7 Oktober 2019

Neste leder affärsenheten Renewable Polymers and Chemicals från kontoret i Düsseldorf, Tyskland

Neste Corporation, Pressmeddelande, 7 oktober 2019 kl. 15.00 (CET)

Nestes nya kontor i Düsseldorf ligger alldeles söder om stadskärnan, i korsningen mellan Fürstenwall och Friedrichstrasse i det historiska området Friedrichstadt. (Bild: Design Offices bildbank)

Neste, världens ledande leverantör av förnybar diesel och experter på lösningar för lättillgängliga förnybara och cirkulära polymerer och kemikalier, öppnar ett nytt kontor i Düsseldorf, Tyskland. Detta ska fungera som det globala navet för affärsenheten Renewable Polymers and Chemicals. Affärsenheten förser plast- och kemikaliebranscherna globalt med lösningar som utvunnits ur biomassa och kemiskt återvunnet plastavfall. Vilket ger företag med hållbarhetsinriktning möjlighet att minska sitt beroende av råolja och uppnå sina hållbarhetsmål.

Affärsenheten och Nestes verksamhet i Tyskland kommer att ledas av Mercedes Alonso, som började på Neste den 1 september 2019, som vice vd och styrelseledamot.

Genom att samla all kommersiell verksamhet inom förnybara polymerer och kemikalier på en plats vill Neste ytterligare stärka områdets tillväxt, för att uppnå det strategiska målet att som leverantör bli förstavalspartner av hållbara förnybara och cirkulära lösningar till framåttänkande varumärken.

Tyskland ingen ny marknad för Neste

Redan innan etableringen i Tyskland hade Neste samarbetat med olika partnerföretag i Tyskland. Till exempel presenterade Neste nyligen världens första tillverkning av biobaserad polypropylen och biobaserad lågtäthetspolyeten i kommersiell skala vid LyondellBasells tyska anläggning i Wesseling.

Tidigare har Neste MY Förnybar Diesel™ hjälpt flygplatserna i Hamburg och Stuttgart att minska utsläppen från marktransporter, och Neste har också spelat en nyckelroll i ett framgångsrikt demonstrationsprojekt, med att testa dieselblandningen ”Diesel R33” i 280 bussar, bilar och lastbilar under mer än ett år i Coburg. Lufthansa och Neste testade tillsammans Neste MY Förnybart Flyg Bränsle™ under närmare 1 200 flygningar mellan Frankfurt och Hamburg och till och med en interkontinental flygning mellan Frankfurt och Washington D.C. så tidigt som 2011. Nyligen meddelade företagen att Lufthansa kommer att använda Neste hållbara flygbränsle, blandat med fossilt flygbränsle på flygningar som avgår från Frankfurt.

”Förnybara och cirkulära polymerer och kemikalier kan spela en stor roll föratt möta både klimatförändringar och det globala problemet med plastavfall. Några av världens mest framgångsrika plast- och kemikalieföretag finns i Tyskland, och Düsseldorf ligger centralt för den centraleuropeiska kemiindustrin. Vårt mål är att slå oss samman med ledande aktörer för att skapa en friskare planet åt våra barn”, säger Nestes vd och styrelseordförande Peter Vanacker.

”Att upprätta det här globala navet är en milstolpe i vårt arbete att utveckla och utöka Nestes affärsenhet Renewable Polymers and Chemicals”, säger Mercedes Alonso, vice vd, Renewable Polymers and Chemicals. ”Vi är angelägna att hjälpa företag byta ut fossilbaserade lösningar mot biobaserade och införa cirkulära lösningar för att utöka plaståtervinning i en mycket större skala.”

Tyskland blir det 14:e landet där Neste har verksamhet. Neste hoppas kunna anställa nya talanger både lokalt och internationellt, men kontoret i Düsseldorf har redan ett internationellt tvärvetenskapligt team som ansvarar för den kommersiella utvecklingen av Nestes verksamhet inom förnybara polymerer och kemikalier.

Nestes huvudkontor för koncernen ligger även i fortsättningen i Esbo, Finland, medan Nestes 100 procent förnybara råmaterial för förnybara polymerer och kemikalier framställs vid Nestes produktionsenheter för förnybara produkter i Finland, Nederländerna och Singapore.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
vice vd, Communications (tillförordnad)

Ytterligare information: Nestes mediatelefon +358 50 458 5076 eller skicka e-post till media(at)neste.com på vardagar 8.30–16.30 (EET) 

Bilder för media

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com