18 April 2023

Deutsche Bahn köper 13 000 ton Neste MY Förnybar Diesel

Neste Corporation, Pressmeddelande, 18 april 2023 kl. 9:00 (EET)

Foto: Copyright DB AG/ Adam Özdemir

Deutsche Bahn kommer under 2023 att öka sitt användande av förnybar diesel avsevärt genom att köpa cirka 13 300 ton (17 miljoner liter), producerat av Neste. Genom att gå över från fossil diesel till Neste MY Förnybar Diesel™ kan Deutsche Bahn minska utsläppen av växthusgaser från de dieseldrivna lok och tågvagnar som använder förnybar diesel med upp till 90 procent*. Totalt kommer den mängd bränsle som Deutsche Bahn har köpt att ge en besparing på cirka 46 000 ton växthusgaser (CO2e), jämfört med om företaget hade använt fossil diesel. 

Deutsche Bahn har redan godkänt att 100 procent förnybar diesel, HVO, för användning i cirka 1000 av företagets fordon. Dotterbolaget DB Cargo AG har godkänt bränslet i hela sin flotta på 800 fordon. Neste MY Förnybar Diesel är ett drop-in bränsle, lämpligt för användning i dieseldrivna fordon utan att någon anpassning av befintliga motorer behöver göras. 

“Vi är glada för att Deutche Bahn valt att använda Neste MY Förnybar Diesel som en av lösningarna i deras klimatarbete. Företag kan omedelbart minska sina utsläpp genom att ställa om till Neste MY Förnybar Diesel”, säger Peter Zonneveld, Vice President för Europe och APAC i Nestes affärsenhet Renewable Road Transportation. “När vår produktionskapacitet för förnybar diesel ökar till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023 och sedan ytterligare till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026, står vi väl rustade för att hjälpa våra kunder över hela världen att ställa om till att använda mer hållbara lösningar”, fortsätter Peter Zonneveld. 

Neste MY Förnybar Diesel tillverkas till 100 procent av förnybara råmaterial, exempelvis använd matlagningsolja.  

*) Beräkningarna av livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se