8 Juni 2023

Trollhättan-Vänersborg flygplats och Västflyg blir först i världen att använda hög inblandning av Neste MY Förnybart Flygbränsle för alla avgångar

Neste Corporation, Pressmeddelande, 8 juni 2023 kl. 8:00 (EET)

*) Detta pressmeddelande har blivit uppdaterat med en mening och ett citat angående samarbetet med GKN Aerospace den 20 juni 2023 vid 13:00 (EET).

Foto: Ett av Västflygs flygplan på Trollhättan-Vänersborg flygplats. Källa: Västflyg

Trollhättan-Vänersborgs flygplats kommer att bli först i världen med att enbart erbjuda flygbränsle blandat med en hög andel av förnybart flygbränsle (ofta kallat SAF) för alla flygplan som vill tanka på flygplatsen. Neste kommer att leverera sitt förnybara flygbränsle Neste MY Förnybart Flygbränsle™ till flygplatsen.

Västflyg, som har alla sina avgångar från Trollhättan-Vänersborgs flygplats, kommer att bli det första kommersiella flygbolaget som enbart kommer använda ett flygbränsle med hög inblandning av förnybart flygbränsle. Inblandningen kommer rent praktiskt att ligga på mellan 30-40 procent och användas från och med slutet på juni månad. Initiativet stöttas även av GKN Aerospace, som tillverkar delar till motorer för flygplan och rymdraketer åt flygplans- och flygmotortillverkare.*

“Små steg kan leda till stora förändringar och det är precis vad vi tänker att vår satsning här visar. Vår förhoppning är att, tillsammans med Västflyg, vår partner GKN Aerospace och Neste, kunna inspirera och bana väg för en mer hållbar framtid för flygindustrin”, säger Anna Råhnängen, flygplatschef på Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

“Flygindustrin är en förutsättning för ett fungerande samhälle och enligt alla beräkningar förväntas flygindustrin fördubblas under de kommande 15 åren. Det betyder även att flygrelaterade utsläpp kommer att öka”, förklarar Anna Petre, vd på Västflyg. “Genom att använda flygbränsle med en hög inblandning av förnybart flygbränsle (SAF) för alla våra avgångar kommer vi kunna omedelbart sänka våra utsläpp från dag ett.” Konstaterar Anna. 

“Förnybart flygbränsle är allmänt erkänt som en nyckelfaktor för att uppnå flygets mål om minskade utsläpp. Trollhättan-Vänersborg Airport och Västflyg har tagit ett stort och viktigt steg för att endast använda bränsle med inblandat förnybart flygbränsle för alla avgångar. Det visar deras engagemang för att minska utsläppen av växthusgaser från flygresor och är en förebild för andra flygplatser och flygbolag över hela världen”, säger Alexander Kueper, VP EMEA från affärsenheten Renewable Aviation på Neste.

“På GKN Aerospace, har vi jobbat med den gröna omställningen inom flygbranschen i många år. Satsningen som Västflyg och Trollhättan-Vänersborgs flygplats gör är ett stort steg på vägen mot ett klimatneutralt flyg och det banar väg för fler aktörer att ställa om. Vi tror att man genom samverkan och partnerskap kan göra de största skillnaderna och vi är oerhört stolta att stötta Västflyg och flygplatsen i detta initiativ”, säger Martin Wänblom, VD på GKN Aerospace Sverige.*

Minskar utsläppen med upp till 80 procent 

Förnybart flygbränsle ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle framställs av råvaror från hållbart införskaffade 100 procent avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Enligt det nuvarande regelverket så tillåts en inblandning av förnybart flygbränsle i fossilt jetbränsle upp till 50 procent. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans med befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur. 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen gäller när bränslet används i ren form (d.v.s. oblandad) och beräknad med etablerade metoder för livscykelbedömning (LCA), såsom CORSIA-metodologi

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste: Hanna Marie Björklund, Communications Specialist Neste Sverige, tel +46 (0)730 36 75 09, hannamarie.bjorklund@neste.com. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Västflyg: Anna Petre, vd på Västflyg, e-post: anna.petre@vastflyg.se telefon: +46 (0)733 14 41 13

Trollhättan-Vänersborgs flygplats: Anna Råhnängen, VD Fyrstads Flygplats AB och flygplatschef på Trollhättan-Vänersborgs flygplats, e-post: anna@fyrstadsflyget.se telefon: +46 739 55 49 11

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Kort om Västflyg

Västflyg är ett litet lokalt flygbolag som drivs av fyra lokala entreprenörer. Flygbolaget vision är ett hållbart flyg från Trollhättan-Vänersborgs flygplats för att lyfta regionen. Flygresor förkortar restiden mellan Trollhättan-Vänersborg avsevärt och skapar därmed förutsättningar för livskraftiga företag, arbetstillfällen och ett hållbart samhälle även långt utanför Stockholm. 

Kort om Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Trollhättan-Vänersborgs flygplats (som i dagligt tal brukar kallas för Malöga flygplats) (IATA: THN, ICAO: ESGT) är en regional flygplats och ligger nordöst om Trollhättan (ca 5 km) och sydöst om Vänersborg (ca 8 km, 11 km bilväg). Andra närliggande städer är Uddevalla (ca 24 km, 30 km bilväg) och Lysekil (63 km från flygplatsen). Start- och landningsbanan korsar flera gånger kommungränsen mellan Trollhättans och Vänersborgs kommuner, medan hangarer och terminalbyggnader ligger på Vänersborgs kommuns sida.