Plast
12.06.2020

Så blir ditt företag en vinnare: Fem saker du kan göra för att minska företagets plastavtryck

Sandrine Ceurstemont

 

Hållbarhet kanske redan står högt upp på ditt företags agenda. Men hur är det med företagets förhållande till plast? Det kan räcka med några små men strategiska steg för att göra stor skillnad. Här är fem åtgärder som inte bara kan ge ditt företag hållbarhetsfördelar, utan också skapa en positiv drivkraft.

 

När det gäller plast kan det verka svårt att göra hållbara val för företag likaväl som i privatlivet. Det finns trots allt plast i nästan allting, från bilar och kläder till byggnader och förpackningsmaterial.

I stället för att direkt ge sig i kast med stora, omvälvande förändringar kan det vara mer effektivt att fokusera på några få, men viktiga strategier. Här är några åtgärder som kan hjälpa dig och ditt företag.

 Sluta med all engångsplast som inte är helt nödvändig​

Att sluta använda engångsplast är en bra början. Många av de här plasterna kommer att förbjudas i EU:s medlemsstater från 2021, vilket gör att föremål som bestick, sugrör och kaffeskedar i plast inte längre får användas.

En plastrevision är ett bra sätt att identifiera var engångsprodukter förekommer i verksamheten. Därefter kan ni börja ersätta de artiklar ni använder mest av med mer hållbara alternativ.

En plastrevision är ett bra sätt att identifiera var engångsprodukter förekommer i verksamheten

Engångsartiklar på caféer och restauranger, men också i kontorets gemensamma kök, kan bytas mot muggar och tallrikar som kan återanvändas. En vattenautomat kan ersätta vatten på flaska. Kanske kan kunderna till och med få rabatt när de väljer återanvändningsbara alternativ, till exempel genom att ta med sig sin egen mugg till caféet.

Att göra sig av med den engångsplast som företaget, de anställda och kunderna använder, kommer sannolikt också att sänka kostnaderna på lång sikt, eftersom ni inte behöver köpa nytt och fylla på lika ofta. Sophantering, som är en hög kostnad för många företag, kan också bli billigare genom att minska mängden plastavfall.

För företag som använder engångsplast som förpackningsmaterial vid försäljning av mat och dryck kan ett byte till mer hållbara produkter snabbt visa sig vara ekonomiskt fördelaktigt. Plastflaskor och andra förpackningar som är tillverkade av helt återvunna material eller biobaserad plast är exempel på bra alternativ.

Behöver ni fortfarande använda engångsplast i delar av verksamheten? Se då till att samla in den för återvinning, tillsammans med andra typer av plastavfall.

 Var transparent med plastanvändningen​

Hur mycket plast tillverkar och konsumerar ett företag? Under förra året redovisade Coca-Cola för första gången sitt plastavtryckoch avslöjade att man tillverkar tre miljoner ton plastförpackningar per år. Redovisningen kom efter att företaget anslutit sig till ett globalt initiativ vars syfte är att minska plastföroreningarna. Visionen är att få bort så mycket plast som möjligt och att se till att bortkastad plast inte hamnar i miljön.

Att lägga ihop hur mycket plast ni använder är ett sätt att garantera att ni använder rätt strategier i ert hållbarhetsarbete

Att lägga ihop hur mycket plast ni använder är ett sätt att garantera att ni använder rätt strategi i ert hållbarhetsarbete. Ni kan exempelvis ringa in vad som är onödig plast (till exempel packchips som används som emballage vid frakt av produkter) och vilken typ av plast som behövs (såsom tejp eller förpackningar som säkrar olika artiklars hygien- och produktsäkerhet). Detta i sin tur gör att ni enkelt kan räkna på kostnaderna för att ersätta plasten med mer hållbara alternativ, samtidigt som ni får en bild av hur mycket ni kan spara på att göra er av med onödig plast.

Genom att offentliggöra siffrorna för er plastanvändning kan ni skapa en förväntning från allmänheten, vilket i sin tur kan motivera er till att fortsätta kampen för att nå era mål. Ett antal företag kompenserar för sina plastavtryck redan idag. På samma sätt som klimatkompensation, där företag investerar i miljöprojekt för att kompensera för sitt klimatavtryck, kan plastkompensation vara ett sätt att gottgöra för den plastanvändning som trots allt är nödvändig inom företaget. Exempelvis kan ert företag betala för att rensa upp vattendrag och stränder från plastavfall. Verksamheter som vill bli koldioxidneutrala behöver få ner sina egna utsläpp, innan de kan klimatkompensera. På samma sätt behöver företag som vill bli ”plastneutrala” fokusera på att minska sitt plastavtryck i första hand, även om kompensation kan vara en kompletterande strategi.

 Skapa samarbeten​

Att arbeta tillsammans mot gemensamma mål kan öka motivationen. På många håll har företag och regeringar gjort gemensam sak för att använda mindre plast och begränsa plastavfallets negativa effekter. Mer än 80 organisationer, bland dem både regeringar och företag, har undertecknat European Plastics Pact vars slutmål är en cirkulär ekonomi där all plast återanvänds i stället för att slängas. Åtagandet går ut på att minska behovet av nya plastprodukter och förpackningar med 20 procent och att göra all engångsplast återvinningsbar, helst återanvändbar,  till 2025.

”Plastavtal visar på hur långt företag kan tänka sig att gå och vad de satsar på”

Tijana Duric är Strategic sustainability marketing manager [NT1] på Neste, ett företag som arbetar aktivt med att ta fram förnybara och cirkulära lösningar som ska hjälpa plastindustrin på resan mot ökad hållbarhet. Hon tycker att den här sortens offentliga åtaganden är ett bra sätt att driva på förändringar. ”Gemensamma åtaganden och avtal när det gäller plastanvändning ger en mycket bra bild av hur långt företagen kan tänka sig att gå, vilken kapacitet de har och vad de satsar på”, säger hon.

Det bästa med ett avtal är att dess innehåll kan användas som riktlinjer för ett företag när de ska omvärdera delar av sin verksamhet. Det kan hjälpa dem att hitta andra företag, till exempel leverantörer som håller sig inom samma miljöramar, som de kan samarbeta med för att nå sina mål.

Samarbetsavtal är ofta djärvt formulerade, med mål som kan verka svåra att nå. Men Duric anser att det är bra att tänka stort och att ha ambitiösa visioner. ”Det är ett positivt sätt att få samhället att enas och kämpa mot samma mål”, säger hon.

 Kräv att leverantörerna erbjuder hållbara alternativ​

Allmänheten blir allt mer medveten om samhällets plastkonsumtion och vilka problem plastavfall medför. I en studie som publicerades förra året, med 6 000 respondenter från 11 länder i Europa, Nordamerika och Asien, ansåg 77 procent av konsumenterna att plast är det minst hållbara förpackningsmaterialet. Dessutom sade 83 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att företag tar fram återanvändbara eller återvinningsbara produkter.

Därför är det också en bra idé för företagen att tillsammans med sina leverantörer försöka hitta mer hållbara lösningar, hela vägen från råmaterial till förpackning. Antalet biobaserade och återvunna alternativ för plastproduktion ökar hela tiden på marknaden. Ett exempel är polypropen, en plast som används i en lång rad produkter, från flaskor och bärkassar till förpackningar. Tack vare ny teknik kan den nu återvinnas till högkvalitativt material som kan användas för att ersätta nytillverkad polypropen. Den kan dessutom redan tillverkas av förnybara råmaterial, även i kommersiell skala.

Företag i början av värdekedjan behöver se över vilka råmaterial man använder. Neste håller till exempel på att utforska olika sätt att använda flytande plast för att tillverka råmaterial till ny plast. Målet är att processa mer än en miljon ton plastavfall per år från 2030.

 Ta steget in i den cirkulära ekonomin

I en cirkulär ekonomi används resurser så länge som möjligt. De återanvänds och återvinns så många gånger det går tills de når slutet av sin livscykel. Det står i skarp kontrast mot typiskt linjära ekonomiska modeller, där resurser som har använts ses som förbrukade.

En övergång till en cirkulär plastekonomi kan minska plastavfallets negativa konsekvenser, samtidigt som det ger fördelar både ekonomiskt och för samhället i stort. Med ett sådant sätt att tänka kan ditt företag börja se plastavfallet som en resurs och fundera över om det kan återanvändas internt eller bli råmaterial i andra sektorer.

Börja se plastprodukter som en resurs ni kan hyra i stället för ett föremål företaget ska köpa in

Förpackningsmaterial står för 36 procent av all plast som tillverkas. Det är den typ av plast som används mest och som utgör en stor del av allt plastavfall. En del stora företag har därför inlett försök med återlämningsbara förpackningar i stil med den traditionella ”mjölkbudsmodellen”, där produkter levereras direkt till hemmen i förpackningar som sedan samlas in och återanvänds. Konsumenterna betalar en depositionsavgift som de får tillbaka när de lämnar förpackningarna utomhus för upplockning eller tar med dem till en uppsamlingsplats. Förpackningarna skickas sedan till en anläggning där de diskas innan återanvändning.

Plastprodukter kan också börja ses som en del av en tjänst, snarare än ett föremål som säljs som det är. Att köpa en tjänst där kontoret hyr vattenautomater i stället för att köpa in dem kan till exempel vara ett sätt att minska mängden avfall.