3 November 2022

Neste och researrangören Sunweb Group lanserar nytt samarbete för att sänka utsläppen med förnybart flygbränsle

Neste Corporation, Pressmeddelande, 3 november 2022 kl. 10:00 (EET)

Sunweb Group, en av Europas ledande resebyråer, och Neste har idag tillkännagivit att de inleder ett nytt samarbete. Detta kommer innebära att Sunweb Group köper 306 ton (385 000 liter) Neste MY Förnybart Flygbränsle™ från Neste för att minska utsläppen av växthusgaser som orsakas av Sunwebs flygresor. 

Den volym förnybart flygbränsle Sunweb åtagit sig att köpa upp kommer ge en minskning av utsläpp av växthusgaser som motsvarar utsläppen från alla deras flygavgångar under 2022. Sunweb äger inte själva flygplan utan använder sig av kommersiella flygbolag för resor till olika semesterorter. 

Det nya avtalet kommer efter att Sunweb tidigare offentliggjort sitt beslut om att upphöra med CO2-kompensation och istället minska koldioxidutsläppen från de resor de organiserar genom att köpa in Nestes förnybara flygbränsle, som sedan används av de flygbolag som Sunweb arbetar med. Därmed blir Sunweb den första resebyrån utan egna flygplan som använder den här metoden för att minska sin klimatpåverkan. 

Bioflygbränslen är idag det mest hållbara alternativet till fossilt jetbränsle. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. Genom att köpa bioflygbränslen kan organisationer som Sunweb direkt minska utsläppen från sina flygresor och på ett trovärdigt sätt rapportera utsläppsminskningen i linje med sina hållbarhetsåtaganden och Science Based Targets (vetenskapligt förankrade mål, SBTi).

”Denna inledande upphandling av förnybart flygbränsle gäller mindre volymer men den är  ett principiellt viktigt steg mot att göra flyget mer hållbart. Att ställa om till bioflygbränsle är det idag effektivaste sättet att minska branschens koldioxidavtryck. För närvarande utgör bioflygbränslen mindre än 0,1 procent av allt jetbränsle globalt. Den mängden måste öka om vi ska kunna få ner de globala utsläppen från flyget. Med Sunbews nya investering kan vi säkerställa att flygresorna från en miljon av Sunweb Groups kunder ger upphov till lägre utsläpp, tack vare att vi byter ut 0,5 procent av bränslet till bioflygbränsle. Detta kommer att tillämpas för alla flygningar under 2022. Vi anser att hållbarhetsfrågan är allas ansvar och vill med detta samarbete göra vår del”, säger Chris Oskam, hållbarhetschef på Sunweb Group.

”Neste har gjort ett åtagande om att hjälpa flygindustrin att bli mer hållbar. Att arbeta med andra innovativa och framsynta företag som delar våra ambitioner som samarbetspartners tror vi är nyckeln till framgång. Som en av de största resebyråerna i Europa tar Sunweb Group på sig ansvaret att göra sitt erbjudande mer hållbart genom att köpa förnybart flygbränsle och använda det direkt till sina kunder. Detta är det första samarbetet av den här typen, och vi hoppas att det ska inspirera andra framsynta organisationer. Världen behöver den här typen av pionjärer som kan leda vägen mot en mer hållbar framtid”, säger Jason Reichow, Vice President Business Development Renewable Aviation på Neste.

Neste MY Förnybart Flygbränsle är ett drop-in-bränsle som finns redan idag och kan användas i befintliga flygplansmotorer och med flygplatsens befintliga infrastruktur utan behov av nya investeringar. Det framställs av råvaror från 100 procent hållbart anskaffade, förnybara avfalls- och biprodukter, så som använd matlagningsolja och animaliskt fett. Neste kommer att ha en årlig produktionskapacitet för förnybart flygbränsle på 1,5 miljoner ton (1 875 miljarder liter) i slutet av 2023, redo att betjäna flyg- och resebranschen i Europa och övriga världen.

*) Vid användning i ren form (dvs. oblandat) och beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på pressmeddelanden från Neste på: https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Sunweb Group: Martine Langerak, Head of Communications & PR, tel. +31 6 531 316 04
e-mail: martine.langerak@sunwebgroup.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

About Sunweb Group

As one of the largest travel operators in Europe, Sunweb Group is the driving force behind brands across seven international markets - in the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, France, UK, and Germany.

At Sunweb Group, our ambition is to become the leading digital holiday expert. We'll do this by continuing to develop distinctive digital brands that stand out and create personal and unique memories together with our partners. To achieve this, we're not afraid to do things differently, shaking up the market and setting new and bolder standards.

Sunweb and Eliza was here are the group's best-known brands. Sunweb leads the way in online package holidays for sun worshippers and winter sports enthusiasts alike. Eliza was here is focussed on small-scale trips to unique destinations for the inquisitive traveller.

With around 500 employees and more than 300 tour guides and area managers in local destinations, we're always there for our customers. And as an employer, Sunweb Group are proud of our unique attitude. We encourage our people to strive for both personal and professional growth and to make a meaningful impact every day.

This combination of our people-focussed ethos, centralised management and strong online business model has paid off with more than a million happy customers for Sunweb Group every year. Sunweb Group were acquired by Triton Fund V in February 2019, and we look forward to continuing to make travel a pleasure for millions more.