestes distributionspartner i Nederländerna är Future Fuels Wholesale B.V., EG Retail (Netherlands) B.V., GP Groot Brandstoffen en Oliehandel B.V. och Tamoil Nederland B.V.

Neste har varit aktiva i Nederländerna sedan 2011, när raffinaderiet för förnybara produkter i Rotterdam togs i drift. Förra året öppnade Neste ett nytt kontor i Hoofddorp precis utanför Amsterdam, som fungerar som ett globalt nav för den växande affären med förnybara flygbränslen.

Förutom i Nederländerna finns Neste MY Förnybar Diesel nu tillgängligt för kunder i Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen samt Kalifornien och Oregon i USA.

*) Enligt Corporate Knights 2020 Global 100-lista över världens mest hållbara organisationer.

**) Beräkningsmetoden för livscykelutsläpp och utsläppsreduktioner överensstämmer med EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 08:30–16:00).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se