Flyg
22.02.2021

Framtiden för flyget; covid-19 och ett löfte om hållbarhet

Satu Dahl
Aviation specialist

Flygbranschen har drabbats hårt av covid-19-pandemin som har fått den hundra år gamla industrin att nästan stanna av helt. Med hållbarhet som vägledande princip, tillsammans med ambitiösa utsläppsmål, finns det många områden som behöver nya lösningar. Kommer branschen att återhämta sig? Hur kommer innovationer inom branschen att utvecklas? Nedan gör vi en djupdykning i de många utmaningar – och möjligheter – som flygbranschen står inför i sin strävan efter en hållbar framtid.

Här kommer du få lära dig:

 Hur flygbolagen klarar av sin största utmaning

 Vilka nya innovationer vi kan förvänta oss att se under de kommande åren

 Hur branschen håller på att göras koldioxidfri och hur hållbara flygbränslen (Sustainable Aviation Fuels, SAF) håller på att förändra vår uppfattning om flyget

 Hur politiska beslutsfatttare kan underlätta tillväxten av en hållbar flygbransch

 

Sedan vi publicerade The future of aviation: the next 100 years (Flygets framtid: de kommande 100 åren) har världen genomgått drastiska förändringar. Covid-19-pandemin har fått flygresandet att nästan upphöra helt, när människor och otaliga branscher globalt anpassar sig till det nya normala. IATA:s statistik över flygtrafiken visade att passagerarnas efterfrågan på årsbasis minskade med 94,3 % i april 2020.

Sporrade av den nya situationen ville vi öka vår förståelse för hur flygbranschen hanterar den nya, aldrig tidigare skådade, utmaningen som covid-19 medfört, och vad branschen gör med sina mål om att sänka utsläppen från flygresor.

 

Flyga som 1999?

Luftfartsindustrin är tveklöst en av de mest innovativa sektorerna i världen och har haft en otrolig tillväxt sedan kommersiella flygningar blev vardagsmat under andra hälften av 1900-talet. Under den tiden har flygbranschens påverkan på miljön blivit ett område som fått allt mer fokus, länder och organisationer har lanserat omfattande initiativ som exempelvis CORSIA, Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) initiativ för att stoppa flygets ökning av nettoutsläpp av koldioxid från och med år 2020 och framåt. 

Flygbranschen drabbades av sin största svarta svan-händelse under det senaste året enligt vad som rapporteras i det globala flygdataföretaget Ciriums Airline Insights Review 2020 rapport. 

Slutsatserna, bistra men föga överraskande med facit i hand, visade hur förödande covid-19-pandemin har varit för flygbranschen: 21 år av global ökning av passagerartrafiken raderades under några få månader då flygtrafiken under 2020 minskade till nivåer som man senast såg 1999.

Det går inte att förneka att covid-19 har ritat om landskapet inom flygbranschen på kort sikt och enligt experterna är det inte troligt att branschen kommer att återhämta sig helt under de kommande åren.

barn och förälder på flygplats

Allt har dock inte gått förlorat. Några ljuspunkter är att pandemin har tvingat både branschen och den resande allmänheten att fokusera på det som verkligen är viktigt.

Motgångar leder till möjligheter och flygbranschen visar, liksom många andra branscher, att företag som är innovativa, tänker kreativt, och utnyttjar tekniken för att ta sig an vad som verkar vara oöverstigliga utmaningar, ytterst kommer ut som vinnare. 

Branschen kan till och med öka takten på sina ansträngningar för att uppnå målen om nettonollutsläpp och hållbarhet genom att använda teknik och råmaterial som redan finns tillgängliga.

 

Innovation är alltid motståndskraftigt

Flygbranschen är känd för sin motståndskraft. Flygbolag har snabbt anpassat sig till olika nivåer av efterfrågan, leverantörerna lanserar nya lösningar för att passagerarna ska känna sig säkra och flygplatserna investerar i biometri, som exempelvis ansiktsigenkänning, för att möjliggöra en kontaktlös resa för passagerarna.

Leverantören av flygplanssäten Safrans reseportfölj post-covid-19 innefattar exempelvis vadderade sätesvingar, beröringsfria dörrlösningar och pedaler för att fälla ner ryggstöd och den japanska leverantören av flygplanstillbehör Jamcos ”Project Blue Sky”- initiativ består av kabinavdelare, handsfree-toalettsitsar och avfallshanteringslösningar.

flygplans toalett pedal för att öppna lock med foten

Utöver innovationer med passagerarfokus visade leveranssiffror för 2020 som släpptes av flygplanstillverkaren Airbus, att flygbranschen inte kommer att försvinna utan kämpar emot. Även om de är 34 procent färre än 2019 genomförde företaget ändå 566 leveranser av kommersiella flygplan och tog emot hundratals nya flygplansbeställningar. I september avslöjade Airbus  tre koncept för världens första kommersiella flygplan med nollutsläpp, som kan börja användas 2035.

