29 Augusti 2023

Polymerer som kollager: Neste, LyondellBasell, Biofibre och Naftex introducerar biobaserade polymerer till byggsektorn

Neste Corporation, Pressmeddelande, 29 augusti 2023 kl. 9:00 (EET) 

Foto: Staketstolpar tillverkade av naturfiberarmerad plast. Källa: Naftex.

  • Detta samverkansprojekt har resulterat i tillverkning av konstruktionsdelar av biobaserad plast, armerad med naturfiber 
  • Den långa livslängden på dessa konstruktionsmaterial gör att de kan binda kol i många år, till och med årtionden

Neste, LyondellBasell, Biofibre och Naftex har skapat en värdekedja där de kombinerar biobaserade polymerer med naturfibrer för tillverkning av byggelement. Kombinationen av polymerer, som innehåller biobaserade råvaror, och naturfibrer i byggelement, skapar en kolbindning som kan bidra till att motverka klimatförändringen. 

Inom denna värdekedja förser Neste LyondellBasell med förnybart Neste RE™, det är en råvara för polymerframställning som är tillverkad av 100 procent biobaserade material, som avfall och restprodukter. LyondellBasell förädlar denna råvara till CirculenRenew C14-polypropen, ett material med mätbart biobaserat innehåll som är en del av företagets CirculenRenew™-portfölj. Polypropenet använder sedan Biofibre för att framställa naturfibrerarmerat plastgranulat. I det sista steget använder Naftex detta granulat till att tillverka byggelement, som staketstolpar eller profiler för altandäck. 

Skapa förutsättningar för mer hållbara lösningar inom byggindustrin 

Genom att kombinera biobaserade polymerer med naturfibrer har parterna utvecklat en produkt som har ett lägre koldioxidavtryck. Byggelementen fungerar som en temporär kollagring: Under användningsfasen, som kan sträcka sig från flera år upp till årtionden, kan de lagra det kol som togs ur atmosfären när det biomaterialet växte, som användes för att tillverka byggelementen. En LCA-studie utförd av GreenSurvey för Biofibre bekräftar att mängden kol som lagras i biomassan är större än utsläppen från värdekedjan, från sådant som logistik och tillverkningen av produkten, de armerade plastgranulaten. 

”Det är mycket viktigt att byggsektorn fortsätter att utveckla innovativa sätt att motverka klimatförändringarna. Förnybara lösningar, som Neste RM-råvaran för polymerer, kan spela en stor roll i detta. Byggelementens långa användningstid innebär att det skapas ett kollager. Materialen kan binda kol som tagits upp från atmosfären och fungera som tillfälliga buffertar i kampen mot klimatförändringen”; säger Martin Bussmann, Brand Owner Manager på Neste Renewable Polymers and Chemicals. 

”Det är en del av vår företagsstrategi att tillhandahålla lösningar för ett hållbart vardagsliv. Det är spännande att se hur byggindustrin nu i allt större utsträckning anammar mer hållbara lösningar”, säger Roman J. Schulz, Marketing Manager på LyondellBasell. ”Våra CirculenRenew-produkter som vi använder för detta projekt har ett mätbart förnybart innehåll som kan bestämmas med C14-analys. De bidrar till att minska användningen av fossila råvaror och sänker växthusgasutsläppen under produktens livscykel.” 

”Vi har använt restprodukter av naturfibrer från biologiskt jordbruk under lång tid. Fibrerna kommer från källor nära vår produktionsanläggning och konkurrerar inte med livsmedels- eller foderproduktion. I och med introduktionen av vår nya produktserie BioSustra, som bygger på bio-baserade polyolefiner, kan vi öka det biobaserade innehållet ytterligare, minska koldioxidavtrycket och därmed stärka de miljömässiga fördelarna i vårt materialutbud. Dessa nya kvaliteter är särskilt intressanta för produkter med lång livslängd, vilket är fallet inom byggindustrin”, säger Jörg Dörrstein, vd på Biofibre GmbH.

”Sedan vi började arbeta med bygg- och konstruktionssektorn har vi fått förfrågningar om hur vi kan öka hållbarheten för produkter som profiler eller balkar. Det verkar som vi startade i exakt rätt tid med utvecklingen av produkter med lågt koldioxidavtryck, eftersom vi kunnat se allt fler förfrågningar som tydligt pekar på en ökad efterfrågan. Idag är vi glada över att ha hittat en bra lösning med Biofibre BioSustra, så vi kan hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål”, säger Daniel Koopmann, vd för Naftex.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information:

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

LyondellBasell: Mediekontakt: Jasmin Bisch, jasmin.bisch@lyb.com; +32 471 841 438

Biofibre: Biofibre GmbH, info@biofibre.de

Naftex: Naftex GmbH, info@naftex.de

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

LyondellBasell in brief

We are LyondellBasell – a leader in the global chemical industry creating solutions for everyday sustainable living. Through advanced technology and focused investments, we are enabling a circular and low carbon economy.
Across all we do, we aim to unlock value for our customers, investors and society.
As one of the world’s largest producers of polymers and a leader in polyolefin technologies, we develop, manufacture and market high-quality and innovative products for applications ranging from sustainable transportation and food safety to clean water and quality healthcare. www.lyondellbasell.com

Biofibre in brief

Biofibre develops and markets thermoplastic biocompound granulates for various applications and industries. Due to strong partnerships throughout the supply chain Biofibre is sourcing sustainable raw materials with measurable environmental friendliness. Wherever possible all raw materials are locally sourced with no direct competition to food and feed. The Biofibre portfolio includes biobased and compostable materials for injection molding, extrusion, 3D-printing, thermoforming and blow molding applications. Biofibre products are frequently ready specified as drop-in solutions with no or few required investments for retooling. Biofibre has more than 10 years of experience in research & development placing customer specific developments by offering expertise and developments on lab-to-serial scale equipment into the center. www.biofibre.de
 
Naftex in brief

Naftex GmbH from the north of Germany is a producer and contract manufacturer for high-quality and innovative beams and profiles containing natural fiber plastic composites (NFPCs) and natural fibre composite granules. Our service includes development, planning and implementation of new products for various industries with a special focus on the construction and building industry. www.naftex.de