15 April 2019

Neste och Air BP är redo att leverera hållbart flygbränsle i Sverige

Neste Corporation, pressmeddelande, 15 april 2019 kl. 10 (EET)

Neste är världens ledande producent av förnybara bränslen, producerade av avfall och restprodukter. Neste och Air BP, leverantör av produkter och tjänster inom flygbranschen, har tecknat avtal om att erbjuda hållbart flygbränsle till flygbolag och flygplatser i Sverige under 2019.

I början av 2018 tillkännagav Neste och Air BP att de tillsammans planerade att utforska och utveckla lösningar i leveranskedjan för att kunna erbjuda hållbart flygbränsle till flygplatser och flygbolag. Nestes omfattande kompetens inom produktion av hållbart, förnybart flygbränsle kan tack vare samarbetet kombineras med Air BP:s expertis inom säkra och effektiva lösningar för distribution, certifiering och kvalitetssäkring.

”Jag är väldigt glad över att kunna meddela att de första konkreta stegen har tagits i samarbetet med Air BP då flygindustrin är ett av våra strategiska tillväxtområden. Förslaget om att kraftigt minska växthusgasutsläppen från flygbränsle, gör Sverige till ett av de ledande länderna inom fossilfria flygtransporter. Tillsammans med Air BP kan vi bidra till den svenska flygindustrins klimatarbete, och samarbetet ger båda parterna värdefulla kunskaper i hur man kan etablera liknande försörjningskedjor för fossilfritt flyg på andra marknader”, säger Peter Vanacker, Nestes vd.

Jon Platt, vd på Air BP, tillägger: ”Jag är glad över att vårt samarbete med Neste ger oss möjligheten att erbjuda våra svenska kunder hållbart flygbränsle på flera flygplatser runtom i landet under 2019. Genom den här typen av initiativ kan vi hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan och uppnå sina mål om lägre koldioxidutsläpp.

För tillfället utgör förnybart flygbränsle det enda realistiska alternativet till fossila, flytande bränslen. Nestes förnybara flygbränsle har bevisat sin kapacitet tekniskt under tusentals trafikflygningar. Det tillverkas av förnybara och hållbara råmaterial, ej baserade på palmolja, och kan sänka utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent under sin livscykel jämfört med konventionellt flygbränsle.

Sedan 2014 levererar Air BP hållbart flygbränsle till runt 10 flygplatser på den nordiska marknaden. Däribland flygplatserna i Kalmar och Oslo, som även var den första flygplatsen där befintlig infrastruktur för bränslen kunde användas till hållbart flygbränsle från Neste, i samarbete med några av branschens främsta aktörer.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen

Direktör, Corporate Communications och Brand Marketing

Media kontakter:

Neste: + 358 50 4582444 / Tia Oja, Communications Planner, tia.oja@neste.com

Air BP – Emerald Media: +44 1420 560094 / liz.danner@emeraldmedia.co.uk

Läs också:

Neste: Sverige föreslår ambitiös reduktionsplikt för flygsektorn

Neste välkomnar Norges ledande insats för att minska utsläppen från flygtrafiken

Om Air BP

Air BP är BP:s division för flygtrafik, och därmed en av världens största leverantörer av produkter och tjänster inom flygbränsle. Vi har investerat i flygbranschen i mer än 90 år för att garantera att människor kan resa tryggt världen över. Vi levererar över 24 miljarder liter flygbränsle per år till 6 000 flygningar per dag till över 800 platser i över 55 länder  – det är över fyra flygplan i minuten.

Bland våra kunder finns kommersiella flygbolag, militären, företag och privata kunder med egna flygplan, flygplatser och flygplatsoperatörer. Air BP erbjuder även en rad olika andra tjänster inom design, konstruktion och drift av bränsleanläggningar, tekniska konsulttjänster och utbildning. Vi erbjuder även stöd till kunder som vill uppfylla sina mål om lägre koldioxidavtryck, Sterling Card för effektivare påfyllning av flygbränsle samt innovativa digitala plattformar som ger ökad produktivitet och mindre risk.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com