7 December 2018

Bli en klimathjälte

Peter Vanacker CEO Neste

Vad behöver världen göra för att en gång för alla tackla klimatförändringarna? Enligt en särskild rapport vid IPCC från början av oktober måste användningen av fossila bränslen halveras inom mindre än 15 år, och inom 30 år måste de årliga globala utsläppen landa på nettonoll.
 
Utmaningen som klimatförändringarna utgör är sannerligen enorma. Det är även dess konsekvenser för våra polarområden, kuster, ekosystem och den biologiska mångfalden – idag och i framtiden. Lösningarna som IPCC föreslår kräver ett snabbt, starkt och enat agerande i en tid då många länder inte nödvändigtvis är överens kring klimatfrågan. När det gäller den globala uppvärmningen räknas nu varenda bråkdel av en grad.
 
Framtidsutsikten för denna stora utmaning bör dock baseras på hopp, inte rädsla. För trots allt kan betydande förändring ske när engagemang, glöd och optimism vänds till handling. Hos Neste, till exempel, är vi genuint engagerade i att fortsätta vår förändring som redan påverkat vad vi köper, hur vi driver verksamheten, hur vi använder naturresurser samt vilket fokus vår verksamhet ska ha.
 
Förra året kunde våra kunder reducera utsläpp av växthusgaser med totalt 8,3 miljoner ton. Det motsvarar de årliga utsläppen av 3 miljoner personbilar, vilket är mer än det totala antalet bilar i Berlin och Rom tillsammans. Genom att använda våra utsläppssnåla alternativ istället för fossila produkter med höga utsläpp blir våra kunder de riktiga klimathjältarna.
 
Idag är de klimatvinster som våra förnyelsebara bränslen medför på årsbasis nästan tre gånger större än de kombinerade utsläppen från Nestes raffinaderier och logistik. Även om vår roll i att reducera transportrelaterade utsläpp redan är betydande på en global skala, så siktar vi ännu högre. Det finns fortfarande mycket mer att göra. 

I linje med vår klimatvision fortsätter vi arbeta för att ytterligare reducera utsläppen av växthusgaser genom att använda ännu mer bio-baserad och återvunnen råvara i Nestes egna produktionsprocesser och produkter. Vårt mål är att bidra till att förhindra 9 miljoner ton växthusgasutsläpp år 2022. I år hoppas vi kunna avge ett nyårslöfte att nå ett än mer ambitiöst mål under de kommande åren.
 
Att kämpa mot klimatförändringarna är vår affärsidé. Vi kan skapa en säkrare och mer motståndskraftig framtid samt lämna efter oss en mer välmående planet till våra barn om vi samarbetar för att förändra hur vi producerar och konsumerar energi, mat och vatten, och hur vi skyddar världens hav och skogar.  
 
Världens ledande forskare har försett oss med målet att reducera klimatförändringarna. På ett modigt sätt måste vi omfamna det och fortsätta utveckla nya lösningar för att nå målet tillsammans. Fundera på ditt eget bidrag – hur skulle du kunna leva ditt liv eller driva din affärsverksamhet på ett mer klimatvänligt sätt? Vad du än beslutar att göra, så kommer det inte nödvändigtvis att vara lätt. Men kom ihåg: i slutändan kommer förändringen att vara värt det.

Peter Vanacker
Styrelseordförande och VD, Neste