17 Januari 2023

Amsterdams flygplats Schiphol börjar köra sina markfordon och maskiner på Neste MY Förnybar Diesel

Neste Corporation, Pressmeddelande, 17 januari 2023 kl. 11:00 (EET)

Från och med januari 2023 kommer alla dieseldrivna markfordon och maskiner på Amsterdams flygplats Schiphol att köras på Neste MY Förnybar Diesel™ (även känd som HVO100, som framställs på 100 procent förnybara råvaror).  

Det finns idag runt 1 900 dieseldrivna markfordon på Schiphol flygplats. Det rör sig om många olika typer av fordon. Från bilar, skåpbilar, pushbacktruckar och truckar till fordon för mer specialiserade marktjänster, som transportbandlastare, pall- eller containerlastare, cateringlyftar, flygbränsleautomater, passagerartrappor och markhanteringsenheter. 

KLM Equipment Services (KES) levererar bränsle till alla fordon och maskiner på Schiphol och har en bränslestation på flygplatsen och tre tankbilar som är i bruk alla dagar i veckan. Neste MY Förnybar Diesel levereras till KES via Nestes partner EG Group.

”För närvarande går 40 procent av flygplatsens motoriserade utrustning på elektricitet. Och den siffran kommer att öka under de närmaste åren. Men för ett antal tunga specialfordon är det en teknisk utmaning att utveckla ett batteri med den nödvändiga kapaciteten som även kan laddas tillräckligt snabbt. Därför är det i nuläget en bra lösning att använda Neste MY Förnybar Diesel”, säger Paul Feldbrugge, ansvarig för nollutsläppsprogrammet på KES.

”KLM KES är redan kund till EG Group inom segmentet smörjmedel. Nu breddas detta samarbete ytterligare med leveranser av Neste MY Förnybar Diesel. Vi är mycket nöjda med att KLM KES har valt att använda Nestes förnybara diesel som lösning på flygplatsen och att EG Group kan vara med och bidra till att det blir av”, säger Rob Wemekamp, B2B Sales Manager, EG Group.

”Detta är ett stort steg på vägen mot en markhantering med nettonoll utsläpp till 2030. De fordon som det idag inte finns något el- eller vätgasalternativ för kan köra på förnybar diesel, HVO100. Alla som arbetar ute vid flygplanen med att exempelvis transportera ut last till planen använder det, några exempel är Aviapartner, dnata, Menzies, Swissport, KLM Ground Services och Viggo. Det är en utveckling som vi uppskattar. Alla aktörer fortsätter även att öka andelen elfordon på Schiphol, vilket också är viktigt. Som ett led i detta kommer vi att göra en stor utbyggnad av antalet laddstationer”, säger Denise Pronk, ansvarig för hållbarhet på Royal Schiphol Group, som utför arbetet på Schipols flygplats. 

”I och med att KLM Equipment Services nu börjar använda vårt Neste MY Förnybar Diesel till alla dieseldrivna markfordon på flygplatsen ökar vi tydligt vårt bidrag till Schiphols hållbarhetsmål. Med Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* om man jämför utsläppen under bränslets hela livscykel med fossil diesel. Företag kan omedelbart minska sina utsläpp genom att enkelt byta till Neste MY Förnybar Diesel”, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales Renewable Road Transportation på Neste. ”När vår produktionskapacitet för förnybart ökar till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023 och sedan ytterligare till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026 står vi väl rustade för att  kunna hjälpa våra kunder över hela världen att göra en omställning till mer hållbara lösningar”, fortsätter Peter Zonneveld. 

Neste MY Förnybar Diesel™ är producerad av 100 procent förnybara råvaror. Det är ett drop-in-bränsle som inte kräver några förändringar av befintliga fordon, energisystem eller infrastruktur för bränsledistribution. 

Schiphol tillhör de flygplatser i Europa där Neste MY Förnybart Flygbränsle™ finns tillgängligt som ett hållbarare alternativ till fossilt jetbränsle. Nestes SAF minskar växthusgasutsläppen med upp till 80 procent** under bränslets livscykel jämfört med fossilt jetbränsle. 

*) Metoden för att beräkna utsläpp är i linje med EU:s Renewable Energy Directive II (2018/2001/EU). 

**) Vid användning i ren form (dvs. oblandat) och beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

KES in brief

KLM Equipment Services (KES) is an independent subsidiary of KLM Royal Dutch Airlines. We use our expertise and experience in the field of Ground Support Equipment for large and small players in the aviation industry. From our home base at Amsterdam Airport Schiphol, we take care of the sale, rental  and maintenance of all types of vehicles and equipment.

KLM Equipment Services takes care of the maintenance of equipment that is used during the handling of an aircraft on the ground. GSE is the indispensable link in all logistics processes at an airport. In total, we maintain around 1,500 motorized and 750 non-motorized vehicles from KLM Ground Services, KLM Cargo, KLM Engineering & Maintenance, KLM Catering Services, Martinair and Transavia, among others.

In addition to maintenance, KLM Equipment Services also supplies vehicles with fuel. This is done at the fixed filling station on the G-buffer or with our own tank trucks. KLM Equipment Services' environmental department is responsible for cleaning up spills of hazardous liquids at Amsterdam Airport Schiphol.

Schiphol in brief

Amsterdam Airport Schiphol welcomed 52.5 million passengers in 2022 and processed 1.4 million tonnes of cargo. With its 313 direct destinations all over the world, Schiphol offers one of the best destination and frequencies networks in Europe. This makes Amsterdam Airport Schiphol one of the most important mainports in Europe and one of the two European hubs of Air France-KLM and the SkyTeam alliance. Schiphol is an important contributor to the Dutch and regional economy. 

Amsterdam Airport Schiphol is part of Royal Schiphol Group, an enterprise that operates airports in the Netherlands, conducts international activities and participates in airports abroad. Royal Schiphol Group's mission is connecting your world. 

EG Group in brief

EG Group is a global petrol station and convenience retailer and has a diverse portfolio of more than 6,000 petrol stations in 10 countries across Europe, North America and Australia. EG Group controls the procurement, storage and distribution of fuels and lubricants through its depots and own transportation.
EG Group is a certified distributor of Neste. In doing so, EG Group is supervised by strict audits to ensure the environmental aspects of our operations, product and services. This also allows EG Group to safeguard KLM's strict regulations. Because EG Group controls the entire supply chain, it provides its customers with the right service, services and advice around CO2 reduction through the use of HVO100 (Neste MY Renewable Diesel).