Hållbarhet
24.01.2020

Neste är världens tredje mest hållbara företag

 

Neste har tilldelats tredjeplatsen på Global 100-listan över världens mest hållbara företag – ett fantastiskt erkännande av stor vikt. Här är fem punkter om rankingen:

 

1. Neste är världens tredje mest hållbara företag 2020

Global 100 är en lista på hållbara företag som presenteras varje år under World Economic Forum i Davos. Bakom listan står Corporate Knights, en organisation som förespråkar och bevakar hållbarhet inom näringslivet. Nestes tredjeplats är ett kvitto på att företaget ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete – även globalt. Det är dessutom tredje gången i rad som Neste hamnar bland de tre bästa på listan.

2. Global 100-rankingen är inte en utmärkelse, utan det mest tillförlitliga måttet i världen på företags hållbarhetsarbete

Det finns idag allt fler olika utmärkelser för hållbara företag, men dessa granskar bara de som själva anmäler sig eller blir nominerade. Corporate Knights Global 100-lista är till skillnad från detta resultatet av en oberoende och undersökande granskning av företag världen över. Företagen deltar inte genom att skicka in egna handlingar, utan rankingen baseras på offentliga uppgifter som finansiella dokument och hållbarhetsrapporter. Företag som tagit sig in på Global 100-listan kontaktas enbart för att bekräfta de uppgifter som legat till grund för placeringen. 

3. Global 100-listan omfattar mycket mer än miljökriterier

Global 100-listans metodologi baseras på upp till 21 nyckeltal eller KPI:er (Key Performance Indicators) som täcker in allt från miljöprestanda och resursförvaltning till personaladministration, ekonomisk förvaltning, ”rena” intäkter och leverantörsresultat.

Allt detta gör att rankingen utgör en träffsäker och heltäckande utvärdering av hållbarheten i företaget genom att alla delar av verksamheten granskas. 

Att kvantifiera ett företags hållbarhet på det här holistiska sättet kallas för ESG (Environmental, Social, Governance – miljö, sociala frågor och styrning). Det gör att investerare, myndigheter, anställda och allmänheten får en så korrekt bild som möjligt av hur hållbar verksamheten faktiskt är . Från policydokument man arbetar efter och ersättning till anställda, till olika miljöfaktorer och företagets påverkan på lokalsamhället.

4. Global 100-listan är en del av den globala utvecklingen mot större ökad transparens och högre krav på ansvarstagande för företag

"När vi får tillgång till mer och bättre data kan vi även få en tydligare inblick i företagens och deras investerares själ, ibland räcker det att titta på ett enda Excel-ark", berättade Corporate Knights vd och grundare Toby Heaps nyligen för Neste i en intervju. Det kan räcka med att titta på hur stor andel av ett företags intäkter och vinst som investeras i hållbara resurser för att göra sig en bra uppfattning. 

Global 100-listan mäter börsnoterade företag med en bruttointäkt på minst en miljard amerikanska dollar per år. Samtliga sektorer och geografiska områden undersöks innan den omfattande screeningen.

5. Nestes höga ranking visar inte bara att de är ett av världens mest hållbara företag, utan är även ett tecken på god transparens och öppenhet

Heaps berömde Nestes transparens och bekräftade den roll företaget haft som en av pionjärerna, genom att placera hållbarhet högst upp på världens agenda, från Davos till Wall Street.

"Neste ser på ett föredömligt sätt till att deras data finns tillgänglig och har öppnat sina system för insyn. Även när det har dykt upp saker som behövt rättas till har Neste varit öppna och transparenta. Det behövs fler företag som arbetar så eftersom det är en förutsättning för att vi, konsumenter och investerare, ska kunna fatta välgrundade beslut om vilka vi vill göra affärer med. Neste var tidigt ute, men det blir allt vanligare – saker och ting håller på att förändras." 

Corporate Knights Global 100-lista över världens mest hållbara företag 2020 finns på https://www.corporateknights.com/reports/2020-global-100/

Läs också pressmeddelande från Neste Corporation, 21 januari 2020