19 Augusti 2020

Neste och Air bp kan nu erbjuda större volymer av hållbart flygbränsle i Europa

Neste Corporation, Pressmeddelande, 19 augusti 2020 kl. 13 (CET)

  •  Air bp och Neste har kommit överens om att öka volymen av hållbart flygbränsle femfaldigt.
  • Leveranserna ska inledas under de närmaste veckorna.

Neste – världens största tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle baserat på råmaterial från avfall och biprodukter – och Air bp – en internationell leverantör av flygbränsleprodukter och relaterade tjänster – har skrivit under en överenskommelse om att under 2020 och 2021 erbjuda större volymer av hållbart flygbränsle till sina flygplatskunder. Volymen är fem gånger större än den som levererats av företagen under 2019. Air bp kommer att göra det hållbara flygbränslet tillgängligt på flygplatser runtom i Europa, och leveranser till exempelvis Stockholm (ARN) och Oslo (OSL) förväntas komma igång under de närmaste veckorna.

Ökningen av volymen hållbart flygbränsle är ett svar på en ökad efterfrågan från befintliga och nya flygbolagskunder, och från de nya kraven i Norge på att 0,5 procent av allt jetbränsle som säljs måste vara hållbart. 

Nestes hållbara flygbränsle tillverkas av 100 procent förnybart avfall och överskottsråmaterial. I ren form och beräknat på hela livscykeln innebär det en minskning av utsläpp av växthusgaser med upp till 80 procent jämfört med vanligt jetbränsle. SAF genomgår samma kvalitetstester som vanligt fossilt jetbränsle och kan blandas med vanligt flygbränsle upp till 50 procent. För tillfället utgör hållbart flygbränsle det enda realistiska drop-in-alternativet till fossila flytande bränslen för trafikflyget.

”Bp:s intention är att senast 2050 ha blivit ett nollutsläppsföretag, och att bidra till att hela världen genererar nollutsläpp. Air bp strävar efter att stötta våra kunder och flygbranschen som helhet på vägen mot att uppfylla målen för koldioxidutsläpp. Enligt vår bedömning kommer hållbart flygbränsle att spela en avgörande roll när branschen återhämtar sig från följderna av coronapandemin. Tack vare det framgångsrika, fortlöpande samarbetet med Neste kan vi erbjuda större volymer av hållbart flygbränsle, så att våra kunder kan minska sina koldioxidutsläpp”, säger Martin Thomsen, Chief Executive Officer för Air bp.

”Coronapandemin och de ekonomiska konsekvenserna har inte förändrat våra ambitioner. Vi är fortsatt fullt inställda på att, tillsammans med våra partners, bekämpa klimatförändringarna genom att tillhandahålla konkreta, tillgängliga lösningar för att minska flygbranschens utsläpp av växthusgaser. Hållbart flygbränsle spelar en avgörande roll i det pågående arbetet med att göra flygtransporter förenliga med de klimat- och miljöutmaningar som världen står inför. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Air bp, och att med gemensamma krafter göra flyget hållbart”, säger Thorsten Lange, Executive Vice President för Renewable Aviation, Neste.

Nestes årliga produktionskapacitet för hållbart flygbränsle är just nu 100 000 ton. Tack vare den kommande utvidgningen av raffinaderiet i Singapore och möjliga ytterligare investeringar i raffinaderiet i Rotterdam, kommer Neste att ha kapacitet att producera över 1,5 miljoner ton hållbart flygbränsle årligen till 2023.

Air bp har levererat hållbart flygbränsle sedan 2010. Fram till idag har företaget levererat till över 20 kunder och 16 flygplatser globalt, inklusive flygplatsen i Oslo, där företaget var först med att i samarbete med andra intressenter inom branschen leverera hållbart flygbränsle tillverkat av Neste via flygplatsens befintliga bränsleinfrastruktur.

2018 tillkännagav Air bp och Neste planerna på att utveckla lösningar för att leverera hållbart flygbränsle till flygplatser och flygbolag. I april 2019 utvecklade parterna som en del av samarbetet en effektiv lösning för att leverera hållbart flygbränsle till den svenska marknaden. Det här senaste steget i samarbetet kombinerar Air bp:s och Nestes expertis inom produktion, blandning, leveranser och säkra processer, vilket ger bättre tillgång till hållbart flygbränsle vid de olika flygplatserna.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Mer information

Neste 
Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 EET) 

Air bp
Emerald Media, tel. +44 1420 560094 / liz.danner@emeraldmedia.co.uk

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2019 hade Neste intäkter på 15,8 miljarder euro. 2020 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.se

About Air bp

As the aviation division of BP, Air bp is one of the world’s leading suppliers of aviation fuel products and services. It has been investing in the aviation industry for more than 90 years to keep people flying safely around the world. In 2019 we supplied over 6.7 billion gallons of aviation fuel, fuelling over 7,000 flights per day at over 800 locations in more than 55 countries – that’s more than five planes a minute.

Its customers include commercial airlines, the military, business and private aircraft owners, airports and airfield operators. Air bp has a wide range of services to support its fuel offer including the design, build and operation of fuelling facilities, technical consultancy and training, low carbon solutions, the Sterling Card for efficient general aviation refuelling and innovative digital platforms to increase efficiency and reduce risk. 

For more information, go to www.airbp.com