När det gäller uppfinningar som ter sig utopiska, som exempelvis flygande taxibilar, görs det också framsteg. Den Münchenbaserade utvecklaren av luftfarkoster för vertikal start och landning, Lilium, expanderar genom att öppna sin första anläggning i USA och förväntar sig att deras flygplan ska vara i drift och tillgängliga för allmänheten 2025.

Dessutom aviserade tillverkningsföretaget Embraers dotterbolag för banbrytande innovationer, EmbraerX, i december att man hade utvecklat ett nytt koncept för taxiflygmarknaden i samarbete med Australiens civila leverantör av flygtrafiktjänster.

urban city

 

Och hur blir det med utsläppen?

Med nya tekniksprång kommer ofta ett behov av en ökad miljömedvetenhet. Som ledande flygexpert noterade John Strickland att en av de största utmaningarna kommer vara att ta itu med flygbranschens påverkan på miljön.” 

Men har branschen gett upp miljön på grund av pandemin?

Nej, det har den inte. Hållbarhet står fortfarande i högsta grad på agendan både för flygbolag och leverantörer.

Sebastian Mikosz, Senior Vice President for Member External Relations på IATA, säger att branschen fortsätter att vara förutseende när det gäller hållbarhet.

”Vi har haft ambitiösa mål för minskningar av koldioxidutsläppen i mer än ett årtionde. Och trots den största krisen i branschens historia förblir vårt åtagande att nå dessa mål oförändrat. Vi kommer inte att distraheras från vårt mål, att minska koldioxidutsläppen till hälften av de nivåer som gällde 2005 tills 2050.”  

Hållbart flygbränsle (SAF) är fortfarande en viktig del av IATA:s hållbarhetsstrategi och 2020 rapporterades det att milstolpen 300 000 flygningar med SAF hade uppnåtts.

”Det finns inget som tyder på att flygbolagen kommer backa ner från sina åtaganden när det gäller SAF, trots pandemins påverkan på finanserna. SAF finns redan och vi vet att det fungerar – det centrala är att investera i större kapacitet. Under 2021 kommer vi att se hur SAF-produktionen kommer igång, men det politiska ledarskapet i olika länder behöver fortfarande ge producenterna bättre incitament för att producera mer,” sa Mikosz.

Hur kan resenärer bidra till att öka användningen av SAF? Ett uppenbart svar är att låta kostnaden för hållbart flygbränsle ingå i biljettpriserna, vilket leder till att passagerarna tar ansvar för sina egna utsläpp.

 

Upprätthålla och främja förändring

En stor del av ansvaret för att införa hållbara lösningar ligger hos den privata sektorn, men samtidigt spelar global styrning och internationella organisationer en mycket viktig roll i att underlätta för, och skala upp, produktionen. Det som behövs är bindande mål för minskade utsläpp, att kompensera är inte tillräckligt.

Europeiska kommissionen har visat på ledarskap genom att lansera sin hållbara och smarta mobilitetsstrategi som möjliggör grundläggande reformer i transportsystemet och införande av policyer som stimulerar efterfrågan på SAF. 

”Många kanske frågar sig om det är rätt tidpunkt att göra det här nu. Krisen har verkligen haft en förödande inverkan på luftfartssektorn – branschen är utan tvekan ett av pandemins största offer,” säger EU:s transportkommissionär Adina Vălean.

Europeiska unionen har en tydlig roll i att hjälpa till att skapa marknaden för SAF. När den skapas via politiska åtgärder åtföljs det av investeringar i produktionskapaciteten.

Nu är tiden inne för återhämtning, säger Vălean, och vi måste betrakta dessa processer som en möjlighet till förändring. Här finns möjligheter för den europeiska industrin att moderniseras, skapa arbetstillfällen, utveckla nya produkter och tjänster och att stärka sin roll som global ledare, tvärs över alla värdekedjor.

 

Slösa aldrig bort en bra kris

Under de senaste åren har vi sett flera nya initiativ för att minska koldioxidutsläppen inom den internationella flygbranschen.

Enligt FN:s luftfartsorgan ICAOs tillförordnade direktör för miljö, Jane Hupe, har det uppstått flera initiativ som fokuserar på att minska koldioxidutsläppen inom den internationella flygbranschen. I september kontaktades ICAO av närmare 100 aktörer om deras ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläpp inom den internationella flygbranschen.

boom supersonic

ICAO kallade även in till seminariet Aviation Green Recovery i november för att hitta nya potentiella vägar för flygbranschen att minska koldioxidutsläppen och för att visa hur flygbranschen skulle kunna ge stöd till andra sektorer i att minska deras koldioxidutsläpp och hantera klimatkrisen. 

Hållbart flygbränsle är en av åtgärderna ICAO har i sin korg.

2020 undertecknade Alaska Airlines, American Airlines, JetBlue Airways och All Nippon Airways alla SAF-leveransavtal med Neste.

Doug Parker, styrelseordförande och koncernchef för American Airlines, förklarar hur flygbolaget arbetar mot sitt mål om att uppnå noll nettoutsläpp av koldioxid 2050.

