25 Oktober 2022

Nytt avtal: Neste ska förse Air France-KLM Group med mer än en miljon ton förnybart flygbränsle

Neste Corporation, Pressmeddelande, 25 oktober 2022 kl. 16:30 (EET)
 

  • Neste ska förse Air France-KLM Group med mer än 1 000 000 ton (cirka 1,26 miljarder liter) Neste MY Förnybart Flygbränsle över en period om åtta år, från och med 2023.
  • Detta avtal är ett av de första i sitt slag inom flygbranschen och är en av de åtgärder Air France-KLM Groups vidtar för att kunna uppfylla sitt åtagande om att bidra till en mer hållbar flygindustri.
  • Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. 

Air France-KLM Group (AF-KLM) och Neste presenterar nu en expansion av sitt befintliga samarbete och strategiska partnerskap som innebär att Neste kommer leverera Neste MY Förnybart Flygbränsle till bolagsgruppen. Detta avtal kommer gälla under en period på åtta år och är ett av de största i sitt slag inom flygbranschen. 

Air France-KLM Group är dedikerade till målet om minskad miljöpåverkan och strävar efter att reducera koldioxidutsläppen per passagerare/km med 30 procent till 2030, jämfört med 2019. Ett mål som har rapporterats in till initiativet Science Based Targets (SBTi). Deras väg mot att bli oberoende av fossil kol inkluderar en omställning till att använda 10 procent bioflygbränsle till 2030, tillsammans med en uppgradering av sin flygflotta och ”eco-piloting”. Kontraktet med Neste, det första i en rad långsiktiga leveransavtal, utgör ytterligare steg mot att koncernen ska kunna uppnå sina mål för andel bioflygbränsle till 2030. 

– Neste är väldigt engagerade i att hjälpa flygbranschen uppnå sina mål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2050. Förnybara flygbränslen kommer att spela en central roll i det arbetet. Dagens tillkännagivande, som utgör ett viktigt nästa steg i vårt samarbete med Air France-KLM Group, visar på hur vi hjälper företag att minska sina utsläpp av växthusgaser. Neste strävar efter att hjälpa kunderna minska utsläppen med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030 med våra förnybara och cirkulära lösningar, säger Matti Lehmus, koncernchef och vd för Neste.

– Vårt partnerskap med Neste är banbrytande på så sätt att det innebär ett viktigt och konkret steg mot att göra vår verksamhet oberoende av fossil energi. Kontraktet vi har upprättat visar på ett långsiktigt åtagande från vår sida att bidra till produktionskapaciteten av bioflygbränsle globalt, vilket kommer gynna branschen i sin helhet.” Det säger Fatima Gloria de Soussa, Director Sustainability, Air France-KLM Group. 

Avtalet reglerar leveransen av förnybart flygbränsle till Air France-KLM Group, något som inleddes 2019. De två företagen har dock utöver det samarbetat i många år, eftersom KLM var ett av de första flygbolag som använde Neste MY Förnybart Flygbränsle.

– Som världsledande tillverkare av förnybart flygbränsle hjälper vi flygbranschen att ställa om mot en mer hållbar framtid, redan idag. Det långsiktiga samarbetet med Air France-KLM visar hur vi samverkar inom en rad olika områden. Till slutet av nästa år kommer Neste att ha en årlig produktionskapacitet för förnybara flygbränslen på 1,5 miljoner ton, och vara redo att ytterligare öka våra leveranser till Air France-KLM Group och andra flygbolag i Europa och globalt, säger Thorsten Lange, Executive Vice President för Renewable Aviation, Neste.

Neste MY Förnybart Flygbränsle är en lösning som finns tillgänglig redan idag. Det är ett drop-in-bränsle som kan användas i befintliga flygplansmotorer och med flygplatsers befintliga infrastruktur utan behov av nya investeringar. Neste My Förnybart Flygbränsle framställs av råvaror från 100 procent hållbart anskaffade, avfalls- och restprodukter, till exempel använd matlagningsolja och animaliskt fett. 

*) Beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden, när bränslet används i ren form

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:           

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Air France-KLM Group: Air France-KLM Press Office, +33 1 41 56 56 00 - mail.mediarelations@airfranceklm.com - @AirFranceKLM - https://airfranceklm.com/

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

About Air France-KLM

A global player with a strong European base, the Air France-KLM Group’s main areas of business are passenger transport, cargo transport and aeronautical maintenance.
Air France-KLM is a leading airline Group in terms of international traffic on departure from Europe. It offers its customers access to a worldwide network, covering over 310 destinations thanks to Air France, KLM Royal Dutch Airlines and Transavia, mainly from its hubs at Paris-Charles de Gaulle and Amsterdam-Schiphol.

Its Flying Blue frequent flyer programme is one of the leaders in Europe with over 17 million members.

Together with its partners Delta Air Lines and Virgin Atlantic, Air France-KLM operates the largest transatlantic joint venture, with more than 340 daily flights in 2019.
Air France-KLM is also a member of the SkyTeam, the alliance dedicated to providing passengers with a more seamless travel experience at every step of their journey 18 member airlines working together across an extensive global network.

Recognized for 18 years as an industry leader in sustainable development, the Air France-KLM Group is determined to accelerate the transition to more sustainable aviation. Since 2003, the Air France-KLM Group has been a member of the United Nations Global Compact. The aim is to make a significant contribution to the UN Sustainable Development Goals in connection with the Group’s activities.

airfranceklm.com
@AirFranceKLM