6 Mars 2020

Finnair och Neste blir samarbetspartners och minskar CO2-avtrycket från flyget med hållbara flygbränslen

Neste Corporation, Pressmeddelande, 6 march 2020 kl. 08 (EET)

Finnair, flygbolaget som specialiserat sig på att knyta samman Europa och Asien, och Neste, världens största producent av hållbart flygbränsle från förnybart avfall och restprodukter, har tecknat ett nytt avtal. Det innebär att Finnairs gradvis kommer öka sin användning av hållbart flygbränsle till en betydande nivå. Det nya partnerskapet är en väsentlig del i Finnairs arbete med att uppnå sitt långsiktiga mål, att bli koldioxidneutrala. Hållbara flygbränslen spelar en avgörande roll i att på lång sikt kunna minska flygets koldioxidavtryck, eftersom de reducerar CO2-utsläppen med upp till 80 procent jämfört med fossila bränslen. 

Förutom att det nya partnerskapet kommer öka Finnairs användning av hållbart flygbränsle, blir det även en stark drivkraft bakom den fortsatta produktionen av hållbart flygbränsle i Finland. Att tillgängligheten för hållbart flygbränsle fortsätter bli bättre är avgörande för att användandet också ska göra det samt gör det möjligt för Finnairs framtida verksamhet att bära kostnaden. 

”Vi är glada över att bidra till att användningen av hållbart flygbränsle i våra flighter från Helsingforsnavet fortsätter öka”, säger Finnairs VD Topi Manner. ”Hållbara flygbränslen är en väsentligt del av vår långsiktiga plan för koldioxidneutralitet – i slutet av 2025 beräknas vi spendera runt tio miljoner euro om året på hållbart flygbränsle. Att utveckla en sund marknad för hållbart flygbränsle kräver engagemang och ansvarstagande från några föregångare, och vi är stolta över att vara en av dem och visa vägen tillsammans med Neste.”

”Att minska flygets utsläpp kräver samarbete eftersom det är en utmaning som ingen kan lösa själv”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD för Neste. ”Vi är mycket glada över att samarbeta med Finnair och att stödja dem i deras mål att bli koldioxidneutrala. Förutom att vi levererar bränsle kommer vårt samarbete bidra till att uppnå våra egna klimatmål på Neste eftersom det kommer minska CO2-utsläppen från våra medarbetares affärsresor med Finnair när de använder Neste MY Renewable Jet Fuel.” 

Finnair kommer uppmuntra sina kunder att stödja användningen av hållbart flygbränsle genom att erbjuda integrerade biljettlösningar med hållbart bränsle som alternativ senare i år. Finnair kommer matcha det bidrag kunderna ger för att använda hållbart flygbränsle med flygbolagets egna inköp. Finnair kommer även att använda hållbart flygbränsle för att minska koldioxidavtrycket från den egna personalens tjänsteresor. 
Finnair, Finavia och Neste samarbetar för att erbjuda olika sätt för företagskunder att minska CO2-avtrycket från sina resor med hållbart flygbränsle. 

”Att uppnå konkreta CO2-minskningar är nyckeln till att lösa flygbranschens utmaning med koldioxidutsläpp och säkerställa en hållbar framtid. Där vi kan fortsätt ta del av fördelarna med flyget samtidigt som klimatpåverkan minskas drastiskt”, avslutar Manner.

”För närvarande är hållbart flygbränsle det enda realistiska alternativet till fossila flytande bränslen för kommersiell flygtrafik. Nestes hållbara flygbränsle är helt kompatibelt med den befintliga jetmotortekniken och med infrastrukturen för bränsledistribution och kan blandas med fossilt jetbränsle”, fortsätter Vanacker. 

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications (tillförordnad)

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Attachments: