Publicerat i

Plast

+ Show more topics - Hide topics
Plast
Plast

Neste fördubblade mängden plastavfall som behandlades under 2023

Plast
Plast

Neste och Eppendorf inleder ett strategiskt partnerskap och utvecklar förnybar plast till laboratorieprodukter

Plast
Plast

Neste och Mitsui Chemicals Group tar fram livsmedelsförpackningar av förnybart material för varumärket CO-OP i Japan

förnybar plast, bioplast Plast
Plast

Närmare än någonsin: Så skapar vi ett mer hållbart, cirkulärt system för plast, och därför är det viktigt

Plast
Plast

Polymerer som kollager: Neste, LyondellBasell, Biofibre och Naftex introducerar biobaserade polymerer till byggsektorn

Förnybara lösningar
Förnybara lösningar

Neste möjliggör tillverkning av PET-flaskor från biobaserade material tillsammans med Suntory, ENEOS och Mitsubishi Corporation

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Neste har beslutat att investera i enhet för flytande plastavfall vid raffinaderiet i Borgå

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi

Framgångsrik uppskalning av behandling av flytande plastavfall – Neste har avslutat den andra serien processkörningar på sitt raffinaderi i Borgå, Finland

Förnybara lösningar
Förnybara lösningar

Neste och ILLIG demonstrerar nya användningsområden för mer hållbara termoformade plastförpackningar

Pages