22 December 2021

Nestes mål att använda 100 % förnybar elektricitet kommer att uppnås före tidplanen i Finland ⎯ nytt avtal om vattenkraft med Vattenfall

Pressmeddelande bild - Nestes mål att använda 100 % förnybar elektricitet kommer att uppnås före tidplanen i Finland

Neste Corporation, Pressmeddelande, 22 december 2021 kl. 9:00 (EET)

Neste har tecknat sitt första inköpsavtal om förnybar vattenkraft med Vattenfall, en av Europas största producenter och distributörer av elektricitet och värme. Vattenfall kommer att leverera vattenkraft från sina nordiska vattenkraftverk med start i början av januari 2022.

Neste har åtagit sig att kämpa mot klimatförändringen och minska klimatutsläppen både globalt och lokalt. Företaget har därför gjort tre klimatåtaganden som omfattar minskade växthusgasutsläpp från den egna produktionen*, utsläppsintensitet från användningen av produkter som säljs av Neste** och minskning av kundernas utsläpp med Nestes förnybara och cirkulära lösningar.

I linje med dessa klimatåtaganden siktar Neste mot att använda 100 % förnybar elektricitet till 2023. För att kunna uppnå målet har Neste, utöver det nya vattenkraftsavtalet, ökat användningen av förnybar elektricitet i sitt raffinaderi i Borgå, Finland med vindkraft, och har gjort avtal om leverans av vindkraft med sina partner Statkraft, Ilmatar och Fortum

Genom det nya vattenkraftsavtalet kommer Neste att uppnå sitt mål om förnybar elektricitet i Finland redan år 2022. Omställningen till förnybar elektricitet har också pågått planenligt på andra produktionsanläggningar som tillhör Neste. Till exempel har ungefär 75 % av den elektricitet som användes i Rotterdamraffinaderiet år 2021 varit förnybar och certifierad med ursprungsgaranti.

”Vi siktar mot att göra raffinaderiet i Borgå till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030 och uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Vi kommer att uppnå dessa ambitiösa mål genom att till exempel minska växthusgasutsläppen från produktionen och använda förnybar elektricitet. Tack vare det vattenkraftsavtal vi har undertecknat kommer vi att nå en viktig milstolpe i början av 2022, då vårt Borgåraffinaderi och verksamheten i Nådendal ska använda 100 % förnybar elektricitet. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att uppnå koldioxidneutralitet”, säger Markku Korvenranta, Executive Vice President, Oil Products på Neste.

Den totala årskvantiteten i vattenkraftsavtalet med Vattenfall är 800 GWh förnybar elektricitet inköpt med ursprungsgaranti, vilket motsvarar ungefär två tredjedelar av elförbrukningen i Nestes anläggningar i Borgå och Nådendal. Omställningen till helt förnybar elektricitet minskar Nestes indirekta växthusgasutsläpp*** från inköpt elektricitet till noll för anläggningarna i Borgå och Nådendal.

*) Scope 1- och scope 2-utsläpp enligt definitionen i Greenhouse Gas Protocol, som inkluderar utsläpp gällande vår egen produktion.
**) Scope 3-utsläpp enligt definitionen i Greenhouse Gas Protocol, som inkluderar alla andra signifikanta utsläpp i vår egna värdekedja. De viktigaste scope 3-kategorierna för Neste är användning av sålda produkter, inköpta varor och tjänster och transport av råmaterial och produkter. Utsläppsintensiteten för sålda produkter beräknas genom att man delar utsläppen från användningen av produkter som sålts av Neste med den totala mängden såld energi (gCO2e/MJ).
***) Scope 2-utsläpp definierade av Greenhouse Gas Protocol.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se