17 November 2023

Neste och Mitsui Chemicals Group tar fram livsmedelsförpackningar av förnybart material för varumärket CO-OP i Japan

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 november 2023 kl. 9:00 (EET)

Foto: CO-OP:s tångchips säljs nu i plastförpackningar gjorda av förnybart material. Källa: JCCU.  

  • Detta samarbete har resulterat i förpackningar för tångchips tillverkade av förnybara råvaror, och fler tillämpningar planeras
  • Det är den första förpackningen gjord av förnybar plast, enligt massbalansmetoden, som har fått den japanska Eco Mark-certifieringen

Neste, Mitsui Chemicals och Prime Polymer, ett dotterbolag till Mitsui Chemicals, har i ett gemensamt projekt tagit fram mer hållbara livsmedelsförpackningar för CO-OP, ett varumärke från den japanska konsumentföreningen (JCCU). I den första fasen av samarbetet kommer biobaserade råvaror att ersätta fossila råvaror i tillverkningen av förpackningsmaterialet till tångchips. Företagen avser att i framtiden introducera biobaserade råvaror i förpackningar även till andra produkter. 

“Förändring börjar med små steg. I det här fallet är det skivor av torkad tång”, säger Lilyana Budyanto, chef för Sustainable Partnerships APAC på Nestes affärsenhet förnybara polymerer och kemikalier. “Men effekten på sikt av förnybara plastförpackningar är inte att underskatta. Den kommer att bli ett avgörande bidrag till den omställning som plastindustrin just nu går igenom för att bli mer hållbar. Vi ser fram emot att samarbetet med Mitsui Chemicals, Prime Polymer och JCCU fortsätter utvecklas.” 

Neste levererar förnybar Neste RE™, ett råmaterial för polymerer som helt och hållet är tillverkat av biobaserade råvaror. Genom Mitsui Chemicals och företagets dotterbolag Prime Polymer bearbetas råvaran till förnybar polypropylen under varumärket Prasus™, som sedan förvandlas till livsmedelsförpackningar för JCCU. Förpackningar som tillverkas av förnybart material har samma kvalitet och prestanda som konventionella förpackningar tillverkade av fossilt råmaterial. Den enda skillnaden ligger i det lägre koldioxidavtrycket och att det är möjligt att byta ut det fossila materialet. En massbalansmetod tillämpas för att allokera de förnybara råvarorna till produkterna i tillverkningsfasen. Tångchipsförpackningen är den första förpackning som tillverkats av förnybar plast via massbalansmetoden som har fått den japanska Eco Mark-certifieringen. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Mitsui Chemicals: Corporate Communications Division, Tel. +81 3 6880 7500 / https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_en

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. 

Neste är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel. Genom sina lösningar strävar Neste efter att hjälpa sina kunder att minska deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. 

Ambitionen är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Neste har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och företaget kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 procent till 2040. Neste har även ställt upp ambitiösa mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet i leveranskedjan. Företaget finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Mitsui Chemicals in brief

Mitsui Chemicals’ roots can be traced back to 1912 when it began producing raw material for chemical fertilizers from coal gas byproducts, the first company in Japan to do so. This undertaking significantly contributed to increasing agricultural productivity, a major social issue at the time. Later, the company evolved its technology from coal chemicals to gas chemicals, and in 1958 it built Japan’s first petrochemical complex and so provided impetus to Japan’s industry. Today, the company boasts many world-class products and with over 160 companies in 30 countries. Its business portfolio includes Life&Healthcare Solutions, Mobility Solutions, ICT Solutions, Basic & Green Materials. Mitsui Chemicals will continue to contribute to solving social challenges with its state-of-the-art technology and by "Creating New Customer Value through Innovation". More information can be found at https://jp.mitsuichemicals.com/en/

Prime Polymer in brief

Prime Polymer Co., Ltd. was established in April 2005 as part of a comprehensive tie-up with Mitsui Chemicals, Inc. and Idemitsu Kosan Co., Ltd. Our global polyolefin business activities for research, production and marketing have been completely integrated to maximize strong points and expand operations. We can offer you superior and reliable products, technologies and services to be your Prime Solution Partner. We share the goals of our customers and have the proven experience and ability to provide them with the best solutions for maximum results. We aim to be Prime in everything we do.