”Till följd av covid-19 tar vi äldre och mindre bränsleeffektiva flygplan ur drift ännu snabbare. Att snabba på den kommersiella tillgängligheten och användningen av SAF, som kan minska utsläppen av växthusgaser över hela livscykeln med upp till 80 procent jämfört med konventionell flygbensin, är en annan kritisk del av vår långsiktiga färdplan för att minska koldioxidutsläppen. Vi har åtagit oss att köpa 34 miljoner liter SAF under en treårsperiod och samtidigt arbetar vi för att göra våra verksamheter mer bränsleeffektiva.”

 

Hållbart flygbränsle (SAF) visar vägen

Sami Jauhiainen, Vice President of Business Development på Nestes Renewable Aviation, ser många olika förändringar framöver, i synnerhet på SAF-marknaden.

”På kort sikt finns en betydande potential i att använda SAF för att minska utsläppen, därigenom utnyttjar vi teknik och råmaterial som redan finns tillgängliga. 2030 uppskattar vi att upp till tio procent av allt flygbränsle som används kan vara SAF.”

Jauhiainen säger att vi måste se en snabb ökningstakt på införandet av nya tekniker för att öka potentialen ytterligare.

”Jag tror det vi kommer att se under de kommande fem till tio åren är nya tekniker som använder sig av råmaterial som exempelvis kommunalt avfall, cellulosa och lignin. Om tio år bör vi även se en kommersialisering av power-to-liquid-tekniken och det kommer att skapa ännu mer potential för att öka användningen av hållbara flygbränslen.”

Neste har haft ett intensivt år trots utmaningarna. Företaget undertecknade nya avtal med Air bp och Shell om att öka leveranserna av SAF globalt. 

Vidare undertecknade Finnair 2020 ett avtal med Neste om att gradvis och betydligt öka företagets användning av SAF. Anne Larilahti, hållbarhetschef på Finnair, säger att SAF är en viktig del av Finnairs strategi och att det behövs för att nå de framtida målen om koldioxidneutralitet.

”Den högsta prioriteringen i Finnairs hållbarhetsagenda har varit att hitta sätt att uppnå en betydande minskning av våra nuvarande bränsleförbrukningsnivåer  – som att minska flygplanens vikt, flyga på ett mer effektivt sätt och planera mer direkta flygrutter. Vi erkänner dock att SAF är lika viktigt för att uppnå våra framtida mål för koldioxidneutralitet.”

Finnair flyger för närvarande på en kapacitet på omkring 15 procent på grund av pandemin, men Larilahti säger att flygbolaget förväntar sig att efterfrågan kommer att börja återhämta sig allteftersom länderna börjar lätta på sina reserestriktioner.

”Förutom att köpa SAF själva kommer vi även att ge våra kunder möjligheten att ’köpa’ mer SAF som ett sätt att kompensera för den miljöpåverkan som deras resor orsakar.”

Neste skapar också nya innovationer.

Jauhiainen säger att Neste bygger upp den förnybara luftfartsverksamheten långsiktigt och att covid-19 har mycket liten inverkan på företagets långsiktiga strategi.

”Vi har fortsatt att utveckla leveranskedjor och driva fram initiativ för att öka produktionen av SAF medan marknaden återhämtar sig.”

Företaget har även arbetat aktivt med flygbranschen och offentliga myndigheter under året för att utforma policyer och regelverk som behövs för att skala upp produktionen av SAF. 

 

”Vi har varit aktivt involverade i koalitionen Clean Skies for Tomorrow som samordnas av Världsekonomiskt forum,” säger Jauhiainen och noterade att Neste var en av de 15 flygintressenter som undertecknade ett policyutlåtande som uppmanar Europeiska kommissionen och UK att utannonsera en reduktionsplikt på europeisk nivå för SAF 2021, med progressivt stigande och ambitiösa, men realistiska, målnivåer fram till 2050.

Neste undertecknade nyligen avtal om leveranser av hållbart flygbränsle med flygbolag i USA och i Asien.

”Flygbranschen är en global industri och klimatförändringarna är ett globalt problem. Genom att använda SAF kommer man hjälpa flygbranschen att minska både utsläppen av växthusgaser och den så kallade “icke koldioxidrelaterade” påverkan.  Vi behöver länder och regioner som går i bräschen och föregår med gott exempel genom att byta till hållbara flygbränslen.”

 

Att uppnå förändring är möjligt

Även om det tar tid och ansträngning att uppnå en förändring börjar framtidsutsikterna för flygbranschen att ta form och dessa ger stor anledning till optimism. Politiska beslutsfattare på global nivå och flygbranschen befinner sig i den avundsvärda situationen att de kan dra nytta av befintliga tekniker, som exempelvis hållbara flygbränslen (SAF), för att bana väg för en helt koldioxidfri flygbransch med noll nettoutsläpp.

För att nå dessa mål, som är utmanande men möjliga att uppnå, bör politiker, den privata sektorn och globala institutioner arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar att snabbt införa nya lösningar, i syfte att återhämta sig från pandemin, snabbare och starkare. Samtidigt som man skapar en ny hållbar flygindustri för framtida generationer.